Symbol ฏ – Thai Character To Patak, U+0E0F

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+0E0F.

HTML code: ฏ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0E0F";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0E0F'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ฏ - Thai Character To Patak. Click to copy

Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1117 581
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
514 275
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
321 216
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
203 70
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
179 70
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵ agario
109 64
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
77 42
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
70 20
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
69 9
乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
69 26
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
69 51
ৡৢ͜͡ℳศฏเสツ🐲➛ΣℓŦ
59 13
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
52 24
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
40 11
Ƀ͢͞Ƀ✧ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
38 11
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
36 22
✺ Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
36 34
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏ漢۵
35 8
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ ๖ۣۜᝨꫀRꙶRⷨꙆ𐭬᱒ꫀ
29 17
Ƭ͢Łะ ♛₭ɪฏʑɪۼ↵糕♝
28 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
23 15
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲Ƀ͢Ƀ㉺ ✺ ͜
22 10
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
20 8
.乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲.
14 2
ຮ❍и✨ℳศฏเสツ🐲
12 1
⨶ฬ𝐋�ℳศฏเส🐲
10 1
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
10 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
10 9
S͠о͠ɴ✨﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏✭
9 1
Ƭ͢Ʀ棽✺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
9 4
ɮɮ͛͢๛ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
9 7
Ƀ͢Ƀ㉺ ℳศฏเสツ🐲
8 2
ℜŦӃ์㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
8 5
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
8 6
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
7 3
么GF么 ͜͡ℳศฏเสツ
7 3
ℜŦӃ์♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
7 3
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕ฏŶ漢۵
7 4
S͠ᴏ͠ɴ✨﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
5 0
丹ƑK ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲, Ƀ͢Ƀ㉺
5 2
ภ₮℘♚ ๕๊レูoฏŶ漢۵
5 4
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 4
͜͡ℳศฏเสツᵀᴿ[Yella]
4 0
สัℜۗ长♛₭ɪฏʑɪۼ ↵糕♝
4 1
ᗯᗩᖇᗪ♜๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
4 2
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
4 3
ຮо͠ɴ✨ ͜͡ℳศฏเส༻
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
3 0
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
3 0
😈NzR🖕🏻ℭレ⊕ฏεⷨ
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 0
ภ₮℘ ♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵3
3 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘ ♜ マสマส Ƴイ
3 1
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
3 2
圞͜͡ฏฐ͜͡變 气͜͡機
3 2
ĐẔ℘ ♛Š_₭₳ÎBÃ | ฏ↯
2 0
〖Øδ〗 ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. 
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ℳศฏเสツ🐲ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢
2 1
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ
2 1
Ꭶɬơཞɱ๕レู⊕ฏŶ漢۵
2 2
﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
1 0
ℳศฏเส✿ZΞUS࿊ຮℓӄ༷ℵ
1 0
ຮℓӄ༷ℵ㊧๛ℳศฏเสツ🐲
1 0
Dennyfarma㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Σℓ₮♜ℳศฏเสツ🐲
1 0
ฐӃᝪ㉺﴾๖ۣۜฐ͜͡ฏู͢ฐ͜͡ゑ贏
1 0
๕๊レู⊕์ฏ℘♚
1 0
๖ۣۜFUə͟͞к༦ⷫ͢﴿ฏᴳ-↝-Þ乇Ṧ弋ℜ ۝ɏۼᴿ
1 0
ℳศฏเสツ🐲
1 0
😈NzR🖕🏻ℭレ⊕ฏεⷨ
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
VFPŸヅ レู⊕ฏÐøñ漢۵
1 0
๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Ꭶɬơཞ ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲PRO
1 1
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♕圞͜͡ฏ͢ฐ͜͡變 ๊ฐ͜͡蘒 ื
1 1
NzR ℭレ⊕ฏεⷨ
1 1
ภ₮℘♚ ZR๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
1 1
℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ滿۵. Official NTP cl
1 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
0 0
͜͡ℳศฏเสツᵀᴿ[Yella]
0 0
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲สัℜۗ长♛Cℓαn❥
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺ Mศฏเสツ🐲
0 0
楤 - ぱ - 椹 - ͜͡ℳศฏเส
0 0
『🇬 🇹』 ฬєгฏ͢єг
0 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ۵
0 0
ภ₮℘♚ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
0 0

Popularity trends

fire   31  9
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3464 1041
freefire   28  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3314 861
freefire   19  9
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3664 1172
PUBG   21  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2114 625
fire   21  2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1446 418
FF   16  5
꧁༺nickname༻꧂
1414 491
freefire   16  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
906 194
freefire   14  3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
945 235
fire   14  3
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
748 236
Fortnite   10  5
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4396 1794
fire   10  4
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
699 180
Fortnite   11  3
not tfue
1652 640
Legend   10  3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3226 1093
GamerS   5
꧁༒•TheKing•༒꧂
2023 684
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
502 141
PUBG   3
Shroud
1130 481
ros   0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2653 817
PUBG   2
Headhunter
2404 766
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2134 663