Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Collection of nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
241 68
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
88 25
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
75 59
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 48
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
55 19
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
37 21
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
27 21
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
26 13
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
23 14
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
22 8
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 5
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
17 13
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
16 2
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
16 10
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
16 15
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
12 1
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
12 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 6
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
12 6
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
11 2
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
11 4
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
蒙ᵗ͢͠ⁿ㉺ ༺ ᴋ̽ɪ͙
11 9
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 2
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
10 5
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
10 10
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
9 2
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
9 2
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
9 3
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 3
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
9 6
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
8 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
8 2
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 5
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
8 6
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 6
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
8 7
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
7 0
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
7 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
7 1
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
7 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
7 3
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
7 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
7 5
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
6 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
6 1
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 2
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ๛ᴴᴱᴹᴬ ᴮᴿ
5 0
❄Q̷̽ʋᴇ͙̽ᴇ̷͙и̷❄
5 1
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
5 1
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
4 0
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
4 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
4 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧ
4 0
S͠о͠ɴ✨❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
4 0
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
4 0
‎#𐭘ⳙıⳟⲩ⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0
#Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0
Ẕۣۜẳ͢c͙ᴳºᵈ
4 0
漻 Ɓƴ℮ ร͢͡ɦ͜๏͙͡Ƭ
4 0
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
4 1
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
4 1
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ꗄᏦ᥆ᥙꪀⲟᩛ🖕🏿欧
4 1
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
4 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Im ᗯᗩᖇᗪ♜ᕼƳᑭᗴᖇ༻ ⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙
4 1
Zone ⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
4 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ⃝
4 2
Šüñﷻ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
4 2
FŦI※ ߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
4 3
࿓⋆͙̈褐ઃᎮꪱꪎᥱᥣ∜
4 3

Popularity trends

PUBG   29  9
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1876 554
freefire   29  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2896 748
freefire   24  4
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3411 1080
fire   18  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1248 353
FF   17  5
꧁༺nickname༻꧂
1201 419
fire   15  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3065 915
tiktok   17  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
328 93
GamerS   12  8
꧁༒•TheKing•༒꧂
1799 624
Fortnite   12  8
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4199 1725
Legend   16  4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3076 1045
PUBG   17  2
Headhunter
2245 724
ros   14  5
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1139 310
PUBG   15  3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1793 623
ros   13  3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2543 793
freefire   11  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
820 168
PUBG   10  3
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
383 84
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1961 612
freefire   3
▄︻┻═┳一
178 57
freefire   3
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1042 309
fire   0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
621 199