Symbol ᤩ – Limbu Subjoined Ya, U+1929

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1929.

HTML code: ᤩ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1929";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1929'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᤩ - Limbu Subjoined Ya. Click to copy

TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
373 168
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
193 100
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
152 76
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
99 75
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
78 42
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯✌🏼
78 65
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
47 14
Ƭ͢Ɫะ ‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ♞
40 18
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
40 25
Ƀ͢Ƀ㉺ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
34 20
33 13
ᤲᤱᤩⲡ̵᥉ᥕꪱꪸⲡ₂₈褐ꪵ
31 14
Zαιfᤩ
25 4
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
18 11
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
17 1
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
17 2
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
17 8
것ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
15 11
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
14 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
13 6
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
12 5
࿔ྀુ𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ𖤍鬱
12 7
⁣ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
11 5
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ
11 6
Ꮇᥙᩛⲧɦᤩ.
10 5
Ƭ͢Ʀ鬱 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ⌯ Back
10 7
ᯓ᥆ᥒɪɢᴌᥲᴌɪᤩ
10 8
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
9 3
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
9 6
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
9 7
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
8 1
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
8 1
𓆃᥎ꪱ᥊᥆ᥒᤩ
8 6
것ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
7 0
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
7 1
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
7 1
⌯Ⲙ᥊ᥒᤩ➢☢︎ꪶᥱꪇꪱ𐨠
6 0
ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
6 0
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
6 0
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
ꪚƦ͢ꪎᤩ
6 3
Rσиαx光明ᤩ
6 4
꧁Ӄꙶ꙲ᥒᤩꪱ͛Ꮆⷶꫝᝨⷨ꧂
6 5
﴾ꪚƦ͢ꪎᤩ﴿ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎ
5 0
ꪚƦ͢ꪎᤩ߷༆࿋ོ༙ฬ࿆༙ꙶค࿆༙ʑ࿆༙ⷣε࿆༙ⷨ࿑༵༵
5 0
Ꮇᥲᧁⲓᥴᤩ
5 1
࿔ྀુᬊᬁ꥟鬱🉐定㊗蒙㊠㉺梅尔韦 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯
5 1
﴾ꪚƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
5 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ것
5 2
것ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 2
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
5 2
ꖬ⌁тσ᥊ꪱ͛ᥒᤩ߷
5 2
〖ƝƁƘ〗 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ
5 2
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
5 3
𐌑ⲅ𐂡Ꮓꪱꪫᥒᤩ
5 3
Ǥɵϵ※ꪤⲅ᧐ꪎꪴᤇᥒᤩ
5 4
⌁࿔ྀુ ࿇𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ༗
5 4
ᤩགαrᤩ
4 0
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
4 1
ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ ʟƨۙ͢㉺
4 1
𖤹Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𓆩Ⴝ𓆪
4 2
༢࿔ྀુ❂|тσ͢᥊ꪱ͛ᥒᤩ
4 2
ʐαιfᤩ
4 2
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
4 3
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
4 3
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
4 3
Eᴛʜɴɪᴄᤩ☢︎樂蓼
3 0
Ꮪⲭⲛ࿈⃟⃝𝘎𝘰𝘥ᤩ YT
3 0
Ꮇⲟᥒ᥉ⲧⲉⲅᤩ
3 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
3 0
Ƭ͢C戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 0
𐀚⏤͟͟͞͞Ꭲ̶𐑾ꪱꪎᤩ⑉❥
3 1
𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑ᤩ➣ĸ͢исꗄ
3 1
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 1
𓆩Ꭰⲅꫀᤐᤩ𓆪ꪾ
3 1
ᴹᴱᴳᴬᤩ
3 1
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 1
것ŁᎶ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 2
Ƭ͢Ʀ戲𓅃ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ
3 2
𖣘Ӄᥒᤩꪱ͛Ꮆꫝᝨ࿐༢࿔ྀુ
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
↬α͢ηuδΗᤩ#12K
3 2
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ for life like if u ag
2 0
〖Øδ〗 ࿔ྀꫝᤐꪱ͛ᥒᤩᘜ𖤍
2 0
〖Øδ〗𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
2 0
ℑƦ͢ꪎᤩ ๖ۣۜℜѺƔคŁ↯ ↯
2 0
ℑƦ͢ꪎᤩ ๕๊レู⊕์ฏŶ漢۵
2 0
Ꮃꪮᥣꪚꫀ𐑾Ꙇꪀꫀᤩ
2 0
ソ𝘙𝘦𝘬𝘵ᤩヅ
2 0
Zᴜᴇsᤩꗃ
2 0
ᏴᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩᏴᴀ
2 0
ภ₮℘ ♜ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 0
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
2 0
𐌑ⲅ𐂡ᏃꪱꪫᥒᤩGOᎮ𖣘ɴɪᴋᴇ
2 0
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
TR戲𓅃ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1

Popularity trends

freefire   49  11
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13624 3825
fire   27  5
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10924 3601
freefire   17  6
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3648 1113
PUBG   17  6
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7653 2507
FF   20  3
꧁༺nickname༻꧂
5770 1815
GamerS   19  2
꧁༒•TheKing•༒꧂
5325 1803
FF   15  5
★๖ۣۜƤriͥภcͣeͫss★
1291 321
fire   7
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5833 1793
FF   12  2
꧁༺ᴷᴺᶜ°dhꍏ№ꍏ༻꧂
1005 268
freefire   5
▄︻┻═┳一
1930 743
fire   6
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1457 444
freefire   5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
5265 1580
fire   4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1382 458
freefire   10  2
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
2219 679
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2926 818
fire   2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4320 1254
Free   3
꧁☬༒Søk༒☬꧂
228 80
fire   4
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
3060 976
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
7032 2355