Symbol ͦ – Combining O, U+0366

Nicknames with symbol (character) ͦ, unicode number U+0366.

HTML code: ͦ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0366";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0366'
Do you like this symbol?:
  0      1

Nicknames with symbol ͦ - Combining O. Click to copy

Ƀ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
200 158
ɞ҉ᙢ࿆ଐⷬ⁷𓅃 Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԁ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆Ą࿆ⷡ
190 81
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌈™
104 63
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
85 48
Ç̰̳̳͕̖ͧ̿̍̎ͥ̚ȳ̺̩͕̭̜̉x̘̦̂aͨͦp̚
55 11
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
47 14
アマロ一๖ۣۜTͦ𝟛ѦMͯ∞
46 24
⁣𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
32 23
ภ₮℘♜Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡ
28 14
Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԀ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡࠕⷱⷱⷱ
27 18
ຮ❍и✨Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌮
26 2
PROɃ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
21 11
Sнη 彡 λⷬδͬhͦωιη
20 8
•Ɠ͢Ɠ•ͼ͢ɩѧʋƊɪͦ͜͡ͽ
18 1
≾㦵PUͤMͯBͦAͭ ͥ ͯ ⊱☔
18 5
ຮ❍и✨⇝ℑ ͦ ͣ ͦ ⇜
18 7
T̥ͦU̥ͦj̥ͦj̥ͦj̥ͦ
17 5
Lͤeͯgͦeͭnͥdͨ ๖ۣ
17 11
ຮ❍и✨Ƈᴚⷬɐͬ͢ᵶͦƴ
15 0
ຮ❍и✨& ᴙͬөͦⳑͨⳑⷦ!
13 1
Ƭ͜͡͏Ͼ ₣ͥkͦ 戀
13 2
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
13 6
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
13 7
ຮ❍и✨ℛ ͬ𝒪 ͦ𝒴ʸ𝒜 ͣ𝔏ᶫ⏤👑
12 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
12 5
ภ₮℘♜Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ąⷡ
11 0
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
10 3
ⁿ ͦ ͦ ᴮ ツ
9 0
[BͨAͦCͫKͤ] ꧁𝓐𝓡𝓒𝓐𝓝𝓙𝓞꧂
9 5
Slaͭyͪeͦrͭ
8 0
『ƬƘ』 ヂนƦ͢ェΘͦびʑ
8 6
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
7 0
S͠о͠ɴ✨Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡ♜
7 1
Ƭ͢Ʀ鬱ᬊ᭄ꚯꛨᷮꛂᷢꛂͦཅ
7 6
ภ₮℘♜Ɗͩͽͦͽͦϻͫ
6 0
アマロ一๖ۣۜTͦ𝟛ѦMͯ∞
6 1
๓ͬคͤรͨtᷜєͤгͩкเᷞlͦlᷞєг ᴳᵒᵈ
6 2
Dͥ12Mͨ DͩZͫ YͦTͩ
6 3
ᬊᬁꣁꪎⷰᥒⷦᏃ̶ ͦ𖣐 ͮᎢ̶
6 5
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
5 2
Sнη 彡 ۝ λⷬδͬhͦωιη 𒀱
4 0
๖ۣۣۜP۝ᑭ𝕊𐌛꒒ℐᏆ₁₀ᴳͦᵒᵈ
4 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
4 1
 ͦ ͧ ͬ⨀
4 2
Ⲙⲅ-͙͙͛Ꭰⲅᥲкᥱꪀ‏-͙͙ͦ
3 0
๖ۣͦ࿋ོ༙ᵟͦAͩTͩৡ
3 0
ຮ❍и✨⇝ℑ ͦ ͣ ͦ ⇜
3 0
៚ͦᤱͦ ⚡︎.⃝⃟✧⃝⃟᯼⃝⃟࿈⃟⃝༢࿔ྀુ⃟⃝ꪶ࿋ི
3 0
ᄽͣͤͥͦͧͪͬͭͮⷣᵃᴮͨᵈᵉᴳʰᶤʲⁱⷦᵐⁿᵒʳˢᵗʷˣ
3 0
 ͦ ͧ ͬ⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ
3 1
༄LͮEͥSͤʲBͦIANOCO
2 0
BesstBͦoͦxͦOͦN
2 0
❥Ꭰʀᴀᴋᴇɴꗃͯͦͯͦ
2 0
☠⦕Ẹžž⦖»㊜☠BͨAͦCͫKͤ☠
2 0
것ɪɢ것 s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏a͌
2 0
ภк℘※ONͥEKͩIͦLL
2 0
𓆩ꘘͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ𓆪
2 0
BͬEͣMͩBͥAͦ
2 0
BͨAͦCͫKͤ
2 0
Slaͭyͪeͦrͭ
2 1
༄ 👾 ⇜KͦEͬKͥSͦ⇝
2 1
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
2 1
Ɗ͛-ͦꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ǝ͛
2 1
༄LͮEͥSͤʲBͦIANO✞ SOY YT NO...
1 0
ᗯḀͦᖇD̥ͦ🔱
1 0
🇦nͦdͯrͦeͯaͦ 숬㉺
1 0
ɮ͢๓※BͨAͦCͫKͤ立
1 0
ʷɹͦǝᷝʇꙶ𝕊ɐɯ
1 0
㍿Ԕԕ؄ ๖ۣۜƵͥ𝓪ͣ͢͢͢𝔁ͫ͢͢͢𝓷✰༻ ͯ ͦ ͮ͌
1 0
Ҝ࿆ͦ
1 0
Ⲙⲅ-͙͙͛Ꭲ̵ᥲʑʑᥱᎡ‏-͙͙ͦ
1 0
【것ɪɢ것 】 ༻⊱sͣaͤnͥdͦyͦ༭⊕₁₀₀ᵏ
1 0
๖ۣͦ࿋ོ༙ᵟͦAͩTͩৡ
1 0
฿H๖ۣۜℜ K̥ͦO̥ͦD̥ͦ
1 0
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
1 0
ϯψϯ🉐Bͤuͯtͦtͭeͥrͨ🎃
1 0
BͤUͯTͦTͭEͥRͨ
1 0
ʗͨⲄΘͦՏ͛Տ͛
1 0
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
1 0
【๓ค๔】 Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԀ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡࠕⷱⷱⷱ
1 0
ฐӃᝪ㉺Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
1 1
L̥ͦe̥ͦḁͦd̥ͦe̥ͦr̥ͦ
0 0
PROɃ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
0 0
PxͬxͦFxͣNxͥxͭY
0 0
它ᥣiͥzͫꪖbͯeͦtͯhͦ
0 0
它xͤxͯxͦxͭxͥxͨ㊧鑫
0 0
࿕̈߹ͦᏚⳑⲉⲛ᠔ⲉⲅꗄ
0 0
BͨAͦCͫKͤ YT
0 0
ZEENEㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
0 0
n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊p̱̱̬̻̌ͦ̏
0 0
ⰿⲗᷧⲡᷰⳙͭⲗͦⳑ
0 0
ⷨ ⷦ .ͩͧ.ͦ.ͦͬ.ͫ.ͤ.ͩ
0 0
AT .ͩͧ.ͦ.ͦͬ.ͫ.ͤ.ͩ
0 0
𐍂ͬ𐌀ͣ乙𐍈ͦ𐍂ͬ
0 0
๖ۣͦͣ࿋ོ༙ͭͦᷓͯᵟ֟
0 0
Տ͛℘ͪℓͦᎥͦτͭ︻ꙷ︻ⷣ︻ꙷℴͫŋͤ៚
0 0
≾㦵PUͤMͯBͦAͭ ͥ ͯ ⊱☔
0 0
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
0 0
BͤUͯTͦTͭEͥRͨ
0 0
BͬEͣMͩBͥAͦ
0 0

Popularity trends

freefire   26  8
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
12868 3593
PUBG   15  7
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7247 2366
fire   14  4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1182 378
freefire   14  4
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3459 903
Fortnite   11  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
6930 2777
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5125 1659
PUBG   10  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3815 999
freefire   3
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3306 997
fire   3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5628 1717
freefire   4
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3229 909
fire   3
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10485 3439
Fortnite   2
not tfue
3131 1203
PUBG   4
Headhunter
4027 1323
PUBG   3
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
302 55
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3659 1197
PUBG   2
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
803 210
PUBG   2
Hydra. | dynamo
1195 326
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
6862 2287
fire   0
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1357 415