Symbol ʙ – B, U+0299

Collection of nicknames with symbol (character) ʙ, unicode number U+0299.

HTML code: ʙ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0299";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0299'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ʙ - B. Click to copy

것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
113 94
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː
64 41
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
46 20
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː—͟͟͞͞Ⴢꪝꪁꪇ
36 17
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
30 27
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ
27 14
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
26 4
Ⲧᴀʜᴏʙ☢︎➢胆小亲
24 18
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪ
23 13
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
21 8
ঔৣ፝֟ʙᴇʌ❥ʍ
17 10
것ɪɢ것 ɢɪʙx_89
17 13
𐌱ꪋʙꪋ᚜ᚖ⃝⃟⃘⃠᚛𐑔𐑴𐑴𐌺
15 5
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
14 4
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
14 10
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ɧȭʙʙɏ
13 0
T͢ɴ登ターボɬʋɾʙɵ✩㴀
13 2
ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
13 12
ᏴᴀʙᴀᎠк#5K
12 7
ʙᴀᴍʙ
12 7
ຮо͠ɴ✨𝓢ᴀɴ 𝓢ᴀʙᴀ༻⦅쌀⦆
11 1
ᴡᴏʟғʙᴏʏ™
11 3
﴾٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿ 𒀱ꪳꙂꙨꙦʙآℯ𒀱ꪳ
11 5
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪꗄ
11 9
Ṭʙƒ ⚡⇝ฐђสัℜӃ✧﷼⇜
10 1
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜 234+
9 9
𐌱ꪋʙꪋ𐑔𐑴𐑴𐌺#5K❤️
8 2
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ʙᴀɪᴛᴇᴅᴺᵀᴾ
8 7
S͠ᴏ͠ɴ✨ ⛧ イ ୡɪ͛ʀ.ᖇᴏ͠ʙ͠ᴇ
6 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
6 1
▼ʙʟᴀᴄᴋᴏᴜᴛ
6 2
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜 234+
6 3
ภ₮℘♜ ⇨ʙʟᴀᴅᴇꜱツ
5 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ.com
5 0
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 2
Ƭ͢Ʀ棽 ʟᴀᴅʏʙᴏᴍ
5 3
么 ʙᴀʀᴛ
5 4
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
ᎢⲏⲉᎡⲉᴀʟᏴᴀʙᴀᎠк
4 0
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
4 0
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴傳統中誒
4 1
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ夢
4 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
4 1
ꫜ꩐ꪚꪖ ࿐것 ɢɪʙx_89
4 1
Ꮲᴜɴᴄʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
4 1
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
4 1
🥀※‎Ƭυ͢яʙᴏ※
4 4
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ✧ʙᴜɪᴋᴀ✧
3 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
3 0
BraxㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
3 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
3 1
Ƭ͢Ʀ🇬🇹※‎Ƭυ͢яʙᴏ※
3 1
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
3 2
ʙᴏɪ
2 0
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#7K
2 0
...ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ...
2 0
ᏴᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩᏴᴀ
2 0
ʙµrAĸ ƒAǸǸ
2 0
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ 夢
2 1
Ꭲ̵ⲏⲉⴽⲉᴀⳑGᴏʙʟɪɴ
2 1
༺ᔕ.Ƴ.Ǥ༻ ɪɴᴄʀᴅɪʙʟᴇ
2 1
ɪɢ|ɪᴀᴍ.ʙᴀᴘᴇ
2 1
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴起玄蒙원
1 0
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴蒙西么益
1 0
S͠ᴏ͠ɴ✨Ɗɪ͋ᴀʙʟᴏ
1 0
Ɗɪ͋ᴀʙʟᴀ
1 0
ᴍᴏʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
1 0
ɴᴇʙᴜʟᴏᴜs ᴄʟᴀɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ ᴊᴏɪɴ ɴᴏᴡ
1 0
ʙɪᴛᴄʜ ʟɪᴋᴇ ᴍʏ ᴅɪᴄᴋ
1 0
✵⃝⃟⃠ʙᴇʀʟɪɴ 𓆩𖤍𓆪ꪾ
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0
Ᏼᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ♔🇮🇹
1 0
Ƥᴀʙʟ࿋ Ƭʜᴇ Ɗᴜᴋᴇ↯
1 0
࿂⃝➣Ꮯᴀʟᴇʙ➟߷⃘
1 0
ƬψƬ 🟆ƂȀƘȐȄⱮ🟆ʙʀ
1 0
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː
1 0
– ࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕,
1 0
ᴤᴜʙ ᴛ° ƊᵉⁿƬ
1 0
ᴤᴜʙƊͪᵉ﴾㉺﴿ⁿƬͥ
1 0
ᴍʙ] Flaaare? [랜
1 0
✘ʙᴜɴɴʏ✘࿊
1 1
♜ʙʀᴀᴠᴏ♜
1 1
ꗃʙᴇʀʟɪɴ�⑉
1 1
༒       ✘ᴌɪ̶ʙʀ̶ᴀ✘
1 1
🟆ƂȀƘȐȄⱮ🟆ʙʀ
1 1
『长ム乙』ᴀɪʙᴧʀ ♞
1 1
ʙᴇ7ʟ❥ᴢʜᴇᴇʀ
1 1
ᴛᴀsᴛᴇᴛʜᴇʀᴀɪɴʙᴏᴡ
1 1
ᴍʙ] Flaaare? [랜
1 1
Ƥ͛͛ᴀʙʟ Ƭʜᴇ Dᴜᴋᴇ
1 1
ঈғ͠ʙɪ༻ᴄʟᴀɴ
0 0
ʙʀᴀx
0 0
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ Is awesome
0 0
ᴮᴮᴳɢɪʙx_89
0 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ᴍᴏʟᴀɢ ʙᴀʟ
0 0
ʙɪsᴀʏᴀSILENTKILLA
0 0
Ⱬᴇᴍʙᴇ𐍂💔
0 0
༄Ⱬᴇᴍʙᴇ𐍂༻💔案黎㊘?
0 0

Popularity trends

freefire   20  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2916 751
fire   15  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3080 919
Fortnite   16  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4215 1728
freefire   16  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3427 1082
PUBG   13  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1888 559
tiktok   12  2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
340 95
PUBG   14  0
Headhunter
2259 725
fire   10  3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1257 356
freefire   10  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
830 171
ros   10  2
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1148 312
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1208 424
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1801 626
PUBG   3
Shroud
1036 445
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
1808 624
ros   3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2549 796
PUBG   0
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
390 85
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1968 613
PUBG   0
๕ۣۜZΞUS™
411 113
PUBG   0
DEADPØØL
581 161
freefire   0
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1358 469