Symbol ฏ – Thai Character To Patak, U+0E0F

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+0E0F.

HTML code: ฏ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0E0F";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0E0F'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ฏ - Thai Character To Patak. Click to copy

Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1124 585
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
514 276
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
321 218
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
227 94
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
203 71
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵ agario
110 65
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
89 45
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
73 54
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
70 12
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
70 20
乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
69 27
ৡৢ͜͡ℳศฏเสツ🐲➛ΣℓŦ
61 13
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
55 25
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
42 11
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
39 22
Ƀ͢͞Ƀ✧ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
38 12
✺ Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
37 34
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏ漢۵
36 9
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ ๖ۣۜᝨꫀRꙶRⷨꙆ𐭬᱒ꫀ
29 17
Ƭ͢Łะ ♛₭ɪฏʑɪۼ↵糕♝
28 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
26 9
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
24 18
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲Ƀ͢Ƀ㉺ ✺ ͜
22 10
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
16 6
.乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲.
15 2
ຮ❍и✨ℳศฏเสツ🐲
12 1
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
12 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
12 9
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
11 3
S͠о͠ɴ✨﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏✭
10 1
⨶ฬ𝐋�ℳศฏเส🐲
10 1
Ƭ͢Ʀ棽✺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
9 4
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
9 5
ɮɮ͛͢๛ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
9 7
Ƀ͢Ƀ㉺ ℳศฏเสツ🐲
8 3
么GF么 ͜͡ℳศฏเสツ
8 4
ℜŦӃ์㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
8 6
ℜŦӃ์♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
7 3
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕ฏŶ漢۵
7 4
S͠ᴏ͠ɴ✨﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
5 0
͜͡ℳศฏเสツᵀᴿ[Yella]
5 0
丹ƑK ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲, Ƀ͢Ƀ㉺
5 2
ภ₮℘♚ ๕๊レูoฏŶ漢۵
5 4
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 4
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏ
4 0
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
4 1
สัℜۗ长♛₭ɪฏʑɪۼ ↵糕♝
4 1
ᗯᗩᖇᗪ♜๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
4 2
Ꭶɬơཞɱ๕レู⊕ฏŶ漢۵
4 2
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
4 3
ຮо͠ɴ✨ ͜͡ℳศฏเส༻
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
3 0
😈NzR🖕🏻ℭレ⊕ฏεⷨ
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵3
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘ ♜ マสマส Ƴイ
3 1
圞͜͡ฏฐ͜͡變 气͜͡機
3 2
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
3 2
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ[negan]
2 0
ƵŦ ★ ศฏเสツ🐲
2 0
Dennyfarma㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 0
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
ĐẔ℘ ♛Š_₭₳ÎBÃ | ฏ↯
2 0
〖Øδ〗 ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. 
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
1 0
ℳศฏเส✿ZΞUS࿊ຮℓӄ༷ℵ
1 0
ຮℓӄ༷ℵ㊧๛ℳศฏเสツ🐲
1 0
Σℓ₮♜ℳศฏเสツ🐲
1 0
ฐӃᝪ㉺﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
1 0
๕๊レู⊕์ฏ℘♚
1 0
๖ۣۜFUə͟͞к༦ⷫ͢﴿ฏᴳ-↝-Þ乇Ṧ弋ℜ ۝ɏۼᴿ
1 0
ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
楤 - ぱ - 椹 - ͜͡ℳศฏเส
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
VFPŸヅ レู⊕ฏÐøñ漢۵
1 0
๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Ꭶɬơཞ ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
NzR ℭレ⊕ฏεⷨ
1 1
ภ₮℘♚ ZR๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
0 0
͜͡ℳศฏเสツᵀᴿ[Yella]
0 0
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺ Mศฏเสツ🐲
0 0
『🇬 🇹』 ฬєгฏ͢єг
0 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ۵
0 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
0 0
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
0 1

Popularity trends

freefire   23  11
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
14000 3967
fire   27  5
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11170 3684
freefire   14  5
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3811 1173
PUBG   16  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4315 1113
PUBG   11  2
Soul Mortal
252 54
fire   5
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4421 1287
PUBG   6
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3844 1269
GamerS   13  0
꧁༒•TheKing•༒꧂
5409 1827
PUBG   4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7866 2580
freefire   10  2
▄︻┻═┳一
2002 772
fire   2
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1482 484
Free   3
꧁☬༒Søk༒☬꧂
270 100
fire   0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5944 1830
PUBG   2
DEADPØØL
1784 494
PUBG   3
ĐàŔk Š0ūŁ
810 204
Fortnite   2
not tfue
3299 1268
tiktok   0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
2638 722
Ninja   0
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2205 810
Legend   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5280 1709