Symbol ۵ – Extended Arabic-Indic Digit Five, U+06F5

Nicknames with symbol (character) ۵, unicode number U+06F5.

HTML code: ۵
CSS code: #css_example:after {  content: "\06F5";  } 
BASH code: $ echo -e '\u06F5'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ۵ - Extended Arabic-Indic Digit Five. Click to copy

ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
521 278
༄۵Ḅ𖤛༠𖤛༠𖤛ᮋ᪶۵࿐
449 214
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
329 219
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
227 114
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
148 92
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
147 61
Rᶻ•ᴢᴇᴛPH1۵
143 63
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
141 88
Ƀ͢Ƀ㉺蟊๛ヂนʑʑყ۵
139 94
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵ agario
124 70
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
105 54
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
103 49
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
98 50
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
96 74
ภ₮℘♚ςん_คℓ℘¡ηє岚۵
74 40
ภ₮℘♞۝ω ค∂ℜเคภ滿۵
70 49
ℜŦӃ์♜Ӄ์ɉℓℓ㉫ۖԄ۵
62 30
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡Fʊ👻蟊๛ヂนʑʑყ۵
62 39
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
40 22
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏ漢۵
36 11
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
36 17
ᴱᴸᴵᵀᴱ蟊๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
36 18
ภ₮℘♚๖ۣۜδϻσκε۵
35 22
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ ๖ۣۜᝨꫀRꙶRⷨꙆ𐭬᱒ꫀ
33 18
Ƭ͢Ʀ ♚㕙۵乙刀モ尺Kї
27 3
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
24 18
ɑɠȿ͢神♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
23 15
•Ɠ͢Ɠ•Ӄҿηϟ͜͡ʏ۵燮٭
21 4
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵.
21 8
Ƭۖ͢⊕ Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
15 9
•Ɠ͢Ɠ•Ӄ์ɉℓℓ㉫ۖԄ۵
14 0
͏۵乃ѺĐ۵ NIRVꛎNꛎ
14 4
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
14 4
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
ℳӃ♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
14 12
ภ₮℘♜Ƒ͋ʊธۖ͢เ๏ϗ㌶۵
13 6
๛㊧ะ乙สัヤ�:嫠一么۵
10 0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
10 1
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
9 1
BB. S͍﴾ᴷ͚﴿GB. ➳卐✞☻☹۵☸✡๑ﺴﺴ๑๑
9 5
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
9 6
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
8 1
ℜŦӃ์♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
8 3
۵ти•cムʍɮℓA
8 5
ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣRϊzۼ↯
7 1
S͠о͠ɴ✨♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 2
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕ฏŶ漢۵
7 4
༄۵ ᷡ ͤ ͯ ͧˢ•丹ㄚ丹れ☣࿐
6 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
6 0
Պ℘G♛ أَلشَبَحْ滿۵メツ
6 2
S͠ᴏ͠ɴ✨♞♚ค∂ℜเคภ滿۵メツ
5 0
ภ₮℘♜ ๛JUMBOヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵ภ₮℘♜ ๛JUMB
5 0
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
5 1
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
5 1
ภ₮℘♚㌶ⱥ͍zเ͓ۖ℮ℓ﨎۵
5 2
ภ₮℘♞ ☣フ滿۵
5 2
Ꭶɬơཞɱ๕レู⊕ฏŶ漢۵
5 3
S͠о͠ɴ✨Ƈ͍レ࿆๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 0
ᗯᗩᖇᗪ♜๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
4 2
6【☆†ลв☆】🐲ค∂ℜเคภ滿۵メ
4 3
Ƀ͢͢Ƀ㉺长͢๏ɱɮ๏㌫۵
3 0
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
3 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵3
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘ ♜ マสマส Ƴイ
3 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
3 2
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
3 2
ภ₮℘♞ ☣ꍏꀸ滿۵
3 2
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
༒-ℛ𝓮𝔁⊕͢ɳ۵
2 0
๖ۣۜнѳ͢ᴄᴋᵴ۵ᴿᵀᴷ
2 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺ᗷᖇᗩYᗩᑎ蟊۵
2 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
2 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 0
〖Øδ〗 ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. 
2 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
2 0
Ꭶɬơཞ ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
ภ₮℘♜ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
2 1
➳𝙏𝙧𝙓𝙞𝙘𝙖𝙡†۵
1 0
۵ຮℓӄ༷ℵ⌘ṨαгgεηтѲ⍟
1 0
Ⳝאท♚ち๏ᴡґd㌶۵ ‎
1 0
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
1 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
ℳ₮Ƴ ✇ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
عکاج ۵۱
1 1
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
0 0
ℑƦ͢ꪎᤩ  ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣۼ↯
0 0
MBD♜ ۵ᴬᴹŁÜCÄSジ
0 0
イレส✘ᴍᴜᴛᴀɴᴛᴇ↝ᴥ イレส✘Ɗͩͽͦͽͦϻͫネ۵
0 0
ᴱᴸᴵᵀᴱ蟊๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
0 0
δℜ ♜๛ØℳεԌα⇝ジ۵
0 0
❌❌✈⚔Caleb⚔✈۵⌁ᴳᵒᵈ一德
0 0
Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
0 0
๖δϻσκε۵ �神YƬ
0 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ۵
0 0
✈⚔Caleb⚔✈۵
0 0
ภ₮℘ ♜ ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
0 0

Popularity trends

freefire   26  13
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
28160 8516
FF   20  7
꧁༺nickname༻꧂
11342 3543
PUBG   17  8
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15617 5242
freefire   16  8
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
10310 3257
fire   18  3
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
20170 6916
PUBG   16  3
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
3891 955
PUBG   16  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10734 2933
FF   11  3
꧁༺ᴷᴺᶜ°dhꍏ№ꍏ༻꧂
2914 754
freefire   12  2
『ᴹᵛᴸ』•Ҟモれ乙Ö࿐
2213 730
PUBG   11  2
Hydra. | dynamo
4867 1511
PUBG   11  2
SOUL々MORTAL
3745 922
PUBG   11  2
Sㄚ 么 乙 ツ
3960 1314
PUBG   3
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
2216 635
Legend   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
7694 2430
freefire   4
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
4758 1501
FF   3
꧁☆☬BM κɪɴɢ☬☆꧂
1766 535
freefire   2
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
3256 1202
PUBG   2
ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ
561 121
FF   3
★๖ۣۜƤriͥภcͣeͫss★
3292 886
PUBG   4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
6770 2342