Symbol ͚ – Combining Double Ring Below, U+035A

Collection of nicknames with symbol (character) ͚, unicode number U+035A.

HTML code: ͚
CSS code: #css_example:after {  content: "\035A";  } 
BASH code: $ echo -e '\u035A'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͚ - Combining Double Ring Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
244 69
囗枭₳͚Ɗ垮囚
29 27
⼄Ŧ♱͢ℒ℩ɴɛⲁᴙ͚༟͛✧
13 10
賈欄❂↠ Ꮯ͚
12 1
⃝𐄀𝘉͚͛𝘳𝘢𝘹 ➺𝘠͍𝘛𖤐
12 5
ຮо͠ɴ✨슿Ṃɪ͟͠ᴇʟ͚↣责
11 1
賈欄❂↠ Ꮥ͚
10 1
ຮо͠ɴ✨Ҡ͚ɪᴢɢ͢ɪɴ✰ཽ一🌺
9 0
囗枭₳͚Ɗ垮 ℜ₳ʍ℘ℴメ
9 3
賈欄❂↠ Ꭼ͚
8 1
賈欄❂↠ Ꮓ͚
8 1
賈欄❂↠ Ꮇ͚
8 1
賈欄❂↠ Ꮹ͚
8 1
賈欄❂↠ Ꭲ͚
8 1
⑆͎͛Ꭼⲅ͟ⲡ⌯ᯭ͚⁑☫
8 3
ʀᴎ ♗ ะṂ͚ᴏṏᴎ※
8 4
BB. S͍﴾ᴷ͚﴿GB. ➳卐✞☻☹۵☸✡๑ﺴﺴ๑๑
8 5
Ƀ͢͢Ƀ㉺ Ҡ͚ɪᴢɢ͢ɪɴ✰ཽ一🌺
8 8
賈欄❂↠ Ꮙ͚
7 1
賈欄❂↠ T͚
7 3
賈欄❂↠ Ꮶ͚
6 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ⇱尸ü͚͢͠ʛ⇲
6 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
6 1
賈欄❂↠ Ꭻ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꭰ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꮮ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꮲ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꮎ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꮢ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꭺ͚
6 1
賈欄❂↠ Ꮎ͚
6 4
͎Ꮇⲟⲟⲡᥣιghтᯭ͚⁑☫
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ᑓe͚ϻᴏɴ 🎔
5 0
賈欄❂↠ Ꮑ͚
5 1
賈欄❂↠ H͚
5 1
賈欄❂↠ ꀤ͚
5 1
賈欄❂↠ Ᏸ͚
5 1
賈欄❂↠ Ų͚
5 1
賈欄❂↠ Ӽ͚
5 1
賈欄❂↠ Ꭹ͚
5 1
賈欄❂↠ Ꮃ͚
5 1
賈欄❂↠ C͚
5 1
Ⴚʟⲭʏ⋆𐭘͟ⳙꪱⳟ͞ⲩ⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
Ⴚʟⲭʏ⋆Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
賈欄❂↠ S͚
4 0
賈欄❂↠ G͚
4 1
賈欄❂↠ E͚
4 1
賈欄❂↠ Z͚
4 1
賈欄❂↠ U͚
4 2
༄R͚ιͥѕ̭ͣкͫ➸внĸ
4 2
賈欄❂↠ X͚
4 3
賈欄❂↠ M͚
4 3
ㅨᎷ͢ᴀɴᴛᴀᴊ➢Ꭲ͚︦
4 3
⨶ฬ𝐋G̴̙͎̩͚̤͈͍̈́̉͋͒̕ǒ̵͓̔͝d̶͋͛͒͝
3 0
─͟͞͞⃝⃘⃞͙Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
3 0
〖χρ〗 𖣳➺ᴍᴀɴ͚您͚ʊᴇʟ
3 1
賈欄❂↠ O͚
3 1
イレส✘ Ɉᴬ͚﴾͏Ṣ͏﴿ᴼ͚Ṇ
3 2
ƬƿƑ͢野 ᴍᴀɴ͚您͚ʊᴇʟ
3 3
賈欄❂↠ Ꭺ͚
2 0
賈欄❂↠ Ꮮ͚
2 0
賈欄❂↠ Ꭲ͚
2 0
♕R͚ιͥѕ̭ͣкͫ♕ ✷внĸ✷
2 0
ཌྷ͚ྂᎳᥲϏ͊ᴀ➺∜͓
2 0
[ℬØⅅ] ✩R͚ιͥѕ̭ͣкͫ✩
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺Ǥ͢サ۞ﮔ†͢↝亜Ƀ͢͢͢Ƀ㉺鼋S͍﴾ᴷ͚﴿Y͍黌Ƀ
2 1
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺鼋S͍﴾ᴷ͚﴿Y͍黌
2 1
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
1 0
۞ꪚꙶꫀ͚ⷶꪦ͎ⷮꪽ͎
1 0
─͟͞͞⃝⃘⃞͙𐭘ⳙıⳟⲩ⌯ᯭ͚⁑☫
1 0
賈欄❂↠ Ꮢ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꮲ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꮇ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꮓ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꭼ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꮥ͚
1 0
賈欄❂↠ Ꮯ͚
1 0
♕R͚ιͥѕ̭ͣкͫ♕
1 0
岌ฤ₭♜ ℳ͑͢丹͚Ҳ͊
1 0
阃͠ส͚交͢͡ɝ
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛ
1 0
Ƈ͍レƛ. 『ᴵᴳᴺ』 ͚ ͛͢Ɲ
1 0
賈欄❂↠ Ꮶ͚
1 1
賈欄❂↠ Ꮹ͚
1 1
Ƀ͢Ƀ㉺ℳ͚ɪ͠ᴆ͢͡ʏヤƦ⊗
1 1
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
0 0
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
0 0
⑆͎͛𝙱𝚎𝚛𝚕𝚒𝚗⌯ᯭ͚⁑☫
0 0
ภ₮℘♛ 𝘔͍𝘢ۛ𝘺͓𝘩͚҇𝘦𝘮㌶۵
0 0
〖Øδ〗 ۞ꪚꙶꫀ͚ⷶꪦ͎ⷮꪽ͎
0 0
賈欄❂↠ C͚
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛᴄ🔥
0 0
阃͠ส͚交͢͡ɝAsteʀ͛.
0 0
ɃxṼ̷̢̨̢̹̬͖͙̙̤͚̬͇̹̀̌͐͛
0 0
B̸xṼ̷̢̨̢̹̬͖͙̙̤͚̬͇̹̀̌͐͛
0 0
ᗽxṼ̷̢̨̢̹̬͖͙̙̤͚̬͇̹̀̌͐͛ Y.ƁⱤڙƬۖ
0 0
ᗽxṼ̷̢̨̹̬͖͙̙̤͚̬͇̀̌͐͛ Ƒʊ͜͡ʁ͋ɪɑ
0 0
ᗽxṼ̷̢̨̢̹̬͖͙̙̤͚̬͇̹̀̌͐͛ M͢αɢᴇ
0 0
ᗽxṼ̷̢̨̹̬͖͙̙̤͚̬̀̌͐͛ Ͼȭʀɪ͢͞ᴎ͠ɠɑ
0 0
ᗽxṼ̷̢̨̢̹̬͖͙̙̤͚̬͇̀̌͐͛ Ƥσρsρlιτ
0 0

Popularity trends

fire   22  12
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3324 992
freefire   17  7
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3190 825
freefire   14  6
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3576 1140
Fortnite   16  4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4348 1769
tiktok   14  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
461 131
fire   12  6
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1385 398
freefire   13  4
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
297 86
Fortnite   11  4
not tfue
1622 631
PUBG   12  3
Headhunter
2365 749
FF   7
꧁༺nickname༻꧂
1340 471
PUBG   11  4
๕ۣۜZΞUS™
463 133
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3177 1078
GamerS   10  3
꧁༒•TheKing•༒꧂
1960 663
PUBG   5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2027 602
freefire   4
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1418 488
freefire   3
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2096 652
freefire   4
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1089 322
PUBG   0
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1896 652
PUBG   0
Agent_47
986 421
ros   0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2614 810