Symbol ҂ – Cyrillic Thousands Sign, U+0482

Nicknames with symbol (character) ҂, unicode number U+0482.

HTML code: ҂
CSS code: #css_example:after {  content: "\0482";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0482'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ҂ - Cyrillic Thousands Sign. Click to copy

Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
937 483
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
278 184
Ƀ͢Ƀ͢Ƀ㉺҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
103 64
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
73 60
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
64 4
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪสツ🐲
57 7
乙Ŧ ツ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
54 10
(҂‾ -‾)︻デ═一 \(˚▽˚’!)/
33 7
✩𝕊 ᴵᵗˢ҂ʀʌʛ͢ᴇᵇᶤᵗᶜʰ
24 9
Ƀ͢Ƀ㉺҂٭ Ӄɨち₰れ٭㍍
24 16
ᴿᵀᴷ๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂
22 6
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ꪤเイ҂ϰ
20 1
๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂ℜŦӃ
20 1
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
20 10
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
16 1
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
16 8
•Ɠ͢Ɠ•҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
15 0
ຮ❍и✨ᚬ 𝒮ƈᴀᴚ ҂
15 1
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
14 1
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢BLACK ROSEⱥϗۖɪส٭㍍
13 5
『ΣℓŦ』♜ ℳ҂ک₮玄ℜ
13 12
⨶ฬ𝐋�҂多สัΐイۼ⊅҂
11 0
⨶ฬ𝐋�꠹𝚃ⱡ𝚃Ꞓꡘ҂⨳
9 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
9 1
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
9 1
乙Ŧ ツ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
9 5
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
9 5
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
9 6
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
8 0
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
8 2
ℜŦӃ์ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
6 1
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
6 3
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
6 3
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
5 0
BͥEAͣSͫT ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
5 0
ک₳Ɵ你 ҂多สัΐイۼ⊅҂
5 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
5 1
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
5 1
『ΣℓŦ』♜ ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
5 3
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ᴬˡⁱᶜᵉ٭㍍
4 0
㍍A̴b̸y̵s̷s̸ ㉺一ᯓ⫸҂
4 1
ℜ۝ℳ₳ ♕ 玄ℳ₭҂
4 1
𐃜⌁͆ ͗ ͅ Ɓ℮ɲɪʈ℮ʑ҂⇜
4 2
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
3 0
≪HV≫⚔ℳλĜƔÇ一�҂
3 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 1
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͣᴇͫ🔥
3 1
Ƀ͢Ƀ㉺҂ۖɃɌɨx₮畲—¥₮
3 1
Is✘ ҂多สัΐイۼ⊅҂
3 1
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
3 1
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈͢ʌͥɢͫᴇ🔥
3 2
ɮɮ͛͢๛҂Μ͢ɑᴛʁᵼẍ⚡
2 0
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
2 0
「ȵ₮ȿ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「㉿℘₳╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ǥ๏√҂╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ҝξ₦Θ฿I╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ɀíӃ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ś₡₳Ŕϒ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「尸ι₭╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘นổ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘͢Bァ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「₯น∮τ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「乙น₥╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ƬΣ乂Ƭ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「รςคl₹╄Ǥเศ√҂๛
2 0
【ǤͯLͯ₳ͯͯ√ͯ҂ͯ】
2 0
™ᴳȴᴀᵗvۣۣͮ҂
2 0
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͫᴇ🔥
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂~#%
2 0
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
2 1
𐃜⌁͆ ͗ ͅ Ɓ℮ɲɪʈ℮ʑ҂⇜
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 1
(҂ ー̀дー́ )
2 1
(҂-̀_-́) ϩhαϻϵ ツ
1 0
ℜ͛͢ʑ͛⇝҂ɘ͛ʟɪ͢τɘ̄۩
1 0
〖Øδ〗 ҂ᵟђᶿc͢₭ツ
1 0
「╄Ǥเศ√҂๛
1 0
៚҂ƬʜᴇƦᴇᴀʟƬʀɪxx҂៚
1 0
ฐӃᝪ㉺ ҂多สัΐイۼ⊅҂
1 0
{F͢s͠ }⇝҂多สัΐイۼ⊅҂⇜♜
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛ
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
1 0
๖ۣۜⱫสัђあℜ๏ђ҂
1 0
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
1 0
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
1 0
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
1 0
Ꭾʳᵒ҂♡⎳عৡึৡึోᴮᶦᵗᶜh
1 0
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
1 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
1 1
「αℓℓ╄Ǥเศ√҂๛
1 1
๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂ℜŦӃ
1 1
𖤓ύŋßίƊ⑉҂
0 0
ᴵˢᵈᵃ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵐᵒᶰˢᵗᵃ
0 0
㋡҂ʸᵒℊᵃ࿐
0 0
҂ʸᵒℊᵃ࿐₉₉₉
0 0

Popularity trends

freefire   25  8
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
12865 3592
PUBG   16  10
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7244 2366
freefire   15  4
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3458 903
fire   11  4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1178 377
freefire   11  3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3228 908
freefire   11  3
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3305 996
PUBG   11  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3814 999
fire   4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10484 3439
fire   3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5628 1717
Fortnite   12  0
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
6929 2776
PUBG   4
Headhunter
4027 1323
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5123 1659
FF   2
꧁༺nickname༻꧂
5478 1731
Fortnite   2
not tfue
3130 1203
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
6862 2287
freefire   4
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
79 27
PUBG   2
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
802 210
fire   0
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1357 415
PUBG   2
๕ۣۜZΞUS™
1851 523