Symbol ߹ – Nko Exclamation Mark, U+07F9

Collection of nicknames with symbol (character) ߹, unicode number U+07F9.

HTML code: ߹
CSS code: #css_example:after {  content: "\07F9";  } 
BASH code: $ echo -e '\u07F9'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ߹ - Nko Exclamation Mark. Click to copy

⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
T͢ɴ豈 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
47 21
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
27 21
Ƭ͜͡Ͼ⏤͟͟͞͞ꗃM͛α͟ƨт͞εᏒ͛⋆褐߹͛
22 3
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
11 4
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
, T͢ɴ登߹߬๖ۣۜℜ๏yຮ.
10 7
Ƭ͢Ʀ鬱 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
9 5
߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
9 6
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
9 7
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
8 0
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
8 6
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
7 1
℘𐑝𝗈? ⋆߹Xᥲꪀᥲꪎ∜⋆
6 2
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
߹߰ℳⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉❦
4 0
𐤠᠔ⲅꪱᥲ‎ᥒᥲ⋆褐߹⃝⃘⃞
4 0
߹͛褐⌁Ⲥⲓⲏⲗⲧ⃝
4 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Zone ⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
4 2
FŦI※ ߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
4 3
߹߬᠘ꪱ͛᥆ꪦ⋆͙̈ꗄ
4 4
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭰⲅᥲкᥱꪀ⋆褐߹͛
3 0
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
3 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿𖤍
3 1
T͢ɴ灰߹߬𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭⑉☪︎
3 2
߹߬ꪜΑχꫀꫀ☪︎:͙̅ꚞ雷
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 1
߹߬ꪜαχꫀꫀ⋆͙̈褐
2 1
ᴬᴳᵟ ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
2 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 1
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꮪⳑⲉⲡ᠔ⲉⲅ⋆褐߹͛
1 0
߹߬ꓝⳟ̵ⲅⲥʜⲟ⋆͙̈ꗄ
1 0
⃝⃘⃞͙ੌ𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⋆褐߹͛
1 0
T͢ɴ豈߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
1 0
RS|GANO登߹߬๖
1 0
⿻߹߰کṂɪ͟͠ᴇʟ✦﷽鬰
1 0
Ƭ͢Ʀ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
1 0
༄💮๖ۣۜṂɪ͟͠ᴇʟ߹߰✦
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⲖⲩⲙⲡ̵ⲛ⋆褐߹͛
1 0
߹߬༈𑀥ᦞᥒⲧᚱᥲꫂᥱⲩᝨ࿑࿗
1 0
Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹͓߬͛ Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ ☪:͙̅ꚞ
1 0
߹߬Ꭰᥙᥒᴋܚ⎈⃟⃝泌
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ➺褐߹͛
1 0
Hi it’s ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈褐
1 0
߹߰Nαнz⎋...؟
1 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
1 1
߹߬ꪜΑχꫀꫀ⋆͙̈ꗄ
1 1
ησνα⋆褐߹͛
1 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 1
߹߰Ꮲ߰᥆ⲅⲧᥲᥣ⋆͙̈߰ꗄ
1 2
࿕̈߹ͦᏚⳑⲉⲛ᠔ⲉⲅꗄ
0 0
Ꭾⳙⲅⲉ߹߭
0 0
߹߰𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⑉☪︎
0 0
✨𐂡⌁͆ ̹͗ͅ一 ߹͓߬͛ʙᴇʀʟɪɴ:͙̅
0 0
߹͛褐⌁𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⃝
0 0
߹͛褐⌁ʙᴇʀʟɪɴ-⃝߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0
T͢ɴ豈߹߬ƵℜᏘӾ⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
0 0
ֆɛʊᯓ⃝⃘⃞͙⋆Ⲛⲟⲙⲗ᠔ⲍ褐߹͛
0 0
߹̇
0 0
⋆褐߹͛
0 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߰ᬊᬁ๖ۣۜƤⲅ᥆ꪎ᥆ⲅ⑉☪︎
0 0
߹͛𝐄𝐥𝐢𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥褐߹͛
0 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
0 0
ภ₮℘♜𑁍߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ:͙̅
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹Ⲙⲓ
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪
0 0
Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹͓߬͛ Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ ☪:͙̅ꚞ
0 0
 ߹͛褐⌁Ⳝⲏⲟⲅⲧⲩ❉
0 0
༄𝓡αzσг—西߹͛
0 0
߹߬ꓓᴜᴨᴋ⋆͙̈褐
0 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌ⋆褐߹͛
0 0
߹߬Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ⋆͙̈ꗄ
0 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0
߹߬᠖᥆ᴦ᠔ꪱⲧ᥆ᤩ褐
0 0

Popularity trends

freefire   24  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3176 819
FF   21  6
꧁༺nickname༻꧂
1337 465
fire   22  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3305 980
freefire   19  5
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3564 1134
fire   14  7
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1377 395
Legend   15  5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3171 1074
Fortnite   16  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4333 1765
freefire   13  5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2089 649
PUBG   15  3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2020 597
freefire   14  3
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1412 484
tiktok   15  2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
449 129
PUBG   14  2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1891 651
GamerS   13  3
꧁༒•TheKing•༒꧂
1953 660
freefire   11  3
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
287 82
PUBG   11  3
Headhunter
2357 746
freefire   3
▄︻┻═┳一
230 70
ros   2
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2607 809
ros   3
꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴳᵒᵈ꧂
821 226
freefire   3
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1085 319
PUBG   0
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
432 94