Symbol ͓ – Combining X Below, U+0353

Collection of nicknames with symbol (character) ͓, unicode number U+0353.

HTML code: ͓
CSS code: #css_example:after {  content: "\0353";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0353'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͓ - Combining X Below. Click to copy

N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
88 25
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
55 19
ˣˣˣ͓͓͓ ϮΣ͊͢ⴄͲ₳Ҫ̲ߊ֓࿋Ŋ̶̶͢༼༬༽
45 7
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ʎϦ۝ϟʏϩ
43 5
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
35 18
〖ᗩǤ〗T͓̽o͓̽m͓̽y͓̽
31 6
ℜŦӃ์♜๛Ƶᵉ͓參ᵈ͓ɗ🌈🌝
29 11
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
27 13
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ʟʊɨs
26 6
ℯ̽𐑔ꪝ͓٨𐑾̽𐑔☣⇀ᵀᴿᴳ
25 13
ɑɠȿ͢神♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
23 15
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ мα∂αяα
22 1
ℜŦӃ์♞↯₰ข͢ɑϰ͓↯๛
22 6
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
22 8
Ƭ͓͢Ƶ𒐳﴾Ƭ͢яix
19 10
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ᴳͨᵒᵒᵈ㋦
18 2
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ꪤเイ҂ϰ
17 1
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ʎʟʄɑ͜͡★
17 3
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧кͥнаͣаͫz͢
16 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵.
16 7
ຮо͠ɴ✨㉺﴾Ṿ͓ᴀ͞ƨ͟ʜ벓﴿
15 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Xєƴмσϰᵴ
15 1
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ลℓкลเ∂ล
15 1
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ℳατα诶
14 1
ℳӃ♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
14 11
Mα̶͓ɔ妥 
14 12
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ɧȭʙʙɏ
13 0
Mα̶͓ɔ⿎ོᝨ༩Ꙫཽ᥊ꪱꪰꪀ࿌ཽᴳᵒᵈ
13 9
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ɢʀɪɴɢᴏ
12 0
ຮо͠ɴ✨Ƈ͍๏͓ۖƇ͍๏͓ۖ♜
12 2
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
12 4
ᯓꥃⷯꎇⷯ᠖ⷯ࿐ ᬊ᭄ꫝꪗ‎ࠒꫀԙ❥ᯓᯭℜ࿆ᤂ͓ι∂࿐ ᬊ
12 6
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧⚡Zบᴍ多
11 1
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧課程 ̶̲̱͋ᴍ
10 0
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 2
Mα̶͓ɔ妥. Sϊκέr ㉸ツ
10 6
⚡Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ🌈⚡
10 7
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
9 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧
9 0
•Ɠ͢Ɠ•ᤏ༘͒บ͓͋ᥢ̽ᤖ͓༗
9 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ℭяιтιςαℓ
9 0
༄Λ࿆ຮ࿆ℏ࿆𖣘 ꙯ ๏͓ۖ ͺᝳᝲꪚꙶꫀꪦⷶꪉⷨꪔ
9 3
E͓̽x͓̽o͓̽t͓̽i͓̽✓
9 6
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧M๏Rtคl
8 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Ɠส͜͡ℳส🥉
8 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Ɓ͢ͽɭʌƊʌ͜͡ͽ
8 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ᴶʰ͡͡ᵒ͡͡ʷ
8 0
ภ₮℘♜ะȽ͢σя͓Đ ΥΤ
8 3
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
8 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ɱ͛ɑ͓͠ʊ鸞🔥
8 6
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 6
ɮӿ͓̽๛ 𐂄Ϣⷠѧⷠ℣¥ⷠ҉
8 8
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
7 0
S͠о͠ɴ✨♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 1
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
7 5
ɮӿ͓̽๛ ༆ ๛✧ℑɛรนร
7 5
𐌱ᥲ𐑔|༄ℯ̽𐑔ꪝ͓٨𐑾̽𐑔⇀ᵀᴿᴳ
7 5
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
Mα̶͓ɔ⿎ོᝨ༩Ꙫཽ᥊ꪱꪰꪀ࿌ཽᴳᵒᵈ
6 2
ℳa͓̽c͢象ᜎᦞ͞ꪎꪱꪰ͟ᥲ
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
Ƭ͢Ʀ祝 ₷͢͢Ϗ✪࿆̽Ʀ͠ᖘ͟ⅈ⌾͓Ƞ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
Ƙ͢δ☁︎ β๏͓ۖฑ͢เメ
5 1
ᯓᯭℜ࿆ᤂ͓ι∂࿐ ᬊ᭄ꫝꪗ‎ࠒꫀԙ❥
5 2
ภ₮℘♚㌶ⱥ͍zเ͓ۖ℮ℓ﨎۵
5 2
Mα̶͓ɔ⿎ོᝨ༩Ꙫཽ᥊ꪱꪰꪀ࿌ཽᴳᵒᵈ
5 4
S͠о͠ɴ✨Ƈ͍レ࿆๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 0
S͠о͠ɴ✨ۖȤ⋄εηӃ์⋅ᵉ͓參ᵈ͓⋇яย∞ϰ͓⋅
4 0
𓅃ʄλレᴄ๏͓ۖภ𓅃༻
4 0
⾦ҲƊ ⾦ ͡ℳ∂₳βͤ͜͡όȿ͓ͤ͡ȿ
4 1
⮑˟𐌀𐌾☞ᗽᎽ͓ͯ͠Հ𐌀𐍂↰
4 1
Im ᗯᗩᖇᗪ♜ᕼƳᑭᗴᖇ༻ ⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙
4 1
Šüñﷻ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
4 2
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 2
⨶ฬ𝐋G̴̙͎̩͚̤͈͍̈́̉͋͒̕ǒ̵͓̔͝d̶͋͛͒͝
3 0
ʟᴀs͓̽ᴛ ⌬ Mark
3 0
㊧Š₳Ðآ₴๛༄ℯ̽𐑔ꪝ͓٨𐑾̽𐑔☣
3 0
A͓̽B͓̽A͓̽H͓̽D͓̽H͓̽F͓̽
3 0
ɮӿ͓̽๛༆ ๛✧ℑɛรนร
3 0
Ꮪ̽ ͓ⷦ᚜᮵͛᚛ ͓ⷫᏦ̽
3 1
S͠ᴏ͠ɴ✨ R̶ɪ͓ʋᴇɾ 🌹
3 1
ɮӿ͓̽๛ ཡ࿆ꙶℴ࿆ℒ࿆ⷽℱ࿆ⷨ
3 1
ę̵̨͓͙̠̱̖͔̝̣̮͇͕̦̻̮̖̞̙̪̥͜b̷̨̥̫̘
3 2
T͢ɴ衾⟜ⴖᥳᤣ͓ᥱᴛ␡
3 2
༄ℯ̽Ꭰꪝ͓٨̽ᏒᎠ☣⇀ᵀᴿᴳ
3 2
Mα̶͓ɔ⿎ོᝨ༩Ꙫཽ᥊ꪱꪰꪀ࿌ཽᴳᵒᵈ
3 2
Ⱥచ ⚡ ۖȤ⋄εηӃ์⋅ᵉ͓參ᵈ͓⋇яย∞ϰ͓⋅
2 0
Ɓ͛͢סּסּꙶⲙ͓ⷶꫀ࿆ⷨⴽ୰
2 0
ᴊu͎l͓̽i̾ṏ
2 0
狼ʊ͢ɳ◈Ω̐ᴿ͓ɑ̽ᴵᴛ̽ᴴ͍♕
2 0
ภ₮℘♜ ๖ۣۜƊสṾ͓ۖเ鸞
2 0
ཌྷ͚ྂᎳᥲϏ͊ᴀ➺∜͓
2 0
VLᗩD ͓͛ℱ͓͌͢ØX☞#99k
2 0
Ӄ͢łИԌ♚ะȽ͢σя͓Đ๛
2 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 0
⮑˟ᏦℜḎ※♞ՀᎽ͓ͯ͠𐌀𐍂↰
2 0
ɖɬƇ͍㌶ Ƈ͍๏͓ۖde
2 0
༺ŘẸÃĹ༻F͓̽A͓̽R͓̽L͓̽A͓̽N͓̽_G̴G̴
2 1

Popularity trends

fire   21  0
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3090 919
Fortnite   18  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4223 1729
PUBG   13  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1893 563
freefire   15  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2922 753
freefire   14  3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3432 1084
fire   5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1261 359
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1807 628
Fortnite   2
not tfue
1535 606
fire   11  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
599 154
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
342 96
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1210 425
ros   3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1151 313
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1813 626
freefire   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
837 206
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
830 172
PUBG   2
Shroud
1037 445
PUBG   3
DEADPØØL
581 163
PUBG   0
Headhunter
2260 726
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
500 134