Symbol ᛃ – Runic Jeran J, U+16C3

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+16C3.

HTML code: ᛃ
CSS code: #css_example:after {  content: "\16C3";  } 
BASH code: $ echo -e '\u16C3'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᛃ - Runic Jeran J. Click to copy

ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
74 29
⫷ᛃىtąŕ⏤͟͟͞͞★™
45 17
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
23 8
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌯❦遼龍
23 15
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ
17 4
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
17 8
‪‪Ᏼꪁᖯꪁᴅੋ꧐꧐ҡ‪‪..ᛃ
13 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
13 9
ᛃ𝐍𝔢𝔩𝔰𝔬𝔫⌯❦遼龍
11 5
ᛃ𓂁𐐚ᥣᥲꤪꤨƙᥱ𓂄❥
9 3
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
9 6
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
ᛃ⑉Ꭲ᥆ꪎꤪꤨꪱᥒꗃ
8 5
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
7 1
ᛃᛒ𐌀ᛒ𐌀𐌓𐌏𐌏Ӄ ✓
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
S͠ᴏ͠ɴ✨ৡ➳ೈᛃƬⲅᥙⲧԋ⑉✦
6 0
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ,
6 1
ᛃ͙𝐃𝐚𝐫𝐤𖥔𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𖣐
6 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
ᛃ⑉Ꮮєgισ‎‎הꗃ
6 3
⁅ᗋℱƓ ⁆ ⧼♢ᛃᛓµ§êᛃ♡⧽
5 1
5 1
ᛃ対象MᵼRαⳟ৷ⲉᛃ
5 2
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 3
ᛃ๖ۣۣۜSɎℜ۝ᚥᴳᵒᵈ
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
𝘙𝘦𝘢𝘭𝘈𝘮𝘪𝘵𝘪𝘤  ᚛᚜ᚱᚸᚻᛃᛕᛞ
4 0
♔∜Ꭰⲅᥲкᥱꪀᛃ͙𖤐
4 0
ᛃ⑉𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
4 0
ᛃᏃᥲᥙ̃ⲅᥙᩛ⌯㊠
4 1
ᛃZᴜᴇs᪣
4 1
ᛃ⑉тяͥ͢συ͎ͣвͫℓє̽؟❥⌁悲劇
4 1
ᛃꪇꪉꙎ↝Just⑉
4 1
ᛃ⑉𝑭𝖗𝖆𝖓𝖐𝖞➟𝓢𝖍讀
3 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
3 0
꘠ᛃ𐭘ꫀ𐑔ꪱ⑉
3 0
ᛃׁ͏Ꮪᥙⲣ𐑾ੋᧉⲙᧉ⌁
3 0
ᛃᏒᦢ͛⍳ᥱꪎꥎꥍ ❥
3 0
ᥒꪱⲅᥳ⑉ᛃ
3 0
ꖬ ⌁ Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
3 1
ᛃ𝐌𝔢𝔪𝔢𝔰⌯₁₀₀ᵏ遼龍
3 1
ᛃƬⲅᥙⲧ𐑿⑉zαιf
3 1
༄ᚢᚡꙶꙪᛃⷽᚴⷨᚢ
3 1
ꓖiσяgιοཿ𖤓͢麤̃ᛃ֞
3 2
ᛃꓣᴇᴀʟ᯽ꓟᴀɴɢᴏᛃ
3 3
ϻ₡ᛃ⚜️𐌙α͢ҡน͜͡ȥล
3 3
【ƳᴎᏳ】ᛃ⑉𝐶σlꫀ⃟ꗃ ᛃ⑉
2 0
ᛃꁴ₴₳VͥǤͣMͫᛂ₭€ఛ⍣
2 0
ᢌ︦︥܈ᎪᏃᛃ𖥂𐄀
2 0
ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ
2 0
ᛃ⑉𐒖ꪱ͛𐌺ᥱᛃ
2 0
❈ᛃꓓᴜᴨᴋ⋆𒉽
2 0
ᛃᴛʀᴏʟʟ⑉
2 0
ᛃ⑉ꓓʀᴇᴀᴍʏ錢遊✈𒆳͏
2 0
ᛃꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯❦遼龍
2 0
ᛃꪜΑχꫀꫀ⑉❥
2 1
♔∜ⲡ̵᥉ᥕꪱꪸⲡᛃ͙₂₈♔
2 1
ᛃᴋɪᴡᴏᴄᴋɪ⑉𐎙㌟㆞ꪹ
2 1
ᛃꖵ͙͛Ⲛੌꪒ̵ʜᴢ⌁☢︎‎𐄸
2 1
ᛃsᴋɪʟʟz
2 1
ᛃƬⲅᥙⲧ𐑿⑉
2 1
᯽ ᛃ͙Ƥꫝ‎ꫀ᥆͟ᜬꪱꪸx⿎ོ𖣐
1 0
𑀷̵⃛ґᴧᴨκ͟y⃡⑉᚜𖣐͛᚛⑉ᛃᏕ̅͢͟ꫝ⌁᷉𒋘͛
1 0
ᛃɪᴇ᯽丂ριкєуᛃ
1 0
ᛃ͙遼龍⑉𝟏
1 0
♔∜Ꭲ̵ᥲʑʑᥱᎡᛃ͙𖤐
1 0
ᛃͲⲅ᧐ꪎⲓᥒᤩ
1 0
Ꮓ̶ꪚ—ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⑉☪︎
1 0
あ1.♚̊Ⴢᴛ͞ᴀ͟ʀᛃ͙䕫ᛃ͙⁶♚̊
1 0
ᛃ͙Ⴢᴛ͞ᴀ͟ʀ⋆͙̈☪︎:͙̅ꚞ
1 0
ᛃMᵼⲅⲡ̵ⳟ৷ⲉᛃ
1 0
𐄺࿒Ꭺⲭⲟⲛ𖤓͢麤̃ᛃ֞
1 0
ᛃ᠖ⲅⲉⲩ↝𖤜❥
1 0
ᛃ𝙵𝚒𝚣𝚣
1 0
❈ᛃꓓᴜᴨᴋ⋆𒉽
1 0
ᛃ͙B͟o͞b➣ポヹネ⑉
1 0
ꓫᴇʀᴏxᛃꪎ ᥆ᥙⲧ♆
1 0
ᛃꓗʏʀᴏ
1 0
ᛃ᪣
1 0
ᛃKnꤪꤨꤪꤨifeᬊᬁᎪᏃ⑉ᛃ𓊗❣️
1 0
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌁遼龍
1 0
⋇ᛃⲦꪱ᧗ꪱ𐑔⌯☢︎∜͓
1 1
ᛃ͙✵𝐍𝐚𝐫𝐤𖣘୰
0 0
ᛃᏚꪀᥱᥱⲅ⑉
0 0
ᛃ͙ꓝⳙ‎‏ꓜⷢⲓⲟⷶꓠⷮ⌯͙⃗ꗴ⃝⃟
0 0
ᛃⲄᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗᛃᛃɪᴇ᯽丂ριкєуᛃ
0 0
ꖬ⌁ꪱ͛ᥴᥱꪗᛃ͙♔
0 0
ᛃ𝐑𝐈𝐏⑉
0 0
ᛃ𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⌯❦遼龍
0 0
ᛃ͙𝙱𝚎𝚛𝚕𝚒𝚗⑉𖣐
0 0
ᛃ͙𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⋆͙̈
0 0
クラヅ―ᛃ𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⑉
0 0
ᛃׁ͏Ꮪᥙⲣ𐑾ੋᧉⲙᧉ⌁
0 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
0 0
Ⲙⲅᛃ͙Ⲛⲟⲙⲗ᠔ⲍ⑉
0 0
♔∜ⵎⲟ᥉ꪔⲓᥴ𐀚ᛃ͙𖤐
0 0
𖤐ꓠᴏᴠᴀᛃ͙➺ꗄ
0 0
♔∜ꓠᴏᴠᴀ𐀚ᛃ͙𖤐
0 0

Popularity trends

fire   28  16
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19395 6639
freefire   24  7
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27064 8173
fire   17  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10837 3397
fire   15  7
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7707 2280
freefire   13  3
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9807 3100
tiktok   11  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6037 1613
PUBG   4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
14993 5035
PUBG   12  0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10250 2777
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
9957 3913
fire   3
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
2176 810
fire   2
꧁༒☬ĶÏŁŁĚŔ☬༒꧂,
1356 447
fire   2
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5116 1648
fire   3
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
1423 666
Legend   4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
7526 2382
fire   0
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2221 714
Ninja   3
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
4967 1659
fire   0
︻╦デ╤╾━ ✞
105 66
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
3773 754
fire   2
◥꧁☠︎ARTURO☠︎꧂◤
594 250