Symbol Ꮋ – Cherokee Mi, U+13BB

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+13BB.

HTML code: Ꮋ
CSS code: #css_example:after {  content: "\13BB";  } 
BASH code: $ echo -e '\u13BB'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol Ꮋ - Cherokee Mi. Click to copy

Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
267 139
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
21 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
21 11
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
19 7
Ꮋ͛ᴼ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴸ̱Ꭹ͛
17 11
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
15 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 9
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
ঊᏔᎻᎪᎢ ⊂( ̄(工) ̄)⊃
11 5
×ᏴᏢᎾᏔᎬᎻᏆú
10 2
ᎪᏚᎻ♛⍽♚ᏢᎡᎾ
7 2
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽
6 1
Ꮋʀᴏᴇꛘ‏ ‎ꔳ‏ ダӃήダ
5 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
5 1
ᎻᎧᎮᏋ
5 1
ᏆᎦᎻ ΗΙΤΓΟχ
5 2
ᏚᎻᎪᏃᏆᎷ
4 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
4 0
I Am Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ
4 2
༺﴾ᎻᎪᎷᏆᎠ﴿༻
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽
3 1
ᥕ᤻᧐᥉ↅ❥ᎻᥱꪱꪱᏟᥲt
3 1
Ꮋᥱꪱꪱᥴᥲt
3 1
굋ᥱ⃝ོ༑ Ꮋᥱꪎ𐂥ꪳ곖𓅚
3 2
﴾ᏦᎻ﴿⇝PuPu⇎國王
3 2
Ꮋᵁ̼̽ᴺ̽
2 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 0
Ꮠ᥉᥉ᥲ∞⃘⃝Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ
2 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 1
Ꮋ𝔢ꪎᤩ
2 1
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃
2 2
Ꭲ̶ᎻE
2 2
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 4
ᎢᎻᏋᏒᏋᎯᏞᏃᏫᎡᎾ
1 0
ᏘƬƘ ᎥᏕ ᎻᏋᎡᏋ
1 0
𖤓⌁Ꮋᴇͥʟɪͣxͫ⑉ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
1 0
It’s Ꮋ⍺᥎ᏎⳑꪱᎱ̶ᴇ impooster
1 0
Ꮋᥱꪱꪱᥴᥲt
1 0
⋆͙̈Ꮋ͛ⲉⲡ̵ⲧ∜
1 0
᭕͛Ꮋᥲ̼᥎⃝⃟
1 0
➺Ꮋᥲ᥎ꚸ⃝⃘ᎻᥱꪱꪱᥴᥲꚌ
1 0
Ꮋᥱꪱꪱᥴᥲᝨᥲᥴᦞ
1 0
Ꮋᥴ̵ᥣᥣᏟꪒ̵ⲧ
1 0
ꓠⲃᴅ♆Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ
1 0
Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ➢ꓠⲃᴅ
1 0
͟͟͞͞⃝⃟⃞Ꮋ⍺᥎4
1 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ
1 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
Ꮋiko Ꮪousuke
1 0
⤮Ꮋᴧꪚꫀᥒ⤪
1 0
Ꮋ⍺᥎
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ᏦᎽ ᏦλᎽᏟ ᏦλᎪᎻ
1 1
࿇ᏦᎬⲚⲀᏞᏢᎻᎪ༼༢κ༽
1 1
➺ᎢⲏⲉᎡⲉᴀʟᎻᴇʟʟᴄᴀᴛ
1 1
﴾ᏦᎻ﴿⇝ραɳɦα⇎國王
1 1
Ꮋ⍺᥎ᏎⳑꪱᎱ̶ᴇ
1 1
༢✵ᤢྀᎻⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ➢づぷさ
1 1
꧁ℬ℮❼ℒ❥ᏃᎻᎬᎬᎡ꧂
1 1
MGᎻ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 2
ᎻᥱꪱꪱᏟᥲt
1 2
⊾ᤩ ᎻꫀꙎꪇꫀꙚ꙽೩ᤩ
0 0
🐯ᎢᎡᎪᏚᎻᎬᎡ🐯
0 0
( ᏚᎻ) ᎢüᎡK
0 0
‎Ꮋ᥊᥊᥊
0 0
Ꮋ⍺᥎ꪱꪰ𐌺➣ぷ丧丈
0 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
0 0
ꚌꫀꪎᯓᎻꫀꙎ͟ꪯꫀ⃟⃝
0 0
Ꮋᥲᴠꫀᥒ𐬠Ꮁ̵
0 0
Ꮋᴇᴀᴠᴇɴᵴ♚Ꭼᴀɢⳑᴇ
0 0
߹߬Ꮋⳟ̵ⳑⳑᏟⲡ̵ᴛ⋆͙̈ꗄ
0 0
͟͟͞͞⃝⃟⃞Ꮋ⍺᥎4life
0 0
༺﴾ᎻᎪᎷᏆᎠ﴿༻
0 0
𒄯〡ᎻᎩᎮ〤ℛ⃒┆
0 0
ᎻᎪᏤᎾᏨ
0 0

Popularity trends

Fortnite   17  7
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4085 1679
fire   16  7
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
2867 844
freefire   17  4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2719 697
GamerS   17  2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1676 579
fire   12  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1122 301
freefire   12  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
782 157
PUBG   11  3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1719 595
freefire   6
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1316 453
PUBG   5
Headhunter
2157 693
PUBG   11  2
Shroud
985 423
Legend   4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2970 1011
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1082 375
freefire   4
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
213 58
fire   3
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
524 142
PUBG   4
๕ۣۜZΞUS™
365 109
GamerS   0
Ella te amará :v
230 79
freefire   0
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3259 1029
PUBG   0
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1738 511
GamerS   0
ℛ€X🐲
224 82
freefire   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
806 201