Symbol ᴅ – D, U+1D05

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D05.

HTML code: ᴅ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D05";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D05'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴅ - D. Click to copy

GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
293 190
GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
55 35
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
46 20
ຮ❍и✨̽͝ᴅ͢ᴇ̶ᴍ̲͛ᴏ̶ɴ͢͠𒀱
37 2
GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
33 20
𓆩S᷉ʜ͟ᴀ᚜ꗈ͍᷉᚛ᴅ͟ᴏ͟W
32 5
㊝⃟⃝Ꮓ̶ᥲᥙ𐑾ꪗ縷⌁Ⴚᴏᴅ
31 23
𐌃 GeтᴅᴇᴀᴅӃιd☁3Ԟ
30 20
Geт ᴅᴇᴀᴅ Ӄιძ
29 21
㊝⃟⃝Ꮓ̶ᥲᥙ𐑾ꪗ縷 𒅒Ⴚᴏᴅ𒅒
27 13
⌥ꓐᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ♔ⳤ
27 14
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
26 4
ᴘᴊᴅ☆ᴛʀᴜᴇ
24 20
〖Øδ〗 ⴽᴇ͛͢ᴡ͞ɪ͢͞ᴨ͞ᴅ☢︎練
24 21
ਗ਼ੈ㉿𝐁𝐁↬ᴅᴇᴠᴀ╰‿╯
22 15
ঊᴘᾰɴᴅυℏ
21 6
➺ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
21 8
◈IㄚI◈ ♛ ᴅᴇᴀᴅ
17 7
ɪɢ|ᴅᴇᴀɴᴘғᴇɪғғᴇʀ
16 10
>(ɢʟᴀᴅɪᴀᴛᴏʀ ᴘᴜᴛʀᴀ☠☠
15 5
๖ۣƬψƬ☢⍣༺ʀᴇᴅ𝓩ᴏɴᴇ♛
14 3
Gᴏᴅᴢ♜Rekt.
14 4
ᴘᴊᴅ☆ᴄʀɪᴍᴤᴏɴ
14 4
GeтᴅᴇᴀᴅӃιძᴳᵒᵈ
14 7
‪‪Ᏼꪁᖯꪁᴅੋ꧐꧐ҡ‪‪..ᛃ
13 3
ʟᴀᴅʏʙᴏᴏᴍ
13 12
ʀᴇᴀʟ ɴɪᴄᴇ ᴅɪᴄᴋ
12 6
ʟᴅʀ 刀丹尺K 丹れムモㄥ
11 2
GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
11 2
ຮо͠ɴ✨GeтᴅᴇᴀᴅӃιძᴳᴼᴰ
11 2
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ
10 2
S͠ᴏ͠ɴ✨ᴀʟᴅᴏ💕
9 0
⨶ฬ𝐋�GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
9 2
ᶳᶬ 変ʀᴇᴅᴢᴏɴᴇ変
9 3
ǤєTⷣᴅᴇᴀᴅӃιძ
9 8
ɪɢ|ɢʀᴇᴇᴅ.ɪᴏ
8 1
քքℭ冬༄ℛᴇᴅᴀ🌹
8 3
ꕉ̥ꢀ৯𝐏ᴀɴᴅᴀ⚛︎⃟⃞
8 5
ꣁꪎⷰᥒⷦ|𓃰ᴅᴇᴠᴀ❣︎
8 5
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ᴅᴱᴠᴬ ᴮᴱᴿᵀᴬᴹᵁ :v
8 6
ʙᴀɪᴛᴇᴅᴺᵀᴾ
8 7
♛❤ʏᴀɴᴅᴇʀᴇ❤♛
7 0
ᴇᴅᴡᴀʀᴅ 🌹
7 0
ᴱˣᵗˢ→ᴀʀᴅᴀ
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
〖ƝƁƘ〗 sᴋʏᴅɪᴠᴇʀ
7 2
烎ᴅᴇᴠᴀ VS ᴹᴬᴰᴬᴿᴬ
7 4
Gᴏᴅᴢ♜ ๛KOKO
7 7
ʟᴏʟsᴘᴇᴇᴅ遊㊣
6 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
6 1
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
Sʜᴀᴅᴏᴡ Yᴛ
6 3
ᴷᴵᴺᴳ ᴅʀᴀɢᴏɴ
6 4
ภ₮℘♜ ⇨ʙʟᴀᴅᴇꜱツ
5 0
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ɪཷꞩɵᴌʌᴛⱻᴅ❄
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ʛ͍ȫ͢ᴌ⃖ᴅⷤ🔱
5 0
것ɪɢ것 3ِᴅ.ғʀ
5 0
Ꭺⲥⲓᴅ♚Ꭼᴧɢⳑᴇ⑉
5 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ.com
5 0
Ꭺⲥⲓᴅꗴ⃝⃟Deranged
5 1
ᛃᏴᴀʙᴀᴅੋᴏᴏᴋ⑉
5 2
ᴘᴊᴅ☆
5 2
『ƬƘ』ᴅᴀʀᴋᴀɢᴀʀ﹣ʏᴛ
5 2
[9 1]ꜱᴀɴᴅʀᴀ💯ᴳᵒᵈ
5 3
Ƭ͢Ʀ棽 ʟᴀᴅʏʙᴏᴍ
5 3
ᴅғɪɴᴇsᴛ
5 4
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
Ƶ࿆ɪⷧԟ͠ꪋᴅཽɵ
4 0
⊱𝓢ᶬ༺ʀᴇᴅ𝓩ᴏɴᴇ♛
4 1
Q𖤇ᯓʀᴇᴅ龜
4 1
ʟᴜᴢᴀʀᴅ
4 1
Ⲧⲏⲉꗓⲗⲕⲉ☠️ʀᴇᴅ
4 2
༺ᔕ.Ƴ.Ǥ༻ɢͥᴏͣᴅͫ
4 2
ᴅᴋ ✪ᴇᴠɪᴀᴛᴏʀ❦
4 3
遼龍 x ༺๖ۣۣۜRᴇᴅ𝓩ᴏɴᴇ♛
3 0
Ֆᕕ₣↬ʀᴀᴍᴏɴᴅ
3 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ᴀʟᴅᴏ
3 0
Gᴏᴅᴢ♜Ꭲ̵ⲏⲉⴽᥱᥲlᴅʀᴀᴋᴇɴ
3 0
◤ᗑΔ➂◥ ⏤͟͟͞͞ᴡɪᴢᴀʀᴅ
3 0
Ꭺⲥⲓᴅ♞Zevuxi.
3 0
Zᴏᴅɪᴀᴄ♕Aɢᴀʀ
3 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
3 0
ⴽᴅᴄ
3 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
3 0
ᛃ⑉𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
3 0
ᬊ᭄ຮꫝ٨ᴅꫀ
3 0
㊝⃟⃝Ꮓ̶ᥲᥙ𐑾ꪗ縷 𒅒Ⴚᴏᴅ𒅒
3 1
ტฬ𝐋⍣GeтᴅᴇᴀᴅӃιძᴳᴼᴰ
3 1
Gᴏᴅᴢ♜Villian
3 1
ƬǤ♜ ㅨᴍ͋ᴀᴅ͜ᴀʀ͛ᴀ
3 1
GeтᴅᴇᴀᴅӃιძ
3 1
𖤇ᯓʀᴇᴅ龜
3 2
ᴘᴊᴅ☆ᴘᴊᴅ☆
3 2
𖣘⊱ムӄ ᴘᴀɴᴅᴀ
3 2
Ṧ ԟ ʏ ᴅ ɪ ᴠ ᴇ ʀ
3 2
Ȱʀᴅᴇᴎ٭Sɴᴏᴋz
3 2
ᏕʜɪᴇʟᴅᏕʜɪᴇʟᴅ
3 2
〖ᗩℱǤ〗Cᴜʀsᴇᴅ
3 2

Popularity trends

freefire   36  4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2999 771
fire   22  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3156 938
GamerS   20  5
꧁༒•TheKing•༒꧂
1863 641
FF   16  7
꧁༺nickname༻꧂
1259 439
PUBG   13  7
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1932 577
freefire   14  5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
864 215
freefire   15  4
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2005 624
freefire   17  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3471 1096
PUBG   12  5
Shroud
1062 453
ros   6
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2577 804
PUBG   7
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1837 637
Legend   11  4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3097 1058
fire   10  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1287 370
ros   14  0
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1183 319
PUBG   13  0
Headhunter
2289 731
freefire   2
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1065 313
Fortnite   2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4248 1739
freefire   0
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
252 67
freefire   0
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1374 473
PUBG   2
HuNg®¥ K¡LL€r
364 102