Symbol ۵ – Extended Arabic-Indic Digit Five, U+06F5

Nicknames with symbol (character) ۵, unicode number U+06F5.

HTML code: ۵
CSS code: #css_example:after {  content: "\06F5";  } 
BASH code: $ echo -e '\u06F5'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ۵ - Extended Arabic-Indic Digit Five. Click to copy

ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
514 276
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
321 218
༄۵Ḅ𖤛༠𖤛༠𖤛ᮋ᪶۵࿐
225 103
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
217 112
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
147 91
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
146 61
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
140 88
Ƀ͢Ƀ㉺蟊๛ヂนʑʑყ۵
133 93
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵ agario
110 65
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
103 53
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
89 43
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
89 45
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
84 70
ภ₮℘♚ςん_คℓ℘¡ηє岚۵
74 40
ภ₮℘♞۝ω ค∂ℜเคภ滿۵
69 49
Rᶻ•ᴢᴇᴛPH1۵
63 25
ℜŦӃ์♜Ӄ์ɉℓℓ㉫ۖԄ۵
61 30
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡Fʊ👻蟊๛ヂนʑʑყ۵
61 38
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
37 20
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏ漢۵
36 9
ภ₮℘♚๖ۣۜδϻσκε۵
34 21
ᴱᴸᴵᵀᴱ蟊๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
32 18
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
30 15
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ ๖ۣۜᝨꫀRꙶRⷨꙆ𐭬᱒ꫀ
29 17
ɑɠȿ͢神♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
23 15
Ƭ͢Ʀ ♚㕙۵乙刀モ尺Kї
21 1
•Ɠ͢Ɠ•Ӄҿηϟ͜͡ʏ۵燮٭
19 4
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵.
18 8
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
ℳӃ♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
14 11
•Ɠ͢Ɠ•Ӄ์ɉℓℓ㉫ۖԄ۵
13 0
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
13 3
͏۵乃ѺĐ۵ NIRVꛎNꛎ
13 4
ภ₮℘♜Ƒ͋ʊธۖ͢เ๏ϗ㌶۵
13 5
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
9 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
9 6
๛㊧ะ乙สัヤ�:嫠一么۵
8 0
BB. S͍﴾ᴷ͚﴿GB. ➳卐✞☻☹۵☸✡๑ﺴﺴ๑๑
8 5
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
8 5
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
7 0
S͠о͠ɴ✨♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 1
Ƭۖ͢⊕ Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 3
ℜŦӃ์♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
7 3
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕ฏŶ漢۵
7 4
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
6 0
ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣRϊzۼ↯
6 1
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
6 1
۵ти•cムʍɮℓA
6 5
S͠ᴏ͠ɴ✨♞♚ค∂ℜเคภ滿۵メツ
5 0
Պ℘G♛ أَلشَبَحْ滿۵メツ
5 1
ภ₮℘♚㌶ⱥ͍zเ͓ۖ℮ℓ﨎۵
5 2
ภ₮℘♞ ☣フ滿۵
5 2
ภ₮℘♚ ๕๊レูoฏŶ漢۵
5 4
S͠о͠ɴ✨Ƈ͍レ࿆๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
4 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 2
ᗯᗩᖇᗪ♜๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
4 2
Ꭶɬơཞɱ๕レู⊕ฏŶ漢۵
4 2
6【☆†ลв☆】🐲ค∂ℜเคภ滿۵メ
4 3
ภ₮℘♜ ๛JUMBOヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵ภ₮℘♜ ๛JUMB
3 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺长͢๏ɱɮ๏㌫۵
3 0
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵3
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘ ♜ マสマส Ƴイ
3 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
3 2
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
3 2
ภ₮℘♞ ☣ꍏꀸ滿۵
3 2
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
༒-ℛ𝓮𝔁⊕͢ɳ۵
2 0
๖ۣۜнѳ͢ᴄᴋᵴ۵ᴿᵀᴷ
2 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺ᗷᖇᗩYᗩᑎ蟊۵
2 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
2 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 0
〖Øδ〗 ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. 
2 0
℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
2 0
☣ 乙σℜσ 燮 ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
2 1
ภ₮℘♜ ๛JUMBOヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
2 1
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
2 1
ภ₮℘♜ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
2 1
➳𝙏𝙧𝙓𝙞𝙘𝙖𝙡†۵
1 0
۵ຮℓӄ༷ℵ⌘ṨαгgεηтѲ⍟
1 0
ภ₮℘♚ 乃ᙈฑ͢ฑ͢ɏ🐰 ㌶۵
1 0
Ⳝאท♚ち๏ᴡґd㌶۵ ‎
1 0
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
1 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
VFPŸヅ レู⊕ฏÐøñ漢۵
1 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
ภ₮℘ ςん_คℓ℘¡ηє岚۵
1 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
1 0
ℳ₮Ƴ ✇ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
『ΣℓŦ』♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
1 0
    ภ₮℘ ąɱ๖ۣۜβร€ℜ۵
1 0
๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Ꭶɬơཞ ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
ภ₮℘♚ ZR๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 1
❌❌✈⚔Caleb⚔✈۵⌁ᴳᵒᵈ一德
1 1
ℑƦ͢ꪎᤩ  ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣۼ↯
0 0
MBD♜ ۵ᴬᴹŁÜCÄSジ
0 0

Popularity trends

FF   25  7
꧁༺nickname༻꧂
5917 1864
PUBG   21  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7858 2576
freefire   15  8
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3797 1168
freefire   18  4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13977 3956
fire   13  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11142 3679
Ninja   11  5
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2197 810
fire   8
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5934 1829
PUBG   10  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4299 1111
FF   4
꧁฿ิีืÅβγ∞ÐθØŁ꧂
466 120
PUBG   3
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
110 24
FF   3
★๖ۣۜƤriͥภcͣeͫss★
1356 346
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5275 1707
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3837 1263
PUBG   3
ĐàŔk Š0ūŁ
805 201
PUBG   4
Hydra. | dynamo
1402 381
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
7216 2879
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3475 990
fire   4
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4413 1282
PUBG   2
≪🆂🆄🆁🆅🅸🆅🅾🆁≫
965 184
PUBG   0
Soul Mortal
241 52