Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
338 136
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
93 28
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
76 61
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 48
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
56 19
꧁l͙ℨԄꪁɩོꪁꪀꤪꤨ꧂
41 8
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
40 19
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
37 21
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
31 14
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
28 21
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
22 9
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
18 10
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 5
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
17 10
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
17 13
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
16 2
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
16 15
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
15 3
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
15 3
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
15 8
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
13 1
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
13 7
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
12 4
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
12 6
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 7
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
弔͟Ǫ͙戸 ✨𝔇𝔯𝔞ͥ𝔤ͣ𝔬ͫ𝔫囪ᶠᵃᶯ
11 0
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
11 2
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
11 4
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
11 10
蒙ᵗ͢͠ⁿ㉺ ༺ ᴋ̽ɪ͙
11 10
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ ɦµɠσꗄ欧
10 0
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
10 0
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 2
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
10 3
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
10 5
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
10 6
弔͟Ǫ͙戸♛ ℳΔŞŦΣℜ
9 0
弔͟Ǫ͙戸⦓𝐋σsτ✨⦔
9 0
弔͟Ǫ͙戸𐂡Ꭺᥱ𐑾ꪱᥲᥣ➢糕
9 0
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
9 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
9 0
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
9 0
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 3
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
9 5
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
9 7
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
8 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
8 2
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 7
弔͟Ǫ͙戸᪣ȼℓąɲ❥ƳT
7 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
7 1
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
7 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
7 4
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
7 4
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
5 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
5 0
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ๛ᴴᴱᴹᴬ ᴮᴿ
5 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
5 1
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
5 2
❄Q̷̽ʋᴇ͙̽ᴇ̷͙и̷❄
5 2
Šüñﷻ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
5 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
5 3
ภ ₮ ℘ ⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜ᬊᬁꣁꪎⷰᥒⷦ #tr
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
4 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧ
4 0
—͟͟͞͞Ꭲ̶ⲏⲉ ℭᴦⲡ̵ⲥⲕ꙳͙ꗃ
4 0
༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫࿆࿂࿆鬰
4 0
‎#𐭘ⳙıⳟⲩ⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0
#Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0

Popularity trends

freefire   25  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
12868 3595
PUBG   14  8
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7247 2367
freefire   14  5
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3459 904
fire   14  4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1182 379
Fortnite   11  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
6930 2777
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5126 1659
freefire   10  3
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3307 997
fire   3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5628 1717
PUBG   10  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3815 999
freefire   4
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3229 909
fire   3
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10485 3439
Fortnite   2
not tfue
3131 1203
PUBG   4
Headhunter
4027 1323
PUBG   3
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
302 55
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3659 1197
fire   0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4130 1183
PUBG   2
๕ۣۜZΞUS™
1851 524
PUBG   2
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
803 210
freefire   2
꧁ᏤᎪᏒᎶᎪᏚ꧂
218 114