Symbol ߹ – Nko Exclamation Mark, U+07F9

Nicknames with symbol (character) ߹, unicode number U+07F9.

HTML code: ߹
CSS code: #css_example:after {  content: "\07F9";  } 
BASH code: $ echo -e '\u07F9'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ߹ - Nko Exclamation Mark. Click to copy

⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
T͢ɴ豈 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
48 21
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
28 21
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
Ƭ͜͡Ͼ⏤͟͟͞͞ꗃM͛α͟ƨт͞εᏒ͛⋆褐߹͛
23 3
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
18 10
߹߰ℳⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉❦
13 2
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
13 6
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
12 6
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
11 4
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
10 7
, T͢ɴ登߹߬๖ۣۜℜ๏yຮ.
10 7
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
9 0
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
℘𐑝𝗈? ⋆߹Xᥲꪀᥲꪎ∜⋆
8 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
𐤠᠔ⲅꪱᥲ‎ᥒᥲ⋆褐߹⃝⃘⃞
4 0
߹͛褐⌁Ⲥⲓⲏⲗⲧ⃝
4 1
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
4 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Zone ⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
4 2
T͢ɴ灰߹߬𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭⑉☪︎
4 3
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭰⲅᥲкᥱꪀ⋆褐߹͛
3 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿𖤍
3 1
߹߬ꓝⳟ̵ⲅⲥʜⲟ⋆͙̈ꗄ
2 0
߹߬ꪜΑχꫀꫀ☪︎:͙̅ꚞ雷
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 1
߹߬ꪜαχꫀꫀ⋆͙̈褐
2 1
ᴬᴳᵟ ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
2 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 1
߹߬Ⲃⳑⲓⲛⲭ⋆㒒
1 0
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꮪⳑⲉⲡ᠔ⲉⲅ⋆褐߹͛
1 0
⃝⃘⃞͙ੌ𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⋆褐߹͛
1 0
T͢ɴ豈߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
1 0
RS|GANO登߹߬๖
1 0
⿻߹߰کṂɪ͟͠ᴇʟ✦﷽鬰
1 0
Ƭ͢Ʀ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
1 0
༄💮๖ۣۜṂɪ͟͠ᴇʟ߹߰✦
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⲖⲩⲙⲡ̵ⲛ⋆褐߹͛
1 0
߹߬༈𑀥ᦞᥒⲧᚱᥲꫂᥱⲩᝨ࿑࿗
1 0
Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹͓߬͛ Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ ☪:͙̅ꚞ
1 0
߹߬Ꭰᥙᥒᴋܚ⎈⃟⃝泌
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ➺褐߹͛
1 0
Hi it’s ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꪜΑχꫀꫀ⋆͙̈ꗄ
1 1
߹߰Nαнz⎋...؟
1 1
߹ᱮⲚⲉⲉⲅ܊‏ꖬ
0 0
⧝྾MrPro⋆褐߹͛
0 0
⇝߹͛ꘘᥲꪀᎢᥲ᥉𖡔⌁࿒
0 0
߹͛ꓝⳙꓜꪱꪳⲟꓠ܊‏ꖬ
0 0
W⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆
0 0
࿕̈߹ͦᏚⳑⲉⲛ᠔ⲉⲅꗄ
0 0
Ꭾⳙⲅⲉ߹߭
0 0
߹߰𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⑉☪︎
0 0
✨𐂡⌁͆ ̹͗ͅ一 ߹͓߬͛ʙᴇʀʟɪɴ:͙̅
0 0
߹͛褐⌁𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⃝
0 0
߹͛褐⌁ʙᴇʀʟɪɴ-⃝߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0
T͢ɴ豈߹߬ƵℜᏘӾ⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
0 0
ֆɛʊᯓ⃝⃘⃞͙⋆Ⲛⲟⲙⲗ᠔ⲍ褐߹͛
0 0
߹̇
0 0
⋆褐߹͛
0 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߰ᬊᬁ๖ۣۜƤⲅ᥆ꪎ᥆ⲅ⑉☪︎
0 0
߹͛𝐄𝐥𝐢𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥褐߹͛
0 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
0 0
ภ₮℘♜𑁍߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ:͙̅
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹Ⲙⲓ
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪
0 0
Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹͓߬͛ Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ ☪:͙̅ꚞ
0 0
 ߹͛褐⌁Ⳝⲏⲟⲅⲧⲩ❉
0 0
༄𝓡αzσг—西߹͛
0 0
߹߬ꓓᴜᴨᴋ⋆͙̈褐
0 0
⃝⃘⃞͙ੌ⋆褐߹͛
0 0
߹߬Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ⋆͙̈ꗄ
0 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0
߹߬᠖᥆ᴦ᠔ꪱⲧ᥆ᤩ褐
0 0

Popularity trends

freefire   21  7
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
14222 4036
PUBG   18  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7987 2618
PUBG   19  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4433 1133
fire   13  7
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11312 3730
fire   16  3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
6017 1858
fire   10  6
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1540 511
PUBG   6
Hydra. | dynamo
1471 406
Fortnite   11  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
7267 2902
Ninja   4
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2244 829
PUBG   11  0
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3886 1279
freefire   11  0
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3897 1202
FF   2
꧁༺nickname༻꧂
5985 1895
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
5466 1840
freefire   0
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3778 1017
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
2687 742
PUBG   0
Death▄︻̷̿┻̿═━一
333 60
PUBG   0
๕ۣۜZΞUS™
2048 570
PUBG   0
Iήsͥⱥnͣeͫ°
561 121
Fortnite   0
not tfue
3335 1276