Symbol ҂ – Cyrillic Thousands Sign, U+0482

Collection of nicknames with symbol (character) ҂, unicode number U+0482.

HTML code: ҂
CSS code: #css_example:after {  content: "\0482";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0482'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ҂ - Cyrillic Thousands Sign. Click to copy

Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
934 483
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
276 183
Ƀ͢Ƀ͢Ƀ㉺҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
102 64
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
64 4
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪสツ🐲
56 7
乙Ŧ ツ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
54 8
(҂‾ -‾)︻デ═一 \(˚▽˚’!)/
27 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
25 23
Ƀ͢Ƀ㉺҂٭ Ӄɨち₰れ٭㍍
24 15
ᴿᵀᴷ๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂
22 6
๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂ℜŦӃ
20 1
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ꪤเイ҂ϰ
17 1
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
16 6
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
15 0
✩𝕊 ᴵᵗˢ҂ʀʌʛ͢ᴇᵇᶤᵗᶜʰ
15 6
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
14 7
ຮ❍и✨ᚬ 𝒮ƈᴀᴚ ҂
13 1
『ΣℓŦ』♜ ℳ҂ک₮玄ℜ
13 12
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
12 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢BLACK ROSEⱥϗۖɪส٭㍍
12 5
⨶ฬ𝐋�҂多สัΐイۼ⊅҂
10 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
9 0
⨶ฬ𝐋�꠹𝚃ⱡ𝚃Ꞓꡘ҂⨳
9 0
乙Ŧ ツ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
9 5
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
9 5
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
7 2
ℜŦӃ์ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
6 1
BͥEAͣSͫT ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
5 0
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
5 1
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
5 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
5 3
『ΣℓŦ』♜ ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
5 3
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
5 4
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ᴬˡⁱᶜᵉ٭㍍
4 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
4 1
ℜ۝ℳ₳ ♕ 玄ℳ₭҂
4 1
𐃜⌁͆ ͗ ͅ Ɓ℮ɲɪʈ℮ʑ҂⇜
4 1
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
4 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
3 0
≪HV≫⚔ℳλĜƔÇ一�҂
3 0
ک₳Ɵ你 ҂多สัΐイۼ⊅҂
3 0
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͣᴇͫ🔥
3 1
㍍A̴b̸y̵s̷s̸ ㉺一ᯓ⫸҂
3 1
Ƀ͢Ƀ㉺҂ۖɃɌɨx₮畲—¥₮
3 1
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
3 1
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈͢ʌͥɢͫᴇ🔥
3 2
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
2 0
「ȵ₮ȿ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「㉿℘₳╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ǥ๏√҂╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ҝξ₦Θ฿I╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ɀíӃ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ś₡₳Ŕϒ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「尸ι₭╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘นổ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘͢Bァ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「₯น∮τ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「乙น₥╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ƬΣ乂Ƭ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「รςคl₹╄Ǥเศ√҂๛
2 0
【ǤͯLͯ₳ͯͯ√ͯ҂ͯ】
2 0
™ᴳȴᴀᵗvۣۣͮ҂
2 0
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͫᴇ🔥
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂~#%
2 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
2 1
Is✘ ҂多สัΐイۼ⊅҂
2 1
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 1
𐃜⌁͆ ͗ ͅ Ɓ℮ɲɪʈ℮ʑ҂⇜
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 1
(҂ ー̀дー́ )
2 1
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
1 0
ɮɮ͛͢๛҂Μ͢ɑᴛʁᵼẍ⚡
1 0
ℜ͛͢ʑ͛⇝҂ɘ͛ʟɪ͢τɘ̄۩
1 0
〖Øδ〗 ҂ᵟђᶿc͢₭ツ
1 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
1 0
「╄Ǥเศ√҂๛
1 0
៚҂ƬʜᴇƦᴇᴀʟƬʀɪxx҂៚
1 0
ฐӃᝪ㉺ ҂多สัΐイۼ⊅҂
1 0
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
1 0
{F͢s͠ }⇝҂多สัΐイۼ⊅҂⇜♜
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛ
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
1 0
๖ۣۜⱫสัђあℜ๏ђ҂
1 0
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
1 0
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
1 0
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
1 0
Ꭾʳᵒ҂♡⎳عৡึৡึోᴮᶦᵗᶜh
1 0
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
1 0
「αℓℓ╄Ǥเศ√҂๛
1 1
๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂ℜŦӃ
1 1
ڳฟ3=҂҈특҈문҈없҈다҈℥
0 0
҂҈특҈문҈없҈다҈℥
0 0
ℑƦ͢ミ☆ ҂多สัΐイۼ⊅҂
0 0
ɮɮ͛͢๛ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂๖ۣۜCeรar
0 0

Popularity trends

freefire   24  4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2916 751
fire   17  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3080 919
PUBG   14  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1886 559
freefire   17  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3426 1082
tiktok   15  2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
339 95
Fortnite   12  4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4211 1728
fire   11  3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1256 356
ros   10  3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1148 312
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1208 424
PUBG   13  0
Headhunter
2258 725
PUBG   3
Shroud
1036 445
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
829 171
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1800 626
ros   3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2548 796
PUBG   0
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
389 85
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
1807 624
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1968 613
fire   0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
593 153
PUBG   0
๕ۣۜZΞUS™
411 113
freefire   0
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
238 65