Symbol ศ – Thai Character So Sala, U+0E28

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+0E28.

HTML code: ศ
CSS code: #css_example:after {  content: "\0E28";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0E28'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ศ - Thai Character So Sala. Click to copy

Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1124 584
꧁Ꮇศғเส꧂
929 395
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
225 94
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
203 71
『ƬƘ』國 ₳ᴰศᴺสᴸไ 鬱
83 54
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
73 53
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
70 12
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
70 20
乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
69 27
ৡৢ͜͡ℳศฏเสツ🐲➛ΣℓŦ
61 13
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
55 25
ภ₮℘ ♜⇝ℳศяcนฐ⇜
50 28
꧁Ꮇศғเส꧂
44 24
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
41 11
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
39 22
Ƀ͢͞Ƀ✧ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
38 12
✺ Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
37 34
ภ₮℘ ✘ ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ - 🇾🇹
29 19
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
25 9
ℜŦӃ์♜就⇝れศฌ乂↯像
24 8
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
24 18
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲Ƀ͢Ƀ㉺ ✺ ͜
22 10
₭Ѧℜ爪ศ
18 6
Ꮇศғเส
17 5
.乙Ŧ ツ ͜͡ℳศฏเสツ🐲.
15 2
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
14 6
ຮ❍и✨ℳศฏเสツ🐲
12 1
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
12 5
 Ƀ͢͢͢Ƀ㉺℘εรศɖศσ↭
12 8
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
12 9
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
11 3
⨶ฬ𝐋�ℳศฏเส🐲
10 1
๛𖣘ℳศϗɪส࿐‎༺ﷻ
10 4
ຮо͠ɴ✨㉺℘εรศɖศσ↭
9 0
Ƭ͢Ʀ棽✺ ͜͡ศฏᴳモㄥツ🐲
9 4
ຮཡ××ศɬ
9 5
ɮɮ͛͢๛ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
9 7
Ƀ͢Ƀ㉺ ℳศฏเสツ🐲
8 3
么GF么 ͜͡ℳศฏเสツ
8 4
ℜŦӃ์㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
8 6
꧁Ꮇศғเส꧂
7 1
ภ₮℘ ♜ ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ - 🇾 🇹
7 2
ภ₮℘ ✘ ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ
7 4
ℜŦӃ์♜↝รŋศгtıʞᴿะ
6 0
Ƙ͢δジ【βℓศĐ】
6 4
͜͡ℳศฏเสツᵀᴿ[Yella]
5 0
丹ƑK ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 0
Ƀ͢Ƀ㉺ㄘฟεศイ💖
5 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 1
S͠ᴏ͠ɴ✨♜⇝ℳศяcนฐ⇜♜
5 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲, Ƀ͢Ƀ㉺
5 2
ภ₮℘♞ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
5 4
𒅄⼄Ŧ𒅄 ✿ ゞ͜͡ℳศฏ
4 0
ᵟ͜ᶠᵜ ƊℜศӃ͜͡ߋMîれè
4 0
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
4 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
4 3
ຮо͠ɴ✨ ͜͡ℳศฏเส༻
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
3 0
ภ₮℘ ♜ ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ - 🇾🇹
3 0
ک₳Ɵ你 ƊεȽƬศ☆
3 0
ภ₮℘ ♜⇝ℳศяcนฐ⇜⇜
3 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ
3 1
ภ₮℘ ♜꧁ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ꧂
3 1
ภ₮℘ ✘ ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ - 🇾🇹
3 2
ΣℓŦ♜ ͜͡ℳศฏเสツ[negan]
2 0
ƵŦ ★ ศฏเสツ🐲
2 0
Dennyfarma㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 0
「ȵ₮ȿ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「㉿℘₳╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ǥ๏√҂╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ҝξ₦Θ฿I╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ɀíӃ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「Ś₡₳Ŕϒ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「尸ι₭╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘นổ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「℘͢Bァ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「₯น∮τ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「乙น₥╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「ƬΣ乂Ƭ╄Ǥเศ√҂๛
2 0
「รςคl₹╄Ǥเศ√҂๛
2 0
ℳ͢๑ཞཛ͜͡อརศ͎⃗
2 0
like? ภ₮℘ ♜꧁ঔৣ͜͡ศঔৣ͜͡ศ꧂
2 0
I ศ₥就—山ﻨよ๔
2 0
I ศ₥就—山ﻨよ๔
2 0
『ҜŦ』▒▒ ꧁Ꮇศғเส꧂
2 1
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
ΣℓŦ♜ゞ͜͡ℳศฏเสツ🐲
2 1
〖ϻศ๔〗
2 1
ℳศฏเส✿ZΞUS࿊ຮℓӄ༷ℵ
1 0
ຮℓӄ༷ℵ㊧๛ℳศฏเสツ🐲
1 0
꧁Ꮇศғเส꧂
1 0
♚uʆtʀɑ͜͡Ǥเศɣ๛
1 0
♚₸₹EᷓᷓͯӃ͜͡Ǥเศɣ๛
1 0
Σℓ₮♜ℳศฏเสツ🐲
1 0
「╄Ǥเศ√҂๛
1 0
ℜ͢ŦӃ์※ℳศĆℜ۝1k
1 0
ℳศฏเสツ🐲
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0
楤 - ぱ - 椹 - ͜͡ℳศฏเส
1 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ͜͡ℳศฏเสツ🐲
1 0

Popularity trends

freefire   33  12
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13498 3789
PUBG   20  8
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7612 2495
tiktok   15  7
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
2533 699
freefire   13  7
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3611 1100
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
5735 1807
freefire   6
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3371 959
fire   6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10842 3578
freefire   3
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
5245 1569
aesthetic   2
🌻sunflower🌻
1760 365
fire   3
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1350 442
fire   5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5801 1775
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3772 1240
PUBG   10  0
Hydra. | dynamo
1319 353
Fortnite   3
not tfue
3237 1242
freefire   4
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3618 964
Ninja   4
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2089 777
PUBG   3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4091 1058
freefire   3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2907 815
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
7099 2843