Symbol ͦ – Combining O, U+0366

Nicknames with symbol (character) ͦ, unicode number U+0366.

HTML code: ͦ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0366";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0366'
Do you like this symbol?:
  0      1

Nicknames with symbol ͦ - Combining O. Click to copy

ɞ҉ᙢ࿆ଐⷬ⁷𓅃 Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԁ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆Ą࿆ⷡ
220 95
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
204 159
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌈™
109 64
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
87 49
アマロ一๖ۣۜTͦ𝟛ѦMͯ∞
85 51
Ç̰̳̳͕̖ͧ̿̍̎ͥ̚ȳ̺̩͕̭̜̉x̘̦̂aͨͦp̚
80 20
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
48 17
⁣𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
32 24
ภ₮℘♜Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡ
28 15
ຮ❍и✨Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛🌮
27 2
Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԀ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡࠕⷱⷱⷱ
27 18
PROɃ͢͢͢Ƀ㉺༚ Ƭͭ͢ɑͣʗͨΘͦՏ͛
24 13
•Ɠ͢Ɠ•ͼ͢ɩѧʋƊɪͦ͜͡ͽ
20 2
Sнη 彡 λⷬδͬhͦωιη
20 8
Lͤeͯgͦeͭnͥdͨ ๖ۣ
20 12
≾㦵PUͤMͯBͦAͭ ͥ ͯ ⊱☔
18 6
ຮ❍и✨⇝ℑ ͦ ͣ ͦ ⇜
18 11
T̥ͦU̥ͦj̥ͦj̥ͦj̥ͦ
17 5
ⁿ ͦ ͦ ᴮ ツ
16 1
Slaͭyͪeͦrͭ
16 2
ຮ❍и✨Ƈᴚⷬɐͬ͢ᵶͦƴ
15 0
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
15 3
ภ₮℘♜Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ąⷡ
14 0
ຮ❍и✨& ᴙͬөͦⳑͨⳑⷦ!
14 1
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
14 7
Ƭ͜͡͏Ͼ ₣ͥkͦ 戀
13 2
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
13 5
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
13 6
ຮ❍и✨ℛ ͬ𝒪 ͦ𝒴ʸ𝒜 ͣ𝔏ᶫ⏤👑
12 1
[BͨAͦCͫKͤ] ꧁𝓐𝓡𝓒𝓐𝓝𝓙𝓞꧂
10 5
꧁ツ源ℌlͦᵐ₰ᴳ~么ᴵᴰツᴳᴳ꧂
8 0
『ƬƘ』 ヂนƦ͢ェΘͦびʑ
8 7
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
7 0
ภ₮℘♜Ɗͩͽͦͽͦϻͫ
7 0
S͠о͠ɴ✨Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡ♜
7 1
アマロ一๖ۣۜTͦ𝟛ѦMͯ∞
7 1
Ƭ͢Ʀ鬱ᬊ᭄ꚯꛨᷮꛂᷢꛂͦཅ
7 6
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
6 2
๓ͬคͤรͨtᷜєͤгͩкเᷞlͦlᷞєг ᴳᵒᵈ
6 3
Dͥ12Mͨ DͩZͫ YͦTͩ
6 3
ᬊᬁꣁꪎⷰᥒⷦᏃ̶ ͦ𖣐 ͮᎢ̶
6 5
Slaͭyͪeͦrͭ
5 2
Ⲙⲅ-͙͙͛Ꭰⲅᥲкᥱꪀ‏-͙͙ͦ
4 0
Sнη 彡 ۝ λⷬδͬhͦωιη 𒀱
4 0
๖ۣۣۜP۝ᑭ𝕊𐌛꒒ℐᏆ₁₀ᴳͦᵒᵈ
4 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
4 1
 ͦ ͧ ͬ⨀
4 2
TW→J͓ͯØ͓ͦ͢͢J͓ͯØ͓ͦꦿꦿ礬❣️
3 0
༄LͮEͥSͤʲBͦIANOCO
3 0
❥Ꭰʀᴀᴋᴇɴꗃͯͦͯͦ
3 0
๖ۣͦ࿋ོ༙ᵟͦAͩTͩৡ
3 0
ຮ❍и✨⇝ℑ ͦ ͣ ͦ ⇜
3 0
៚ͦᤱͦ ⚡︎.⃝⃟✧⃝⃟᯼⃝⃟࿈⃟⃝༢࿔ྀુ⃟⃝ꪶ࿋ི
3 0
ᄽͣͤͥͦͧͪͬͭͮⷣᵃᴮͨᵈᵉᴳʰᶤʲⁱⷦᵐⁿᵒʳˢᵗʷˣ
3 0
 ͦ ͧ ͬ⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ
3 1
ᖇąın̥ͦᗷσω
2 0
༄LͮEͥSͤʲBͦIANO✞ SOY YT NO...
2 0
BesstBͦoͦxͦOͦN
2 0
☠⦕Ẹžž⦖»㊜☠BͨAͦCͫKͤ☠
2 0
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
2 0
것ɪɢ것 s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏a͌
2 0
ภк℘※ONͥEKͩIͦLL
2 0
𓆩ꘘͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ𓆪
2 0
BͬEͣMͩBͥAͦ
2 0
BͨAͦCͫKͤ
2 0
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
2 1
Ɗ͛-ͦꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ǝ͛
2 1
ᗯḀͦᖇD̥ͦ🔱
1 0
🇦nͦdͯrͦeͯaͦ 숬㉺
1 0
ɮ͢๓※BͨAͦCͫKͤ立
1 0
ʷɹͦǝᷝʇꙶ𝕊ɐɯ
1 0
Ҝ࿆ͦ
1 0
Ⲙⲅ-͙͙͛Ꭲ̵ᥲʑʑᥱᎡ‏-͙͙ͦ
1 0
【것ɪɢ것 】 ༻⊱sͣaͤnͥdͦyͦ༭⊕₁₀₀ᵏ
1 0
๖ۣͦ࿋ོ༙ᵟͦAͩTͩৡ
1 0
BͤUͯTͦTͭEͥRͨ
1 0
ʗͨⲄΘͦՏ͛Տ͛
1 0
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
1 0
【๓ค๔】 Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԀ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡࠕⷱⷱⷱ
1 0
L̥ͦe̥ͦḁͦd̥ͦe̥ͦr̥ͦ
0 0
PxͬxͦFxͣNxͥxͭY
0 0
࿕̈߹ͦᏚⳑⲉⲛ᠔ⲉⲅꗄ
0 0
BͨAͦCͫKͤ YT
0 0
ZEENEㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
0 0
ⷨ ⷦ .ͩͧ.ͦ.ͦͬ.ͫ.ͤ.ͩ
0 0
AT .ͩͧ.ͦ.ͦͬ.ͫ.ͤ.ͩ
0 0
๖ۣͦͣ࿋ོ༙ͭͦᷓͯᵟ֟
0 0
Տ͛℘ͪℓͦᎥͦτͭ︻ꙷ︻ⷣ︻ꙷℴͫŋͤ៚
0 0
𓆩ꘘ ͦ ͧ ͬ᚜⨀⃝⃟⃞͛᚛ ͥ ͦ ͧ 𐍃𓆪
0 0
BͤUͯTͦTͭEͥRͨ
0 0
BͬEͣMͩBͥAͦ
0 0
BͨAͦCͫKͤ
0 0
BͨAͦCͫKͤ
0 0
BͬEͣMͩBͥAͦ
0 0
イレส✘ᴍᴜᴛᴀɴᴛᴇ↝ᴥ イレส✘Ɗͩͽͦͽͦϻͫネ۵
0 0
꧁ᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ࿐ᎿᏕ꧂
0 0
↛₅⁰K̥ͦ☞♬✞☑↚୨Ƥ|
0 0
Doͫuͦbͩlespliͬtͤ
0 0
Ҝ࿆ͦε࿆ⷳℓ࿆ꙵԀ࿆ꙴø࿆ͩཞ࿆ą࿆ⷡ
0 0
BͤUͯTͦTͭEͥRͨ - ZͩOͤNͣEͩ
0 0

Popularity trends

fire   22  15
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19383 6635
freefire   25  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27056 8172
fire   18  8
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7706 2279
fire   15  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10831 3396
fire   12  4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5116 1647
freefire   10  5
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9804 3100
PUBG   15  0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10248 2777
Fortnite   10  4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
9955 3913
PUBG   5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
14992 5035
tiktok   4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6034 1613
fire   5
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
1423 666
fire   3
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
2174 809
fire   3
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2220 714
WhatsApp   5
Mi sister 💖❤
1222 568
fire   2
꧁༒☬ĶÏŁŁĚŔ☬༒꧂,
1353 446
TK   4
『ƬƘ』 ƬƦΘレ乇メ
2114 748
Legend   4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
7526 2382
fire   4
꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
661 242
fire   2
◥꧁☠︎ARTURO☠︎꧂◤
593 249