Symbol ۵ – Extended Arabic-Indic Digit Five, U+06F5

Collection of nicknames with symbol (character) ۵, unicode number U+06F5.

HTML code: ۵
CSS code: #css_example:after {  content: "\06F5";  } 
BASH code: $ echo -e '\u06F5'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ۵ - Extended Arabic-Indic Digit Five. Click to copy

ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
514 275
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
320 216
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
210 111
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
147 91
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
145 61
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
138 88
Ƀ͢Ƀ㉺蟊๛ヂนʑʑყ۵
126 93
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵ agario
109 64
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
102 52
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
83 68
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
77 40
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
73 31
ภ₮℘♚ςん_คℓ℘¡ηє岚۵
70 39
ภ₮℘♞۝ω ค∂ℜเคภ滿۵
68 48
ℜŦӃ์♜Ӄ์ɉℓℓ㉫ۖԄ۵
60 30
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡Fʊ👻蟊๛ヂนʑʑყ۵
58 38
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏ漢۵
35 8
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
35 18
ภ₮℘♚๖ۣۜδϻσκε۵
33 21
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ ๖ۣۜᝨꫀRꙶRⷨꙆ𐭬᱒ꫀ
29 17
ᴱᴸᴵᵀᴱ蟊๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
28 17
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
27 13
ɑɠȿ͢神♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
23 15
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵.
16 7
㆚Ŧ๛๕๊๏ฐ๓҂๕漢۵♚
14 5
ℳӃ♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
14 11
ภ₮℘ ♜ะチ؏ญٱ义⇝畲۵
13 3
Ƭ͢Ʀ ♚㕙۵乙刀モ尺Kї
12 1
͏۵乃ѺĐ۵ NIRVꛎNꛎ
12 4
ภ₮℘♜Ƒ͋ʊธۖ͢เ๏ϗ㌶۵
12 5
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧҂Ӄ͢αϰ͞ҿ۵
9 0
BB. S͍﴾ᴷ͚﴿GB. ➳卐✞☻☹۵☸✡๑ﺴﺴ๑๑
8 5
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
8 5
S͠о͠ɴ✨♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
7 1
ℜŦӃ์♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
7 3
๛㊧ะ乙สัヤ�:嫠一么۵
6 0
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
6 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕ฏŶ漢۵
6 4
S͠ᴏ͠ɴ✨♞♚ค∂ℜเคภ滿۵メツ
5 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
5 0
ภ₮℘♞ ☣フ滿۵
5 0
ภ₮℘♚㌶ⱥ͍zเ͓ۖ℮ℓ﨎۵
5 2
ภ₮℘♚ ๕๊レูoฏŶ漢۵
5 4
S͠о͠ɴ✨Ƈ͍レ࿆๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 0
ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣRϊzۼ↯
4 1
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
4 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
4 2
6【☆†ลв☆】🐲ค∂ℜเคภ滿۵メ
4 2
ᗯᗩᖇᗪ♜๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
4 2
Ƀ͢Ƀ㉺蟊๛ヂนʑʑყ۵
4 4
Ƀ͢͢Ƀ㉺长͢๏ɱɮ๏㌫۵
3 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
Ƭ͢Ʀ祝 ♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
3 1
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
3 1
Պ℘G♛ أَلشَبَحْ滿۵メツ
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵3
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘ ♜ マสマส Ƴイ
3 1
ภ₮℘♞ ☣ꍏꀸ滿۵
3 2
ภ₮℘♜ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵√
3 3
༒-ℛ𝓮𝔁⊕͢ɳ۵
2 0
๖ۣۜнѳ͢ᴄᴋᵴ۵ᴿᵀᴷ
2 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺ᗷᖇᗩYᗩᑎ蟊۵
2 0
ภ₮℘♞♚ ค∂ℜเคภ滿۵メツ
2 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 0
〖Øδ〗 ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. 
2 0
ภ₮℘♜ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
2 0
℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
2 0
Ƭۖ͢⊕ Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 1
ภ₮℘♜ ๛JUMBOヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
2 1
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
2 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
2 1
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
2 2
Ꭶɬơཞɱ๕レู⊕ฏŶ漢۵
2 2
۵ຮℓӄ༷ℵ⌘ṨαгgεηтѲ⍟
1 0
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
ภ₮℘♚ 乃ᙈฑ͢ฑ͢ɏ🐰 ㌶۵
1 0
ภ₮℘♜ ๛JUMBOヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵ภ₮℘♜ ๛JUMB
1 0
Ⳝאท♚ち๏ᴡґd㌶۵ ‎
1 0
ภ₮℘♜ ๛ヂน๊ڰϊ⊕͢ɳ۵
1 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
VFPŸヅ レู⊕ฏÐøñ漢۵
1 0
❌❌✈⚔Caleb⚔✈۵⌁ᴳᵒᵈ一德
1 0
ภ₮℘♞ ☣フนレノムれ滿۵
1 0
ภ₮℘♜๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵
1 0
ℳ₮Ƴ ✇ ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 0
『ΣℓŦ』♚Ɗ๏͜͡๏ɱ์㕙۵
1 0
    ภ₮℘ ąɱ๖ۣۜβร€ℜ۵
1 0
๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Ꭶɬơཞ ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
☣ 乙σℜσ 燮 ๛チน๊ฐϊ๏ɳ۵
1 1
ภ₮℘♚ ZR๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 1
❌❌✈⚔Caleb⚔✈۵⌁ᴳᵒᵈ一德
1 1
℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. Official NTP cl
1 1
ภ₮℘ ♜㕙۵
1 1
ℑƦ͢ꪎᤩ  ฐ₮۵ℜℳ ๖ۣۼ↯
0 0
ภ₮℘♛ 𝘔͍𝘢ۛ𝘺͓𝘩͚҇𝘦𝘮㌶۵
0 0
ภ₮℘♚Ƈ͍レ๏͓ۖฑ͢ɏ㌶۵.
0 0
Ƭ͢Ʀ鬱  ؁ムฐ㌶۵
0 0

Popularity trends

fire   28  5
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
2775 815
PUBG   16  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1684 499
Fortnite   12  7
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4027 1651
freefire   14  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2642 675
fire   12  4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1081 285
freefire   13  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3207 1014
PUBG   7
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1682 584
PUBG   4
Headhunter
2128 673
GamerS   4
꧁༒•TheKing•༒꧂
1607 568
freefire   10  2
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
171 46
freefire   11  0
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1280 440
Legend   3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2931 997
fire   5
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
546 177
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1856 569
Fortnite   0
not tfue
1459 588
PUBG   2
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
342 68
PUBG   2
DEADPØØL
539 153
fire   2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
496 127
tiktok   0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
216 57
PUBG   0
HuNg®¥ K¡LL€r
332 90