Symbol ̼ – Combining Seagull Below, U+033C

Nicknames with symbol (character) ̼, unicode number U+033C.

HTML code: ̼
CSS code: #css_example:after {  content: "\033C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u033C'
Do you like this symbol?:
  0      1

Nicknames with symbol ̼ - Combining Seagull Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
388 143
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
272 143
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
98 29
Ƭ͢Ʀ鬱 ༢✵ᤢྀⲦ̼ⲅᥳᤐᥑⲧ➢
60 23
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
34 20
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
23 11
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
21 7
꧁༒☬C̴̼̺ruz
21 9
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
20 13
ຮо͠ɴ✨愛ฐɧขูяε̼ҡ̼๛🌈ᴿᴱᴷᵀ
19 5
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
19 9
𓆩Ꭰᵁ̼᚜𖤍᚛ᴺ̼Ꮶ𓆪
18 12
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
16 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 10
ภ₮℘✖ 愛ฐɧขูяε̼ҡ̼๛
12 3
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
12 4
【๓คς〗 R̼̾ΞᏦT͎M⃒8̳̿
11 4
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
10 5
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽
8 2
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ
7 3
F⃗ɾo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚тY͎
6 3
̧̺ ͕̝̭̼̰̻ ̶̛̟̖̠̹̱̘͎̏͗͒͗̾.͒ͥ̍̍͑
5 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
5 2
♆͍ꪎ࠘ꪜ͢ꪎ𐂡 ⌬ ᥲ͛͢ꪔ𐌱ᥙ̼᥉͛𐑿̼
5 2
₡l̰̃ᾰṧs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚yͮ
5 4
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
4 0
ภ₮℘♜ ⊥ʊн✖巨廾乇刀口巨꒟ズf̳͉̼͉̙͔͈͕̂̉̇y
4 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽
4 1
𖤹Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𓆩Ⴝ𓆪
4 2
I Am Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ
4 2
H̴͎͙͔̯̹̰̙̥̼̥͙́̀͑̊̿̋̐̉͂͂͑̈́͝͝u̵͌
3 0
Ḧ̢̛̙̭̦̗̯̜̙̼̤̀́̑͊o̡͉͂̑̓̕p̽̋̌͒̌
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
3 0
࿔ྀુྀુꪎ࠘ꪜ͢ꪎ𐂡 ⌬ ᥲ͛͢ꪔ𐌱ᥙ̼᥉͛𐑿̼
3 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛
3 2
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃
2 0
Ꮋᵁ̼̽ᴺ̽
2 0
Ꮢ͛ᴬᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᴳᴱ̼̽Ꮢ͛
2 0
Ꭱᵒ̼̽᚜𝐁ੌ᚛ᴵ̼̽𝐍͛
2 0
것ɪɢ것 s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏a͌
2 0
̷̷Ȥ̷ᴱ̼̽ᴶ̟ᴬ̟
2 0
s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊ a͌͛͌̇
2 1
Ⲧ̼ⲅᥳᤐᥑⲧ꥟➳邏暴୰
2 1
꧁༒☬ѦƤส ۣۜCɧε̼☬༒꧂
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ᬊᬁძꫝຣ̼ᥲᥰ𖡹
1 0
[Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽] ๖ۣۣۜIeͥgeͣnͫĐ
1 0
T͢C̜̪͈͖̭̒N̩̳̟̣̳͙͔̐͂ͮ̉M͖̠̝̼͍͋̃̉
1 0
༢✵ᤢྀⲦ̼ⲅᥳᥱ➢
1 0
Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𝔽ℒᗑᗰΞ
1 0
𖤹Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𝔽ℒᗑᗰΞ
1 0
᭕͛Ꮋᥲ̼᥎⃝⃟
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
༢࿔ྀુ☪︎͏⃟⃞ ຣ̼ⲙ͛𐤍ⲧꫝ𐤍͢
1 0
R̼̾ΞᏦT͎M⃒8̳̿
1 0
꧁༒•>ᵁ̼̽ᴺ̼̽$ᴱ̼̽
0 0
⦅GDT⦆ F̵͙̜̱̥̼̭̪͖͐͑͛̍͒͂̕Ē̵͑͒̒
0 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
0 0
𖤹Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𓆩Zrax𓆪
0 0
⑉⃟⃝Ꮹ̼ᥢ༺➺⃟⃝𝐌⃟⃝
0 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
0 0
K̷̞͕̑̏̂̇̀͌͘͜h̶̛̘̻̟̝̼̎̒̃̋̉͑̋̐̑͛
0 0
Ꭰᴱ̼͞ᴹ̼᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᴼ̼͞ᴺ̼Ꮪ
0 0
Ꭰ͛ᴱ̼͞ᴹ̼᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᴼ̼͞ᴺ̼Ꮪ͛
0 0
ꪤꙶꪱ⃔ཞ⃕ꪽⷣຣ̼ⷨ
0 0
𓆩᥉ⷰ͢ꙆꚌⷦ𓆪 𐑔᥆ꪾꙌ̼ꪀ
0 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
0 1

Popularity trends

Raros   38  2
solo presiona en el signo mas:
561 67
freefire   29  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27630 8340
fire   28  5
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19798 6782
fire   20  4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
11057 3469
PUBG   14  6
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15288 5121
freefire   17  2
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
10025 3179
fire   11  4
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
5518 1801
fire   15  0
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5298 1706
FF   11  4
꧁༺nickname༻꧂
11101 3444
freefire   11  3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
6577 1933
PUBG   5
SOUL々MORTAL
3575 865
fire   3
꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
758 270
Ninja   4
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
5087 1700
FF   5
ঔৣ ۝ ÐâřҟŦ ﺂℜ ê ۝ ঔৣ
1258 387
fire   2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7833 2326
fire   2
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
3178 957
fire   2
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
1498 702
freefire   3
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
8735 2621
freefire   10  0
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
4642 1460
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
8550 2873