Symbol ᴌ – L with Stroke, U+1D0C

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D0C.

HTML code: ᴌ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D0C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D0C'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴌ - L with Stroke

Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
109 72
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
63 26
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
50 31
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓꧁Ḅṙ͢ṓᴌƴ꧂⁩⁩
46 16
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
39 16
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ ρяσ
38 9
ຮ❍и✨𝒮͜ɱȋᴌ͡ɛツ
25 0
ᴌᴇᴛᴎᴀᴎ㊧Š₳Ðآ₴๛
21 9
ຮо͠ɴ✨ֆꝕɐꭆӄᴌᶓ 🎇
19 2
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
18 5
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Ḅṙ͢ṓᴌƴ๛
16 1
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
14 3
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
14 6
ຮ❍и✨๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛⏤㈞
13 1
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
13 3
💉ꩰ    ໖ɪᴌɢꬲꭆ⁰⁵
13 6
长圞 Ƈᴌจนฐ圞
12 8
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
11 5
ℭʌʟᴌ𝔐ᶓꝒꝛӫ
11 10
ᎶᏕᎿ ㅨƇ͢ᴌȫʋ͠ᴆ٭蟊ツ
10 2
ტฬ𝐋�Êνєᴌĺ⅁
10 4
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
9 2
『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ Ƽȣ
9 6
๖ۣۜঔৣℰℭỬ❥ ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
8 1
༄『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ ། ཏ8
8 1
༒ᴍᴀᴌᴄᴚɪᴀᴆᴏ༒
7 1
丝ɪɢ丝 αяτυᴋᴌυ.ισ
7 6
ℳac͢㉶ 玄ᴌเԏє ์㕙
7 6
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
6 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ɪཷꞩɵᴌʌᴛⱻᴅ❄
6 0
ゑ༺λʀτυκᴌυ༻☪︎
6 2
乡.•S͛ᴏᴏᴌᶄɨɴɢ༢♡
5 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇϻ༢〞
5 0
〝•ℱɨᴆᴀཽᴌɨɴở༙༢♡
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
S͠о͠ɴ✨Ꝅᵻʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ʛ͍ȫ͢ᴌ⃖ᴅⷤ🔱
5 0
༆〘ᴆᴌ〙Ṣђส₫ඏฬ࿐
5 1
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 1
S͠о͠ɴ✨𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 1
ტฬ𝐋⍣𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 2
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ.•E͛ϻᴛʊᴌ🌷
4 0
ƬǤ♞ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
4 0
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
4 1
乡๖ۣۜⱫɨʀᴠᴇᴆɨʌᴌ々
3 0
י₡ᴀ₰ɨᴌᴀ༢・🌸
3 0
༄Hᴇᴌᴌ⋰ᅠ K͛ᴏᴛᴩ..
3 0
ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
3 0
㜷 ᴍᴏᴙᴇᴌ✦
3 1
Ɓƴ℮漻Ṕ͢ᴌɑȶɨᴎʊʍ
3 1
イレส✘ ๖ۣۜBᴌᴀᵴᵴ〆イレส✘ۣۜฝสℜ๔͢やสℜ
3 1
🕊ㅤㅤㅤㅤㅤㅤܢE͠ẋ₰ɨᴌ༆
2 0
乡๖ۣۜE͛ϻᴄᴛᴌ⌁ᴳᵒᵈꦼ
2 0
🕊E͛ϻɨᴄᴧᴛᴌ
2 0
IG:ɠɡʗᴌɑɳᴏᵳʗ
2 0
ℱɨᴆᴀཽᴌㅤㅤㅤㅤㅤ¹.⁷ᴷ
2 0
T͢ɴ豈ꓡᴇᵴᴌꪱᴇけぼ➵
2 0
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
2 0
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
2 0
๖ۣۜƦ͢ƉƘ♚ Ƈᴌจนฐ就
2 0
༄H͛ᴇᴌᴌ⋰ᅠᅠZ͛ᴇᴛᴀ⚡
2 1
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛⇜
2 1
M͓̽ᴀʟᴜ̲̅ᴍᴀ⇢ᴬᴌᵦܮ
1 0
Ⱬɨʀᴠᴇᴌ....ོᴮˢᵗ冬
1 0
δ̐ᴇẋ冬Ⱬɨʀɣᴇᴆɨᴀᴌ
1 0
多๖ۣۜȻ͛ԑʍɨᴌᴀ⚜一#⁷ᴷ
1 0
〝•Z͛ᴇᴄᴛᴘʀʏᴀᴌ༢♡
1 0
多๖ۣۜ₡ᴀ₰ɨᴌᴀ⚜一#⁷ᴷ
1 0
多₡ᴀ₰ɨᴌᴀ⚜一#¹.⁷ᴷ
1 0
⚜ㅤㅤㅤㅤㅤㅤי₡ᴀ₰ɨᴌᴀ༢
1 0
乡๖ۣۜE͛ϻᴄᴛᴌ....⚔
1 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
1 0
〝•ℱɨᴧ̮ᴌɨɴ̉ᴏʐʊ༢♡
1 0
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ〝ℱɨ̉ᴌᴧ̮ᴌ♡
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
MGL Ϻ͞ᴀ͟ϰʊ͠ᴇᴌ͢ธ
1 0
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
{F͢s͠ }⇝๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
Ꭲⲏⳟ̵ⴽᴇᴀᴌⴽᴇᴠⲟᴋ
1 0
ʛ͢ɴƊ卐ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
1 1
ȾᶓʌᵯƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 1
Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
1 1
ᴍᴇᴍᴏʀʏᛧᴄᴇᴌᴛⲓᴄ
0 0
ᴍᴇᴍᴏʀʏᛧᴘᴌᴀᵴᴍᴀ
0 0
ᴸᴱᴀᴌᴇxys╰‿╯
0 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
0 0
M͓̽ᴀʟᴜ̲̅ᴍᴀ⇢ᴬᴌᵦܮ
0 0
𝘾ʀᴜ̷͢❏ᴇᴌ❗
0 0
Ƭα͟ƨт͞ε⋆褐߹ℐαყᴌα
0 0
Ƭα͟ƨт͞ε⋆褐߹ℐᴀყᴌᴀ
0 0
ℐᴀყᴌᴀ龙 ᴳᴳ━[⚠️]
0 0
♥✧ƬŁ✧♥ℐᴀყᴌᴀ𒄳❥㉺
0 0
舞漫༄ℐᴀұᴌᴀ𒄳❥一贏蒙♡
0 0
埃耳ツᎠєᴌᵻƈᴀтє​⇀埃家
0 0
༇ᴆᴙᴏɛᴌᴏɛ一愛❣鑫֎༻
0 0
ℐᴀұᴌᴀ𒄳❥㉺ᴰᶤᵒˢ神
0 0

Popularity trends

freefire   28  12
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
69141 24792
freefire   22  13
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
36816 14491
PUBG   16  8
꧁༒☬sunny☬༒꧂
31742 12350
freefire   14  10
꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
7988 3627
freefire   11  6
꧁༒☬☠Ƚ︎ÙçҜყ☠︎☬༒꧂
10818 4970
freefire   8
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
20048 8877
FF   8
꧁༺nickname༻꧂
23591 8671
freefire   12  4
꧁༺₦༏₦ℑ₳༻꧂
10971 4210
PUBG   10  5
SOUL々MORTAL
11421 3461
stylish   12  3
꧁༒☬ℜ؏αᏞᏦιηGs☬༒꧂
3473 1569
PUBG   11  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
21655 6472
freefire   10  3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
11939 4014
freefire   5
『ᴹᵛᴸ』•Ҟモれ乙Ö࿐
9771 3668
freefire   6
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
14913 5426
freefire   10  2
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
16666 6236
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
20266 8150
freefire   3
▄︻┻═┳一
14182 6532
freefire   3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
4659 1869
MobileLegends   4
꧁༒Ɩɛɠɛŋɖʂ༒꧂
5321 2066
freefire   5
꧁☆*κɪɴɢ*☆꧂
4875 2629