Symbol ͛ – Combining Zigzag Above, U+035B

Nicknames with symbol (character) ͛, unicode number U+035B.

HTML code: ͛
CSS code: #css_example:after {  content: "\035B";  } 
BASH code: $ echo -e '\u035B'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͛ - Combining Zigzag Above

Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
1301 484
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
272 144
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
208 103
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
205 159
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌈™
112 64
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
109 67
Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
109 69
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
107 78
⁣𓆩‎ᗪℯ𝓿ꪱ͛ł𓆪
102 28
ɮɮ͛͢๛S͢ƛƉ͡ƚ͜Ƈ๏憀
95 64
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
93 53
ᬊᬁᎪᏃ ꫀ⃝⃟⃠Ꮓ͛᥆ꪀꫀ
93 55
℄🌀   ʏᴏʉᴃʌ͛☆ ུ
89 45
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
88 50
〖Øδ〗𖣘λδhωι͛η๛γτ
85 29
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ 這
65 43
✶ᏩᏂᎧᏕϮ☠️Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̽
64 13
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
64 19
〖Øδ〗 ꪶ࿋྄ིᤢꫂᝨ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘
61 36
Ƭ͢Ɫะ ‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ♞
60 23
〖Øδ〗 ⴽᴇ͛͢ᴡ͞ɪ͢͞ᴨ͞ᴅ☢︎練
59 32
ຮ❍и✨̽͝ᴅ͢ᴇ̶ᴍ̲͛ᴏ̶ɴ͢͠𒀱
56 13
ᬊᬁᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘᭕ᬁ
56 52
ɮɮ͛͢๛Ƥ͢ȱʟσะ↣番
55 22
Ꮪᤐꪱ͛ⲧ ⁦
53 7
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛
52 40
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
49 30
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
戀Ꭼ͜ꪎⲧ͛⌁ᎷⲓⲡⲦ
47 17
↝𖢵ꢺƘϒ-Լꚤg͛ꛅեꙮ
46 23
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
46 24
๖ۣۜꘘꪽʀyᯓ☢︎Ꮓ̶͛ᴼ̱𖣐ᴺ̱
46 29
〖ᗩͥℱᎶ〗ᬊᬁᝨ᧐ͣꪎͫꪱ͛ꪒ̣͘᭕ᬁ
45 16
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
44 16
S͠ᴏ͠ɴ✨Ȳ͛ŌŪƧƧĒ₣ツ🌈
43 14
I LOVE Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
41 25
ɮɮ͛͢๛ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
40 16
⨶ฬ𝐋�๖ۣۜʑู͛͢єนۖฐ͜͡ϩ變
39 19
Ꮓ͛ᴼ̠࿌⃝⃠⃟⃚ᴺ̠Ꭼ͛
38 21
ɮɮ͛͢๛乙єℜȭ
36 19
﴾͏AƵΣ͏﴿—͟͟͞͞Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⇝Ⴚ᧐᠔
34 6
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ ༄チ͢٦͛レ⊕น☣ Ƴ͟͞Ƭ
34 13
ɮɮ͛͢๛乙єℜȭ
34 16
Ƀ͢Ƀ㉺๖ูۣۜ͛͢乙℮ฑน㍍
34 24
⁣𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
34 24
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
32 10
ɮɮ͛͢๛Ƥσlσ⍟鿄
31 21
30 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
30 14
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
30 15
ຮ❍и✨Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌮
29 2
Ƭ͜͡Ͼ⏤͟͟͞͞ꗃM͛α͟ƨт͞εᏒ͛⋆褐߹͛
29 4
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
29 18
ɮɮ͛͢๛ Ḻȫ͢ԟ͠ɪʏȱ곿
29 26
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒ
28 10
ᬊ᭄Ꙥꪱ꧖᥊࿏ⲩᝤ͛
28 14
PROɃ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
28 17
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
27 12
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
27 14
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ ༄チ͢٦͛レ⊕น☣ Ƴ͟͞Ƭ
26 19
ຮ❍и✨ℳส͢ʛɪ̷͛ƈ
25 4
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
25 7
Ꭱ⃕ᴼ̱ᥴ̱ᴷ̱﴾ꪗ̱̱͛﴿ᴿ̱ᴼ̱ᤂ̱Ꭰ⃔
25 12
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
24 9
ᬊᬁᎪᏃ⚜️Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
24 20
ɮɮ͛͢๛Kιra螿ツ
23 11
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
23 11
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛ (Copy it)😉
23 13
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
22 7
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
22 9
ㅨᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘⌁❂
22 16
ຮ❍и✨⌁๖ۣۜC͢σ͛ıη͛一ᴿᴬᴳᴱ
21 1
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
21 3
ᦀᥲ𐑔☠︎ᏒᎬXƴ͛ꪫ
21 7
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
21 9
꧁Ӄꙶ꙲ᥒᤩꪱ͛Ꮆⷶꫝᝨⷨ꧂
21 10
Ƀ͢͢͢ɮ͛͢๛㉺๖ۣۜ対Suקreᴍe象
20 5
﴾͏乃ѺĐ‎﴿ ༼༑レⷬレⷢ⺓ⷪǤꙶѦꙺレⷪ༽͛
20 6
𐁊͛ᴰ͢ᴷ𖠀ྂ Ꮆྂᴵ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴿ̱Ꮮྂ
20 7
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
20 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
20 10
๖ۣۜ ͢ℜ✇⃟⃝ツ͛₰ۖꪶ陸ྂᮭ
20 11
ทۖฐ长♚ℳส͢ʛɪ̷͛ƈ
20 18
𖤍Ꭲ̵ⲏⲉⴽᥱᥲlᎬ͛ⳑꪱⲗ᥉᭕ᬁ
19 4
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛, ꫀ⃝⃟⃠ᎪᏃ
19 5
➹⇝ᗩཞཞ㉺͍͛ᗯ↯→
19 6
ᝨⲅ᧐ꪎꪱ͛ꪒ̣͘~➢࿋胆小
19 7
℘ɾᴏ? ៜкᥙᩛᎠꪱ͛vᥱⲅ🔥
19 9
ຮ❍и✨ℱ͢α͛ʝ͟͞αяð͋σธ♜
18 2
Ͳ͛͜͡üʀ͛͜͡ʞü͛ʑ͢
18 3
Ƥσρsρlιтᵍᵒᵈ-↝Ꮓ͛ꫀ⃝⃟⃠⃘↝アสัアสัᴾᴿᴼ
18 5
Ꮋ͛ᴼ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴸ̱Ꭹ͛
18 11
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
17 8
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
17 8
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
17 8
༢࿔ྀુ⃟⃝Ƥꪋꪦ𐑔ꪋ ƴ͛ꪫꗴ⃝⃟
17 10
戀Ꭼ͜ꪎⲧ͛⌁Ꮓⲓⲕⲗ
17 14
ຮ❍и✨ℳ͍͛สͥ͢ʛᵻⷽƈⷨ
16 1
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
16 3

Popularity trends

PUBG   12  6
꧁༒☬sunny☬༒꧂
24747 8894
PUBG   3
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
10074 2652
Fortnite   11  0
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
14494 5696
Killer   2
꧁☠︎₭iℒℒℰℛ☠︎꧂
385 116
Ninja   2
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
10607 3637
PUBG   4
Sㄚ 么 乙 ツ
6353 2248
Fre   3
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
3718 1355
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
13163 4614
ML   2
꧁༺ ₦Ї₦ℑ₳ ƤℜɆĐ₳₮Øℜ ༻꧂
4717 1408
PUBG   0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
17014 4901
PUBG   2
SOUL々MORTAL
8409 2381
stylish   0
꧁༒☬๖ۣۜǤнσsτ༻๖ۣۜℜideℝ ☬༒꧂
514 162
Legend   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
10663 3358
TK   0
『ƬƘ』 ƬƦΘレ乇メ
5089 1709
Simbol   0
『ᴹᵛᴸ』•Ҟモれ乙Ö࿐
1219 304
MobileLegends   0
꧁༒Ɩɛɠɛŋɖʂ༒꧂
3755 1277
stylish   2
꧁༒☬☬༒꧂
394 315
tiktok   0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
10242 2883
Anush   2
࿌࿈࿆٤٣٨࿈࿆࿌༒Ꙙⷹԥⷢꙡⷦꚃⷮꚕⷹ༒
1911 732
Legend   2
꧁༒Hunter༒꧂
1212 335