Symbol ʙ – B, U+0299

Nicknames with symbol (character) ʙ, unicode number U+0299.

HTML code: ʙ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0299";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0299'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ʙ - B. Click to copy

┕₵BR┑ʙᴏʑ•JGK♕
176 83
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
117 96
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː
77 53
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
49 21
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː—͟͟͞͞Ⴢꪝꪁꪇ
47 22
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ
30 15
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
30 27
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
27 4
Ⲧᴀʜᴏʙ☢︎➢胆小亲
27 19
ঔৣ፝֟ʙᴇʌ❥ʍ
25 13
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪ
23 13
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
22 8
것ɪɢ것 ɢɪʙx_89
19 15
﴾٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿ 𒀱ꪳꙂꙨꙦʙآℯ𒀱ꪳ
16 5
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ɧȭʙʙɏ
15 0
𐌱ꪋʙꪋ᚜ᚖ⃝⃟⃘⃠᚛𐑔𐑴𐑴𐌺
15 5
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪꗄ
15 10
ᴡᴏʟғʙᴏʏ™
14 3
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
14 4
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
14 10
T͢ɴ登ターボɬʋɾʙɵ✩㴀
13 2
ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
13 12
ຮо͠ɴ✨𝓢ᴀɴ 𝓢ᴀʙᴀ༻⦅쌀⦆
12 1
ᏴᴀʙᴀᎠк#5K
12 7
ʙᴀᴍʙ
12 8
Ṭʙƒ ⚡⇝ฐђสัℜӃ✧﷼⇜
10 2
ꫜ꩐ꪚꪖ ࿐것 ɢɪʙx_89
9 1
ᴏʙs|•ʍїкᴀsᴀ楷書
9 3
▼ʙʟᴀᴄᴋᴏᴜᴛ
9 3
๖ۣۜ𖣘OʙɪTo➬UCHI∞
8 2
𐌱ꪋʙꪋ𐑔𐑴𐑴𐌺#5K❤️
8 2
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ʙᴀɪᴛᴇᴅᴺᵀᴾ
8 7
ʙᴀᴅᴸᵒⁿᵍ❥𝕩𝕏𝕩✟ᴸⁱᵛᵉᴠɪʙᴇꜱ
7 1
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
7 3
✦ ⪻ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ⪼↯
6 0
ᴸᴰᴿঊৣʀᴇᴛʀɪʙᴜᴛɪᴏɴ
6 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ ⛧ イ ୡɪ͛ʀ.ᖇᴏ͠ʙ͠ᴇ
6 1
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
6 2
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜 234+
6 3
sɢツʙᴏᴏᴍʙᴇᴛᴛʏ
5 0
ภ₮℘♜ ⇨ʙʟᴀᴅᴇꜱツ
5 0
ᎢⲏⲉᎡⲉᴀʟᏴᴀʙᴀᎠк
5 0
Ŕ҉҉Ȭ҉҉Ŷ҉҉Ą҉҉Ĺ҉ϡℏᴜʙ61
5 1
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ.com
5 1
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 3
Ƭ͢Ʀ棽 ʟᴀᴅʏʙᴏᴍ
5 3
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
5 4
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
4 0
S͠о͠ɴ✨𝕯ɪᴀʙʟᴏ༨👿Like amis nick
4 1
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴傳統中誒
4 1
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ夢
4 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
4 1
Ꮲᴜɴᴄʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
4 1
么 ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ ܨ㦵
3 0
๖ۣۜ ᴛʰᵉʙᶦᵍᵍᵉˢᵗʙᵒˢˢ一�🎣 ₇₅ᵏ
3 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳✧ʑᴀᴍʙɸ⁵⁰⁴
3 0
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ✧ʙᴜɪᴋᴀ✧
3 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
3 0
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ 夢
3 1
BraxㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
3 1
༺ᔕ.Ƴ.Ǥ༻ ɪɴᴄʀᴅɪʙʟᴇ
3 1
ʙαhαϻϻบt
3 2
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
3 2
Ƭ͢Ʀ🇬🇹※‎Ƭυ͢яʙᴏ※
3 2
꧁༒ད࿇ℜᎥ໒ƙƴ◂𖤍▸ˣʙ᭐ʏ឴ₓ࿇ཌ༒꧂
2 0
Godly❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
2 0
S͠о͠ɴ✨๖ۣۜ𝔇ɪᴀʙʟᴏ⊕
2 0
ʙɪᴛя
2 0
楤 ʙᴀʀᴛ
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
2 0
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#7K
2 0
...ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ...
2 0
ᏴᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩᏴᴀ
2 0
ʙµrAĸ ƒAǸǸ
2 0
sɢツʙᴏᴏᴍʙᴇᴛᴛʏ
2 1
Ꭲ̵ⲏⲉⴽⲉᴀⳑGᴏʙʟɪɴ
2 1
༒       ✘ᴌɪ̶ʙʀ̶ᴀ✘
2 1
ɪɢ|ɪᴀᴍ.ʙᴀᴘᴇ
2 1
ᴍʙ] Flaaare? [랜
2 1
ᴛʜᴇʀᴇᴀʟʙᴇʀᴋᴀʏ
1 0
Sɪʏ͓͢͢͠͠ᴀᴀʙ ͓
1 0
Sɪʏ͓͢͢͠͠ᴀᴀʙ͓-布爾汗
1 0
〖Øδ〗ONLY Sɪʏ͓͢͢͠͠ᴀᴀʙ͓
1 0
ᴄᴀᴛᴛᴄᴀʀʙᴏɴ🎁
1 0
Nazi 🐧 ʙʀ
1 0
🥀ʙᴀʟᴇɴᴄɪᴀɢᴀ🌠[j4z2]
1 0
TR⭐ʙᴏᴢᴋᴜʀᴛ🐺 YT
1 0
㊄–ᗪᴜɴʙᴀȿ༻⊱㊙ᴷᴵᴺᴳ
1 0
ᯓᏴ͢ᏃᏒ⑉Wᴏᴏʙs√
1 0
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ Is awesome
1 0
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴起玄蒙원
1 0
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴蒙西么益
1 0
S͠ᴏ͠ɴ✨Ɗɪ͋ᴀʙʟᴏ
1 0
Ɗɪ͋ᴀʙʟᴀ
1 0
ᴍᴏʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
1 0
ʙɪᴛᴄʜ ʟɪᴋᴇ ᴍʏ ᴅɪᴄᴋ
1 0
✵⃝⃟⃠ʙᴇʀʟɪɴ 𓆩𖤍𓆪ꪾ
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0

Popularity trends

freefire   39  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13339 3728
fire   32  8
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10781 3551
PUBG   23  9
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7530 2458
FF   21  7
꧁༺nickname༻꧂
5676 1787
freefire   16  7
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3540 1078
fire   15  4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5764 1764
freefire   15  3
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
5191 1557
fire   13  4
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4263 1227
PUBG   14  0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4035 1041
freefire   5
▄︻┻═┳一
1891 721
fire   10  3
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1424 431
fire   6
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1333 437
freefire   3
乂✰ɢuçí °ɢαͷɢ✰乂
890 292
freefire   10  2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3573 947
freefire   3
『ᴹᵛᴸ』•Ҟモれ乙Ö࿐
579 206
fire   12  0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
3021 959
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3336 939
PUBG   5
Headhunter
4113 1357
fire   2
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
380 169
GamerS   4
꧁༒•TheKing•༒꧂
5262 1786