Symbol ˣ – Modifier Small X, U+02E3

Collection of nicknames with symbol (character) ˣ, unicode number U+02E3.

HTML code: ˣ
CSS code: #css_example:after {  content: "\02E3";  } 
BASH code: $ echo -e '\u02E3'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ˣ - Modifier Small X. Click to copy

ˣˣˣ͓͓͓ ϮΣ͊͢ⴄͲ₳Ҫ̲ߊ֓࿋Ŋ̶̶͢༼༬༽
45 8
ᴱˣᵗˢ→Ƭۖ͢⊕メノ⊂
34 26
ຮо͠ɴ✨𝓕ᵒˣᵐᵃᶰ
23 4
ᴱˣᵗˢ→ รӄɣʑʑɏ
21 12
ᴱˣᵗˢ→ ԵօԹ 1
21 12
🌹ᴹᵉˣⁱᶜ♡ⁿᵃ🌹
20 4
ᴱˣᵗˢ→ Aroηis ヰ
19 5
ᴱˣᵗˢ→ ๖ۣۜ ՏհօԵ
16 11
ℳḭʘڸΘ⇲🔥ᴱˣᵗˢ
14 2
🍁ℬย𝔷𝔫𝕠|ᵛʳˣꗃ
14 10
๖ۣۣۜPℜტ᚜௺ˣⁱʳꀘ𐌏ᚱꌗ꓄᚛
13 4
ᴱˣᵗˢ↭ʏɢᴏʀʀ ๛
11 5
ᴱˣᵗˢ→สัไƒสั
11 7
ᴱˣᵗˢ→爪₳Ćℜ۝
11 8
⨶ฬ𝐋�Ɗєαтнᴱˣᵗʳᵃ!
10 0
ΣℓŦᵈᵉᵗᵒˣ ʸᵗ
10 3
ຮо͠ɴ✨🍁ℬย𝔷𝔫𝕠|ᵛʳˣꗃ
9 0
ᴱˣᵗˢメѦ۷эᵒᶠᶜ
9 3
〖Øδ〗 Ƭøˣɨ₡ ʸᵗ
9 4
ᴱˣᵗˢ→ฟØ₰ƒ
9 8
☈𝝣КͲ⟿ᴳˣ͛ᴰ
8 0
《ωaω》 ʷˣˣˣᏃ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ αgαя
8 6
ᴱˣᵗˢ→꧁⚔⎝ᴾᴿᴼ⎠⚔꧂
7 0
S͠ᴏ͠ɴ✨𝓥𝔈𝔗ℜ𝔈𝔛⚔ᴳˣᴰ
7 0
☢𝓑𝔯𝔞𝔲𝔩𝔧𝕠|ᵛʳˣꗃ
7 0
ᴱˣᵗˢ→ᴀʀᴅᴀ
7 2
ᴱˣᵗˢ→ƤяλϗƙίϯØϗ
7 7
☢ℬย𝔷𝔫𝕠樂|ᵛʳˣꗃ
6 0
ˢˣʸ 🌹♛яσησ♚🆓
6 1
V℮†† ジ ᴱˣᵗˢ→
6 4
ᴱˣᵗˢ ↯ ธี͢ᴴᵒ͠イツᴳᶱᶞ
6 4
S͠о͠ɴ✨🆒𝔪α𝔵𝔧𝔪𝐮𝓼ˣᵈ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
ˢᵉˣZ⊕Dɪ⊕戀
5 0
𝐒σяια🐰ƳŤ∞sˣʸ
5 3
ᴱˣᵗˢ→ รӄɣʑʑɏ
5 3
S͠о͠ɴ✨ƓяᶓɛꝄᴳˣᴰ
4 0
↳🔿ꝶꀷ⚔ᴳˣᴰ
4 0
ᴱˣᵗˢ→ㄈʟᴀᤐ
4 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε🌈⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
4 0
ˣˢ AkIdO
4 1
ᴱˣᵗˢ→ ฟ⊗ℓ๖ۣۜF
4 4
ˣˣˣ
4 4
【ˣṨᶄΐ】๖ۣۜClαภ
3 0
【ˣ丂ᶄΐ】
3 0
⚽Vΐtroˣ
3 0
ˣˣˣ‎⨀⃝⃟⃞Ꮥkꪱ͛pєⲅ龜
3 0
╠Qž乡ṪḭḠΛṜˣᵈ!
3 0
╠Qž乡ṪḭḠΛṜˣᵈ!
3 0
ᄽͣͤͥͦͧͪͬͭͮⷣᵃᴮͨᵈᵉᴳʰᶤʲⁱⷦᵐⁿᵒʳˢᵗʷˣ
3 0
ೈ፝͜͡➳ՇʀᎥន৳Ꭵαηᵟᵉˣʸ
3 1
╠k₃ツ╣sharkˣᵈ㦵
3 1
ᴱˣᵗˢ→Δั↭⊅สัℜк↭
3 2
ˢˣʸ 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2 0
🌹ᴹᵉˣⁱᶜ♡ⁿᵃ🌹
2 0
Ⲙ🔿ᙈꚂᕮ🖰ᴳˣᴰ
2 0
۝℞ᵉˣᵒˡ❥楤橱源
2 0
𝕽ᵉᵛᵒˣ⼀ᴳᴼᴰ곧
2 0
ᶻˣ🉑nightcore
2 0
╠Qž乡ṪḭḠΛṜˣᵈ!
2 0
≼ᖫ🎃ℱ𝔞𝔯𝔞𝔬𝔶🍁ᖭ⋟|ᵛʳˣ
2 0
๖ۣ𝐅ˣˣˣ❧ᴵᴼᴺ
2 0
Ɗєαтнᴱˣᵗʳᵃ蒙࿐
2 0
༄ⓦ⊱ƇƲzzу༻₉₉ˣ
2 0
ˣℳ͢ᴀあ 定๏℘诶₲͕̭̂̌͂̌̾͢Ø̗̉
2 1
↳🔿ꝶᖱ⚔ᴳˣᴰ
2 1
⼖☈𐌀Ꚃᚺ💥ᴳˣᴰ
2 1
ᴱˣᵗˢ→ ๖ۣۜ βєสϻ
2 1
ˣˣˣZᴜᴇs␚⌁ꗃ
2 2
ˣˣˣZᴜᴇꜱs⑉
2 2
ᴱˣᵗˢ→ ๖ۣۜӃaძafι—愛ᴳᵒᵈ
1 0
ຮℓӄ༷ℵ⊱𝓕ᵒˣᴳᶤʳˡ遊
1 0
ˢˣᵒ ☣ ♛яσησ♚ 🆓
1 0
[ϟ]一𝓢ᵒʳᶤˣ⋅⋅ヰᴳᴼᴰ
1 0
✯ᴳᵐ➮ ﻮoﻮo ˣᵪˣ
1 0
ˣˣˣ‎⨀⃝⃟⃞Ꮥkꪱ͛pєⲅ龜
1 0
Ⲙ🔿ᙈꚂᕮ🖰ᴳˣᴰ
1 0
ℱUCKʳˡʸˣ☠雅༺ڳฟ༻₁₀₀ᵏ✓
1 0
ᴱˣᵗˢ→Wun wun
1 0
ˣℳ͢ᴀあ(ৡ͜͡➢ℜꪖꪍꪖ᧟ᤇིྀཽྂຼ
1 0
ˣℳᴀ͢あ
1 0
Ɗᴇɴᴛ.ˣˣˣ
1 0
𝐼 𝒶𝓂 ᵀˣˣˣˣˣ
1 0
ᶤᶰˢᵗᵃ ᵏᶤᶰᵍᶻ.ˣʸᶻ
1 0
༺ṽ࿆ỡ࿆ĺ࿆ť༻ʳᵉˣᵗ[galal]
1 0
嗀塚ᜑ༺ṽỡĺť༻ʳᵉˣᵗ
1 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε⥇#ᴹᴸᴳ
1 0
ᖫℓͫαͤƵˣєℜ⸕୨Ƥᖭ
1 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ🐰
1 0
气Ӄή气ˁʸᴺᴼˣˣ鬰࿐𖣘
1 0
༢࿔ྀુ⃟⃝ˁʸᴺᴼˣˣ鬰࿐𖣘
1 0
ˣ𝕐ᶻ 𐌕𐍂𐌵𐍃𐌕☣☯
1 0
⚾🐉𝓗ˣˣˣˣˣ𝓡🐉⚾
1 0
⋆ᶳᶬ↬𝐆ᵃˡᵃˣᶤ 🌟🌌
1 1
ᴱˣᵗˢ德
1 1
ˢᵉˣʸɴɪɴᴀ✨ˢᵖʳ✨
1 1
ᴱˣᵗˢ→ᴠ͢ɪҡ̼ɪ͜͡ϰʛ
1 1
༄રᵉᵛᵒˣ₁₀₀ᵏ
1 1
ᴱˣᵗˢ→ąʂɛγŋ
1 1
ˣˣˣZᴜᴇs⌁ꗃ
1 1

Popularity trends

freefire   39  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3418 881
fire   24  10
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3559 1065
freefire   25  9
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3730 1197
FF   23  9
꧁༺nickname༻꧂
1503 516
GamerS   23  6
꧁༒•TheKing•༒꧂
2096 706
Legend   19  7
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3290 1110
PUBG   15  7
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2177 642
Fortnite   15  6
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4447 1809
fire   15  4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1509 431
freefire   18  0
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
968 205
PUBG   13  4
◥꧁དJong-Taཌ꧂◤
134 32
fire   5
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
780 247
freefire   5
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1490 511
PUBG   10  4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1982 680
PUBG   4
Headhunter
2433 776
fire   10  3
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
734 192
freefire   10  2
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1146 332
ros   12  0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2680 822
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
600 172
Fortnite   3
not tfue
1686 658