Symbol ߹ – Nko Exclamation Mark, U+07F9

Nicknames with symbol (character) ߹, unicode number U+07F9.

HTML code: ߹
CSS code: #css_example:after {  content: "\07F9";  } 
BASH code: $ echo -e '\u07F9'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ߹ - Nko Exclamation Mark. Click to copy

⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
T͢ɴ豈 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
55 21
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
31 22
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
Ƭ͜͡Ͼ⏤͟͟͞͞ꗃM͛α͟ƨт͞εᏒ͛⋆褐߹͛
26 4
߹߰ℳⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉❦
26 10
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
22 13
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
19 8
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
14 3
Ƭ͢Ʀ鬱 ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
14 6
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
12 5
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
11 1
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
11 5
߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
11 7
, T͢ɴ登߹߬๖ۣۜℜ๏yຮ.
11 7
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
℘𐑝𝗈? ⋆߹Xᥲꪀᥲꪎ∜⋆
9 4
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
8 1
T͢ɴ灰߹߬𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭⑉☪︎
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
⧝☓𝐀𝐦𝐢𝐭𝐢𝐜⋆褐߹͛
4 0
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭰⲅᥲкᥱꪀ⋆褐߹͛
4 0
𐤠᠔ⲅꪱᥲ‎ᥒᥲ⋆褐߹⃝⃘⃞
4 0
߹͛褐⌁Ⲥⲓⲏⲗⲧ⃝
4 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Zone ⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
4 2
⇝߹͛ꘘᥲꪀᎢᥲ᥉𖡔⌁࿒
3 0
߹߬ꓝⳟ̵ⲅⲥʜⲟ⋆͙̈ꗄ
3 0
Ƭ͢Ʀ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
3 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿𖤍
3 1
߹߬ꪜΑχꫀꫀ☪︎:͙̅ꚞ雷
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
Hi it’s ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 1
߹߬ꪜαχꫀꫀ⋆͙̈褐
2 1
ᴬᴳᵟ ߹߰Ꮇⲟⲡ᥉ⲧⲉⲅ⑉☪︎
2 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 1
߹͛𝐎ⳙⲧꤪꤨʟⲡ̵ᤐ܊ꖬ
1 0
⧝྾MrPro⋆褐߹͛
1 0
߹߬Ⲃⳑⲓⲛⲭ⋆㒒
1 0
ᯓ⃝⃘⃞͙Ꮪⳑⲉⲡ᠔ⲉⲅ⋆褐߹͛
1 0
⃝⃘⃞͙ੌ𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⋆褐߹͛
1 0
T͢ɴ豈߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
1 0
RS|GANO登߹߬๖
1 0
⿻߹߰کṂɪ͟͠ᴇʟ✦﷽鬰
1 0
༄💮๖ۣۜṂɪ͟͠ᴇʟ߹߰✦
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⲖⲩⲙⲡ̵ⲛ⋆褐߹͛
1 0
߹߬༈𑀥ᦞᥒⲧᚱᥲꫂᥱⲩᝨ࿑࿗
1 0
Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹͓߬͛ Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ ☪:͙̅ꚞ
1 0
߹߬Ꭰᥙᥒᴋܚ⎈⃟⃝泌
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ➺褐߹͛
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈褐
1 0
߹߬᠖᥆ᴦ᠔ꪱⲧ᥆ᤩ褐
1 0
߹߬ꪜΑχꫀꫀ⋆͙̈ꗄ
1 1
߹߬Ⲃⳑⲓⲛⲭ⋆㒒
0 0
߹ᱮⲚⲉⲉⲅ܊‏ꖬ
0 0
߹͛ꓝⳙꓜꪱꪳⲟꓠ܊‏ꖬ
0 0
W⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆
0 0
࿕̈߹ͦᏚⳑⲉⲛ᠔ⲉⲅꗄ
0 0
߹߰𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⑉☪︎
0 0
✨𐂡⌁͆ ̹͗ͅ一 ߹͓߬͛ʙᴇʀʟɪɴ:͙̅
0 0
߹͛褐⌁𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⃝
0 0
߹͛褐⌁ʙᴇʀʟɪɴ-⃝߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0
T͢ɴ豈߹߬ƵℜᏘӾ⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
0 0
ֆɛʊᯓ⃝⃘⃞͙⋆Ⲛⲟⲙⲗ᠔ⲍ褐߹͛
0 0
߹̇
0 0
⋆褐߹͛
0 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
0 0
߹߰ᬊᬁ๖ۣۜƤⲅ᥆ꪎ᥆ⲅ⑉☪︎
0 0
߹͛𝐄𝐥𝐢𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥褐߹͛
0 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
0 0
ภ₮℘♜𑁍߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ:͙̅
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ⑉𑁍 ߹Ⲙⲓ
0 0
ภ₮℘♜ ߹͓߬͛Ⲙⲓⷯ᥉ɫⲉⲅ☪
0 0
 ߹͛褐⌁Ⳝⲏⲟⲅⲧⲩ❉
0 0
༄𝓡αzσг—西߹͛
0 0
߹߬ꓓᴜᴨᴋ⋆͙̈褐
0 0
⃝⃘⃞͙ੌ⋆褐߹͛
0 0
߹߬Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ⋆͙̈ꗄ
0 0
⃝⃘⃞͙ੌꓧⲉⳑⳑꓚⲡ̵ᴛ⋆褐߹͛
0 0
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
0 0

Popularity trends

freefire   26  8
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27727 8375
PUBG   20  8
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10540 2874
fire   14  8
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19879 6811
Ninja   15  5
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
5129 1717
tiktok   15  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6197 1656
freefire   13  6
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
10105 3201
FF   10  5
꧁༺nickname༻꧂
11162 3472
PUBG   10  5
SOUL々MORTAL
3625 889
PUBG   11  3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15377 5141
Fre   6
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
982 326
GamerS   4
꧁༒•TheKing•༒꧂
8591 2882
PUBG   4
Sㄚ 么 乙 ツ
3891 1286
tiktok   3
𝕦𝕘𝕝𝕪𝕡𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖𝕤𝕤
1397 496
freefire   2
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
3113 1148
aesthetic   3
🌻sunflower🌻
3912 778
PUBG   2
DEADPØØL
3142 905
fire   0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7854 2330
fire   2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
11096 3478
Fortnite   4
NINJA
3653 1495
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
10109 3959