Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
387 142
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
98 29
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
77 62
꧁l͙ℨԄꪁɩོꪁꪀꤪꤨ꧂
74 15
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
74 29
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 49
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
61 19
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
39 14
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
38 21
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
31 22
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
27 5
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
23 9
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
21 4
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
21 12
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
21 13
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
19 8
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
18 3
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
18 10
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
18 13
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
18 15
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 6
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
17 8
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
15 1
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
15 3
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
14 1
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
14 3
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
14 7
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
13 2
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
13 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
13 9
弔͟Ǫ͙戸 ✨𝔇𝔯𝔞ͥ𝔤ͣ𝔬ͫ𝔫囪ᶠᵃᶯ
12 0
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
12 5
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
蒙ᵗ͢͠ⁿ㉺ ༺ ᴋ̽ɪ͙
12 11
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
11 1
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
11 5
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
11 6
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
11 10
弔͟Ǫ͙戸♛ ℳΔŞŦΣℜ
10 0
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ ɦµɠσꗄ欧
10 0
弔͟Ǫ͙戸⦓𝐋σsτ✨⦔
10 0
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 3
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
10 7
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
9 0
弔͟Ǫ͙戸𐂡Ꭺᥱ𐑾ꪱᥲᥣ➢糕
9 1
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
9 2
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
9 5
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
9 5
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
8 1
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
8 2
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
8 2
ś̶̛̖͍͙͗̀̐͠à̸͉̘̠̟̦͈̎̐̓̉̍̂̔͗͘͝
8 4
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
8 4
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 7
弔͟Ǫ͙戸᪣ȼℓąɲ❥ƳT
7 0
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
7 1
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
7 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
7 4
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
6 0
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
6 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
ᛃ͙𝐃𝐚𝐫𝐤𖥔𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𖣐
6 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
5 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
5 0
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ๛ᴴᴱᴹᴬ ᴮᴿ
5 0
—͟͟͞͞Ꭲ̶ⲏⲉ ℭᴦⲡ̵ⲥⲕ꙳͙ꗃ
5 0
༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫࿆࿂࿆鬰
5 0
S͠о͠ɴ✨❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
5 1
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
5 1
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
5 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ⃝
5 2
❄Q̷̽ʋᴇ͙̽ᴇ̷͙и̷❄
5 2
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ꗄᏦ᥆ᥙꪀⲟᩛ🖕🏿欧
5 2

Popularity trends

fire   23  15
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19384 6635
freefire   24  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27057 8172
fire   18  8
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7706 2279
fire   13  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10831 3396
fire   12  5
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5116 1648
freefire   10  5
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9804 3100
PUBG   15  0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10248 2777
PUBG   5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
14992 5035
fire   10  3
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2221 714
Fortnite   4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
9955 3913
tiktok   4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6034 1613
fire   5
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
1423 666
fire   3
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
2174 809
WhatsApp   5
Mi sister 💖❤
1222 568
fire   2
꧁༒☬ĶÏŁŁĚŔ☬༒꧂,
1353 446
TK   4
『ƬƘ』 ƬƦΘレ乇メ
2115 748
Legend   4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
7526 2382
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
3772 754
fire   2
◥꧁☠︎ARTURO☠︎꧂◤
593 249