Symbol ᛃ – Runic Jeran J, U+16C3

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+16C3.

HTML code: ᛃ
CSS code: #css_example:after {  content: "\16C3";  } 
BASH code: $ echo -e '\u16C3'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᛃ - Runic Jeran J. Click to copy

ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
23 14
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌯❦遼龍
23 15
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
21 8
‪‪Ᏼꪁᖯꪁᴅੋ꧐꧐ҡ‪‪..ᛃ
13 3
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 6
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ
10 2
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
9 3
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
9 6
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
ᛃ𓂁𐐚ᥣᥲꤪꤨƙᥱ𓂄❥
8 3
ᛃͲⲅ᧐ꪎⲓᥒᤩ⌯࿌
8 8
ᛃᛒ𐌀ᛒ𐌀𐌓𐌏𐌏Ӄ ✓
7 1
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
7 1
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
S͠ᴏ͠ɴ✨ৡ➳ೈᛃƬⲅᥙⲧԋ⑉✦
6 0
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 2
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
ᛃ⑉Ꮮєgισ‎‎הꗃ
6 5
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 2
ᛃ⑉Ꮮєgισ‎‎הꗃ
5 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
⁅ᗋℱƓ ⁆ ⧼♢ᛃᛓµ§êᛃ♡⧽
4 0
ᛃᏃᥲᥙ̃ⲅᥙᩛ⌯㊠
4 1
ᛃ𝐍𝔢𝔩𝔰𝔬𝔫⌯❦遼龍
4 2
ᛃ๖ۣۣۜSɎℜ۝ᚥᴳᵒᵈ
4 2
ᛃ⑉Ꭲ᥆ꪎꤪꤨꪱᥒꗃ
4 2
♔∜Ꭰⲅᥲкᥱꪀᛃ͙𖤐
3 0
꘠ᛃ𐭘ꫀ𐑔ꪱ⑉
3 0
ᛃׁ͏Ꮪᥙⲣ𐑾ੋᧉⲙᧉ⌁
3 0
ᛃᏒᦢ͛⍳ᥱꪎꥎꥍ ❥
3 0
ᛃ⑉𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
3 0
ᥒꪱⲅᥳ⑉ᛃ
3 0
ᛃ⑉тяͥ͢συ͎ͣвͫℓє̽؟❥⌁悲劇
3 1
༄ᚢᚡꙶꙪᛃⷽᚴⷨᚢ
3 1
ᛃꓣᴇᴀʟ᯽ꓟᴀɴɢᴏᛃ
3 2
ᛃᏞєgισ‎‎ה
3 3
【ƳᴎᏳ】ᛃ⑉𝐶σlꫀ⃟ꗃ ᛃ⑉
2 0
ꖬ ⌁ Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
2 0
ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ
2 0
ᛃ⑉𐒖ꪱ͛𐌺ᥱᛃ
2 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
2 0
ꓖiσяgιοཿ𖤓͢麤̃ᛃ֞
2 0
ᛃᴛʀᴏʟʟ⑉
2 0
ᛃ⑉ꓓʀᴇᴀᴍʏ錢遊✈𒆳͏
2 0
ᛃꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯❦遼龍
2 0
ᛃꪇꪉꙎ↝Just⑉
2 0
ᛃꪜΑχꫀꫀ⑉❥
2 1
ᛃ対象MᵼRαⳟ৷ⲉᛃ
2 1
ᛃ𝐌𝔢𝔪𝔢𝔰⌯₁₀₀ᵏ遼龍
2 1
♔∜ⲡ̵᥉ᥕꪱꪸⲡᛃ͙₂₈♔
2 1
ᛃᴋɪᴡᴏᴄᴋɪ⑉𐎙㌟㆞ꪹ
2 1
ᛃꖵ͙͛Ⲛੌꪒ̵ʜᴢ⌁☢︎‎𐄸
2 1
ᛃsᴋɪʟʟz
2 1
ᛃZᴜᴇs᪣
2 1
ᛃƬⲅᥙⲧ𐑿⑉zαιf
2 1
2 1
ᛃƬⲅᥙⲧ𐑿⑉Zαιfᤩ
2 2
ᛃMᵼⲅⲡ̵ⳟ৷ⲉᛃ
2 3
ᛃɪᴇ᯽丂ριкєуᛃ
1 0
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ,
1 0
ᛃ͙遼龍⑉𝟏
1 0
ᛃꁴ₴₳VͥǤͣMͫᛂ₭€ఛ⍣
1 0
ᛃꁴ₴₳VͥǤͣMͫᛂ₭€ఛ⍣
1 0
ᛃ𝐶͛͢++.♚
1 0
♔∜Ꭲ̵ᥲʑʑᥱᎡᛃ͙𖤐
1 0
ᢌ︦︥܈ᎪᏃᛃ𖥂𐄀
1 0
ᛃͲⲅ᧐ꪎⲓᥒᤩ
1 0
Ꮓ̶ꪚ—ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⑉☪︎
1 0
あ1.♚̊Ⴢᴛ͞ᴀ͟ʀᛃ͙䕫ᛃ͙⁶♚̊
1 0
ᛃ͙Ⴢᴛ͞ᴀ͟ʀ⋆͙̈☪︎:͙̅ꚞ
1 0
❈ᛃꓓᴜᴨᴋ⋆𒉽
1 0
ᛃMᵼⲅⲡ̵ⳟ৷ⲉᛃ
1 0
𐄺࿒Ꭺⲭⲟⲛ𖤓͢麤̃ᛃ֞
1 0
ᛃ᠖ⲅⲉⲩ↝𖤜❥
1 0
❈ᛃꓓᴜᴨᴋ⋆𒉽
1 0
⋇ᛃⲦꪱ᧗ꪱ𐑔⌯☢︎∜͓
1 0
ᛃ͙B͟o͞b➣ポヹネ⑉
1 0
ꓫᴇʀᴏxᛃꪎ ᥆ᥙⲧ♆
1 0
ᛃꓗʏʀᴏ
1 0
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌁遼龍
1 0
ᬊᬁ𝐄𝐯𝐨⑉𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⃝⃞⃟ᛃ͙
1 1
❈ᛃ͙ꛘꪒ̵ꪚᥴ̵⌯☢︎∜
1 1
ϻ₡ᛃ⚜️𐌙α͢ҡน͜͡ȥล
1 1
ᛃƬⲅᥙⲧ𐑿⑉
1 1
ᛃⲄᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗᛃᛃɪᴇ᯽丂ριкєуᛃ
0 0
ꖬ⌁ꪱ͛ᥴᥱꪗᛃ͙♔
0 0
ᛃ𝐑𝐈𝐏⑉
0 0
ᛃ𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧⌯❦遼龍
0 0
ᛃ͙𝙱𝚎𝚛𝚕𝚒𝚗⑉𖣐
0 0
ᛃ͙𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⋆͙̈
0 0
クラヅ―ᛃ𝖇𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓⑉
0 0
Ͽཧ㊰ᛃℕᵃᵏᵃ𝕄ᵘʳᵃᴳᴳ ᴷᵘʸ㗡
0 0
ᛃׁ͏Ꮪᥙⲣ𐑾ੋᧉⲙᧉ⌁
0 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
0 0
Ⲙⲅᛃ͙Ⲛⲟⲙⲗ᠔ⲍ⑉
0 0
♔∜ⵎⲟ᥉ꪔⲓᥴ𐀚ᛃ͙𖤐
0 0
𖤐ꓠᴏᴠᴀᛃ͙➺ꗄ
0 0
♔∜ꓠᴏᴠᴀ𐀚ᛃ͙𖤐
0 0
ᛃⲡ̵᥉𐱅ᥕⲓꪸⲡ
0 0
ᛃⲡ̵᥉𐱅ᥕⲓꪸⲡ
0 0

Popularity trends

fire   30  13
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
2897 857
fire   21  7
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1143 308
freefire   17  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2736 704
freefire   19  7
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3278 1035
GamerS   16  9
꧁༒•TheKing•༒꧂
1692 588
FF   11  6
꧁༺nickname༻꧂
1093 380
Legend   12  4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2982 1014
Fortnite   12  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4097 1682
fire   11  2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
534 143
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1727 597
freefire   5
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1323 458
PUBG   3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1746 513
Youtube   4
Gaming
1412 491
GamerS   4
Ella te amará :v
233 83
tiktok   3
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
247 66
fire   0
TнєƝєχχтCℓαω❥
208 85
ros   0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2494 772
freefire   0
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
217 58
PUBG   2
Headhunter
2160 694
fire   0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
566 181