Symbol ʙ – B, U+0299

Nicknames with symbol (character) ʙ, unicode number U+0299.

HTML code: ʙ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0299";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0299'
Do you like this symbol?:
  0      1

Nicknames with symbol ʙ - B. Click to copy

『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ
362 96
┕₵BR┑ʙᴏʑ•JGK♕
287 132
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
123 98
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː
104 69
特ᴅɪᴀʙʟᴏᴳᵒᵈ特†
72 26
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː—͟͟͞͞Ⴢꪝꪁꪇ
66 27
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
50 21
ʙɪᴛᴛᴇʀғᴜᴄᴋ
37 6
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪ
35 14
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ
30 16
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
30 27
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
29 6
Ⲧᴀʜᴏʙ☢︎➢胆小亲
29 19
ঔৣ፝֟ʙᴇʌ❥ʍ
28 14
ʙᴀᴅᴸᵒⁿᵍ❥𝕩𝕏𝕩✟ᴸⁱᵛᵉᴠɪʙᴇꜱ
25 2
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪꗄ
25 13
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
23 8
1-800-ɪᴅᴏɴᴛᴡᴀɴɴᴀʙᴇʏᴏᴜᴀɴʏᴍᴏʀᴇ
22 3
๖ۣۜ𖣘OʙɪTo➬UCHI∞
22 3
ʙᴘᴄ•_꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™☬༒꧂©
19 6
것ɪɢ것 ɢɪʙx_89
19 15
﴾٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿ 𒀱ꪳꙂꙨꙦʙآℯ𒀱ꪳ
18 5
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ɧȭʙʙɏ
17 0
ᴡᴏʟғʙᴏʏ™
17 5
𐌱ꪋʙꪋ᚜ᚖ⃝⃟⃘⃠᚛𐑔𐑴𐑴𐌺
16 5
ꫜ꩐ꪚꪖ ࿐것 ɢɪʙx_89
15 2
▼ʙʟᴀᴄᴋᴏᴜᴛ
15 3
T͢ɴ登ターボɬʋɾʙɵ✩㴀
14 2
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
14 4
ᴏʙs|•ʍїкᴀsᴀ楷書
14 6
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
14 7
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜
14 11
ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
14 12
ຮо͠ɴ✨𝓢ᴀɴ 𝓢ᴀʙᴀ༻⦅쌀⦆
12 1
ᏴᴀʙᴀᎠк#5K
12 7
ʙᴀᴍʙ
12 8
Ṭʙƒ ⚡⇝ฐђสัℜӃ✧﷼⇜
11 2
Ŕ҉҉Ȭ҉҉Ŷ҉҉Ą҉҉Ĺ҉ϡℏᴜʙ61
9 2
𐌱ꪋʙꪋ𐑔𐑴𐑴𐌺#5K❤️
8 2
sɢツʙᴏᴏᴍʙᴇᴛᴛʏ
8 4
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
8 5
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ʙᴀɪᴛᴇᴅᴺᵀᴾ
8 7
Ɠ͢Ɠ»̶̳✧ʑᴀᴍʙɸ⁵⁰⁴
7 0
sɢツʙᴏᴏᴍʙᴇᴛᴛʏ
7 0
sᴡᴇᴇᴛ ʙᴜᴛ ᴘsʏᴄʜᴏ ✰
7 2
ᴸᴰᴿঊৣʀᴇᴛʀɪʙᴜᴛɪᴏɴ
7 2
ɢᴀʙʏ
6 0
✦ ⪻ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ⪼↯
6 1
S͠ᴏ͠ɴ✨ ⛧ イ ୡɪ͛ʀ.ᖇᴏ͠ʙ͠ᴇ
6 1
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
6 2
ᴍσʟᴀɢ ʙᴀʟ 랜 234+
6 3
Ƭ͢Ʀ棽 ʟᴀᴅʏʙᴏᴍ
6 4
ภ₮℘♜ ⇨ʙʟᴀᴅᴇꜱツ
5 0
ᎢⲏⲉᎡⲉᴀʟᏴᴀʙᴀᎠк
5 0
ʙʀᴀx~☢︎➢💀
5 0
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ夢
5 1
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ.com
5 1
S͠о͠ɴ✨𝕯ɪᴀʙʟᴏ༨👿Like amis nick
5 2
Ƭ͢Ʀ🇬🇹※‎Ƭυ͢яʙᴏ※
5 2
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 3
ʙʙᴀᴅᴠɪʙᴇs
4 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
4 0
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
4 1
◤ʙʟᴄɴ◥️ᴀғɪǫ☣️
4 1
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴傳統中誒
4 1
٭:̶͟͞͞☆Tᴀᴍʙʊɴ 夢
4 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
4 1
Ꮲᴜɴᴄʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
4 1
么 ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ ܨ㦵
3 0
S͠о͠ɴ✨๖ۣۜ𝔇ɪᴀʙʟᴏ⊕
3 0
ʙɪᴛя
3 0
楤 ʙᴀʀᴛ
3 0
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ✧ʙᴜɪᴋᴀ✧
3 0
ᏴᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩᏴᴀ
3 0
๖ۣۜ ᴛʰᵉʙᶦᵍᵍᵉˢᵗʙᵒˢˢ一�🎣 ₇₅ᵏ
3 1
ᴍʀ.ɴᴏᴏʙ
3 1
BraxㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#5K
3 1
༺ᔕ.Ƴ.Ǥ༻ ɪɴᴄʀᴅɪʙʟᴇ
3 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
3 2
ℂℍ√ʙᴜᴋᴀᴋᴇ
2 0
RN✿ ʙᴀᴅɢᴀʟ
2 0
꧁༒ད࿇ℜᎥ໒ƙƴ◂𖤍▸ˣʙ᭐ʏ឴ₓ࿇ཌ༒꧂
2 0
Godly❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
2 0
TR⭐ʙᴏᴢᴋᴜʀᴛ🐺 YT
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
2 0
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ Is awesome
2 0
ʙ࿆࿆ᴇ࿆࿆s࿆࿆ᴛ࿆࿆෴起玄蒙원
2 0
ㅨᏴᴀʙᴀᎠк➺#7K
2 0
...ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ...
2 0
ʙµrAĸ ƒAǸǸ
2 0
ᴍʙ] Flaaare? [랜
2 0
『长ム乙』ᴀɪʙᴧʀ ♞
2 1
ɪɢ|ɪᴀᴍ.ʙᴀᴘᴇ
2 1
ᴍʙ] Flaaare? [랜
2 1
『sʜʀᴋ』•ᴮᴬᴰʙᴏʏツ
1 0
ʙᴅᴋɪɴɢ
1 0
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪ
1 0
ɢᴜᴄᴄɪ_ʀᴇʙᴏʀɴ?
1 0
ᴍᴀsᴛᴇʀ ʙʟᴏᴏᴅ
1 0

Popularity trends

fire   30  17
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19410 6647
freefire   23  7
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27079 8179
fire   19  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10847 3400
freefire   15  2
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9815 3102
Ninja   7
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
4972 1665
fire   10  3
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7712 2281
Fortnite   11  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
9963 3915
fire   4
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
2181 812
aesthetic   3
🌻sunflower🌻
3779 757
fire   4
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
5412 1767
PUBG   10  0
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15000 5036
freefire   3
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
2914 1071
fire   2
꧁༒☬ĶÏŁŁĚŔ☬༒꧂,
1360 448
fire   4
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
1426 670
PUBG   0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10254 2778
tiktok   0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6041 1613
fire   2
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5121 1649
fire   4
꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
665 245
fire   4
◥꧁☠︎ARTURO☠︎꧂◤
597 252