Symbol ͛ – Combining Zigzag Above, U+035B

Collection of nicknames with symbol (character) ͛, unicode number U+035B.

HTML code: ͛
CSS code: #css_example:after {  content: "\035B";  } 
BASH code: $ echo -e '\u035B'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͛ - Combining Zigzag Above. Click to copy

Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
1262 475
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
267 139
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
198 157
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
181 98
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
103 66
Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
102 65
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
98 74
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌈™
95 62
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
ɮɮ͛͢๛S͢ƛƉ͡ƚ͜Ƈ๏憀
87 63
ᬊᬁᎪᏃ ꫀ⃝⃟⃠Ꮓ͛᥆ꪀꫀ
80 53
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
78 46
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ 這
63 39
〖Øδ〗𖣘λδhωι͛η๛γτ
58 26
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
55 19
ᬊᬁᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘᭕ᬁ
55 50
Ꮪᤐꪱ͛ⲧ ⁦
53 7
ɮɮ͛͢๛Ƥ͢ȱʟσะ↣番
48 19
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
48 30
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛
45 37
戀Ꭼ͜ꪎⲧ͛⌁ᎷⲓⲡⲦ
44 15
๖ۣۜꘘꪽʀyᯓ☢︎Ꮓ̶͛ᴼ̱𖣐ᴺ̱
44 25
〖ᗩͥℱᎶ〗ᬊᬁᝨ᧐ͣꪎͫꪱ͛ꪒ̣͘᭕ᬁ
42 16
I LOVE Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
40 24
〖Øδ〗 ꪶ࿋྄ིᤢꫂᝨ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘
40 29
ɮɮ͛͢๛ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
39 16
℄🌀   ʏᴏʉᴃʌ͛☆ ུ
39 21
꧁Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛꧂
38 31
ຮ❍и✨̽͝ᴅ͢ᴇ̶ᴍ̲͛ᴏ̶ɴ͢͠𒀱
37 2
Ꮓ͛ᴼ̠࿌⃝⃠⃟⃚ᴺ̠Ꭼ͛
36 19
Ƭ͢Ɫะ ‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ♞
35 15
⁣𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
32 23
Ƀ͢Ƀ㉺๖ูۣۜ͛͢乙℮ฑน㍍
32 24
S͠ᴏ͠ɴ✨Ȳ͛ŌŪƧƧĒ₣ツ🌈
31 11
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ ༄チ͢٦͛レ⊕น☣ Ƴ͟͞Ƭ
31 12
⨶ฬ𝐋�๖ۣۜʑู͛͢єนۖฐ͜͡ϩ變
30 16
ɮɮ͛͢๛乙єℜȭ
30 19
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
29 10
ɮɮ͛͢๛Ƥσlσ⍟鿄
28 21
Ƀ͢ɃƇ͍レƛƝ͛͢ƳƬ圞
28 26
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
27 11
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
26 13
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
26 17
ɮɮ͛͢๛ Ḻȫ͢ԟ͠ɪʏȱ곿
25 24
ຮ❍и✨Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌮
24 2
Ꭱ⃕ᴼ̱ᥴ̱ᴷ̱﴾ꪗ̱̱͛﴿ᴿ̱ᴼ̱ᤂ̱Ꭰ⃔
24 12
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ ༄チ͢٦͛レ⊕น☣ Ƴ͟͞Ƭ
24 19
〖Øδ〗 ⴽᴇ͛͢ᴡ͞ɪ͢͞ᴨ͞ᴅ☢︎練
24 21
‎𐡈᥆᠔࿔ྀુᏃ̶ꫀꪚᥙꪎꪱ͛ꪱ͛
24 21
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛ (Copy it)😉
23 10
Ƭ͜͡Ͼ⏤͟͟͞͞ꗃM͛α͟ƨт͞εᏒ͛⋆褐߹͛
22 3
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
22 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
21 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
21 11
ᬊᬁᎪᏃ⚜️Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
21 17
ຮ❍и✨⌁๖ۣۜC͢σ͛ıη͛一ᴿᴬᴳᴱ
20 1
ᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘~➢࿋胆小
19 6
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
19 7
ㅨᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘⌁❂
19 14
ทۖฐ长♚ℳส͢ʛɪ̷͛ƈ
18 16
Ͳ͛͜͡üʀ͛͜͡ʞü͛ʑ͢
17 3
ຮ❍и✨ℳส͢ʛɪ̷͛ƈ
17 4
﴾͏AƵΣ͏﴿—͟͟͞͞Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⇝Ⴚ᧐᠔
17 5
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛, ꫀ⃝⃟⃠ᎪᏃ
17 5
ᦀᥲ𐑔☠︎ᏒᎬXƴ͛ꪫ
17 5
༢࿔ྀુ⃟⃝Ƥꪋꪦ𐑔ꪋ ƴ͛ꪫꗴ⃝⃟
17 10
Ꮋ͛ᴼ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴸ̱Ꭹ͛
17 11
↝𖢵ꢺƘϒ-Լꚤg͛ꛅեꙮ
17 13
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
16 2
PROɃ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
16 7
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
16 8
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒ
16 8
༢࿔ྀુ𓆩P࿆ꙶ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛A࿆ⷨ𓆪ྈ一
16 12
戀Ꭼ͜ꪎⲧ͛⌁Ꮓⲓⲕⲗ
16 13
ℜŦӃ์♚๖ۣۜʑู͛͢єนۖฐ͜͡ϩ變
16 15
ຮ❍и✨ℱ͢α͛ʝ͟͞αяð͋σธ♜
15 0
Ⲧꪱ͛Ⲧᥲᥒꪱ͛ᥴᯓ
15 1
ຮ❍и✨ℳ͍͛สͥ͢ʛᵻⷽƈⷨ
15 1
ຮ❍и✨ꇄN͛ɪɢʜཹᴛ❦一🌟
15 2
﴾͏乃ѺĐ‎﴿ ༼༑レⷬレⷢ⺓ⷪǤꙶѦꙺレⷪ༽͛
15 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
15 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 9
圞 ᴿᵀᴷ ↝ℳเ͛㉿ۼ
15 9
Ƭ͢Łะانيمى Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
15 9
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
14 2
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ 𖣘 A Z
14 4
Ꮥ͛ᴸ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᵁ̱Ꭲ͛
14 7
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
༃𖤝ડꪝ᤻᤻᤻᤻ꪱ᤻͛᥉᤻᥉᤻𖥡𖤝ꤿ⵿ྀꪱ͛ꤾ⵿ྀ𐑔᚛𐠫
14 10
Ɓƴ℮漻 ɦȏ͢ʀ͛ʊƨ♠
14 12
﴾͏乃ѺĐ‎﴿ ૌƁ☉͛™ Ɏ࿆Ⱦ࿆
13 1
戀Ꭼ͜ꪎⲧ͛⌁ᗪένιใ
13 4
Ƥσρsρlιтᵍᵒᵈ-↝Ꮓ͛ꫀ⃝⃟⃠⃘↝アสัアสัᴾᴿᴼ
13 5
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
13 6
⼄Ŧ♱͢ℒ℩ɴɛⲁᴙ͚༟͛✧
13 10
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
ຮ❍и✨ℳ͍ส⃡ʛ⃯ɪ̷͛ƈ⃖
12 0

Popularity trends

PUBG   31  9
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1872 554
freefire   27  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2892 747
freefire   27  4
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3409 1080
fire   20  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3064 915
FF   20  6
꧁༺nickname༻꧂
1200 419
fire   16  6
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1245 353
Legend   18  4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3075 1044
GamerS   12  8
꧁༒•TheKing•༒꧂
1799 624
PUBG   18  2
Headhunter
2245 724
Fortnite   12  8
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4199 1724
PUBG   15  3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1793 623
tiktok   13  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
324 93
ros   13  4
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1138 309
ros   12  3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2541 793
freefire   11  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
820 168
PUBG   4
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
381 84
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1961 612
freefire   3
▄︻┻═┳一
178 57
freefire   2
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1042 308
PUBG   2
Agent_47
949 416