Symbol ҂ – Cyrillic Thousands Sign, U+0482

Nicknames with symbol (character) ҂, unicode number U+0482.

HTML code: ҂
CSS code: #css_example:after {  content: "\0482";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0482'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ҂ - Cyrillic Thousands Sign

Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
953 492
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
294 196
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
197 158
Ƀ͢Ƀ͢Ƀ㉺҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
107 64
✩𝕊 ᴵᵗˢ҂ʀʌʛ͢ᴇᵇᶤᵗᶜʰ
68 31
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
67 7
ΣℓŦ♜ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪสツ🐲
60 7
乙Ŧ ツ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
56 12
(҂‾ -‾)︻デ═一 \(˚▽˚’!)/
40 14
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
40 21
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
26 11
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
26 15
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
25 14
Ƀ͢Ƀ㉺҂٭ Ӄɨち₰れ٭㍍
25 16
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ꪤเイ҂ϰ
24 1
ᴿᵀᴷ๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂
24 6
•Ɠ͢Ɠ•҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
21 0
๖ۣۜ͢ℳۖД┳͋Д㌘҂ℜŦӃ
20 1
ຮ❍и✨ᚬ 𝒮ƈᴀᴚ ҂
18 2
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
17 2
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
16 3
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
16 8
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢BLACK ROSEⱥϗۖɪส٭㍍
14 6
ɮɮ͛͢๛҂Μ͢ɑᴛʁᵼẍ⚡
12 1
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
12 3
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ ÑÂQÎßᴵᵗˢ҂ᵇᶤᵗ⃮ᶜ
11 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
11 1
⨶ฬ𝐋�҂多สัΐイۼ⊅҂
11 1
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
10 1
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
10 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
10 7
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂
10 7
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
9 0
⨶ฬ𝐋�꠹𝚃ⱡ𝚃Ꞓꡘ҂⨳
9 1
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
9 2
乙Ŧ ツ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
9 6
㍍A̴b̸y̵s̷s̸ ㉺一ᯓ⫸҂
8 1
҂ぢꙈ͢Ϡձ☹乃۞Ӌ💔
8 3
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
8 3
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
7 1
BͥEAͣSͫT ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
6 0
ℜŦӃ์ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
6 1
ک₳Ɵ你 ҂多สัΐイۼ⊅҂
6 1
ℜ۝ℳ₳ ♕ 玄ℳ₭҂
6 2
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ᴬˡⁱᶜᵉ٭㍍
5 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
5 1
𐃜⌁͆ ͗ ͅ Ɓ℮ɲɪʈ℮ʑ҂⇜
5 2
『ΣℓŦ』♜ ⇝ℳ҂ک₮玄ℜ ⇜
5 3
༺ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส戀༻
4 0
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͣᴇͫ🔥
4 1
Is✘ ҂多สัΐイۼ⊅҂
4 1
★ŪÑKÑØWÑ ᴵᵗˢ҂ᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
3 0
⚔҂♛ᗫ𝓾𝓴ͣ𝓸ͭ𝓷ͬ♛҂⚔
3 0
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈ʌͥɢͫᴇ🔥
3 0
≪HV≫⚔ℳλĜƔÇ一�҂
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂ۖɃɌɨx₮畲—¥₮
3 1
Ꭾʳᵒ҂♡⎳عৡึৡึోᴮᶦᵗᶜh
3 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 2
༄𝓔𝕂 ✪༺҂☈͢ʌͥɢͫᴇ🔥
3 2
ℜŦӃ♞҂siℓ√αッ
3 2
(҂-̀_-́) ϩhαϻϵ ツ
2 0
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
2 0
「ȵ₮ȿ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「㉿℘₳╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ǥ๏√҂╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ɀíӃ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ś₡₳Ŕϒ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「尸ι₭╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘นổ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘͢Bァ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「₯น∮τ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「乙น₥╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ƬΣ乂Ƭ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「รςคl₹╄Ǥเศ√҂๛
2 0
【ǤͯLͯ₳ͯͯ√ͯ҂ͯ】
2 0
™ᴳȴᴀᵗvۣۣͮ҂
2 0
៚҂ƬʜᴇƦᴇᴀʟƬʀɪxx҂៚
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛᴄ🔥
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
2 0
ภ₮℘♜ ҂多สัΐイۼ⊅҂~#%
2 0
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍Madmackzz
2 1
「Ҝξ₦Θ฿I╄Ǥเศ√҂๛
2 1
ℜŦӃ♞҂ร͍辶ℓ√αッ
2 1
(҂ ー̀дー́ )
2 1
➳₭uσ҂ ₣σχχeh
1 0
「╄Ǥเศ√҂๛
1 0
ฐӃᝪ㉺ ҂多สัΐイۼ⊅҂
1 0
{F͢s͠ }⇝҂多สัΐイۼ⊅҂⇜♜
1 0
҂D͢ᴇ͞ᴍᴏ͖ɴ٭㍍
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍Ƀ͢Ƀ㉺ ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส٭㍍
1 1
◊ꀘꂦꌗꀤ҂ᴾᴹ†࿐
0 0
𖤓ύŋßίƊ⑉҂
0 0
㋡҂ʸᵒℊᵃ࿐
0 0
҂ʸᵒℊᵃ࿐₉₉₉
0 0
ڳฟ3=҂҈특҈문҈없҈다҈℥
0 0
҂҈특҈문҈없҈다҈℥
0 0

Popularity trends

Fre   11  4
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
3661 1337
PUBG   4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
24643 8847
Ninja   3
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
10534 3610
GamerS   3
꧁༒•TheKing•༒꧂
13081 4593
Clan   0
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
750 209
PUBG   2
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
5361 1246
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
14439 5677
Simbol   2
꧁༺nickname༻꧂
1923 514
TryHard   0
Lixツ
2142 697
PUBG   2
J҉O҉K҉E҉R҉
575 206
Legend   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
10648 3345
PUBG   0
SOUL々MORTAL
8379 2364
PUBG   0
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
9993 2636
Simbol   0
꧁༒ ᤂ ໔ ؏ৡ ༒꧂
1935 569
Queen   0
꧁༺♛•qมєєи•♛༻꧂
269 54
Simbol   0
『ṨᎢᏩ』༒Ѵιཌཇའ༒
688 228
BFF   0
꧁༺♡mylife♡༻꧂
700 144
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
6713 1405
PUBG   0
꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂
4388 1066
tiktok   0
Happy._.Girl🌻
508 101