Symbol ᴌ – L with Stroke, U+1D0C

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D0C.

HTML code: ᴌ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D0C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D0C'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴌ - L with Stroke. Click to copy

Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
103 65
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
48 30
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
32 13
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓꧁Ḅṙ͢ṓᴌƴ꧂⁩⁩
31 10
ຮ❍и✨𝒮͜ɱȋᴌ͡ɛツ
20 0
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ ρяσ
19 4
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
16 2
ຮо͠ɴ✨ֆꝕɐꭆӄᴌᶓ 🎇
15 0
ᴌᴇᴛᴎᴀᴎ㊧Š₳Ðآ₴๛
14 4
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Ḅṙ͢ṓᴌƴ๛
12 0
ຮ❍и✨๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛⏤㈞
12 1
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
11 5
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
10 2
ტฬ𝐋�Êνєᴌĺ⅁
10 4
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
10 5
ᯓ᥆ᥒɪɢᴌᥲᴌɪᤩ
10 8
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
9 0
『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ Ƽȣ
9 5
💉ꩰ    ໖ɪᴌɢꬲꭆ⁰⁵
8 4
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
7 1
ℳac͢㉶ 玄ᴌเԏє ์㕙
7 6
ᎶᏕᎿ ㅨƇ͢ᴌȫʋ͠ᴆ٭蟊ツ
6 0
ℭʌʟᴌ𝔐ᶓꝒꝛӫ
6 3
丝ɪɢ丝 αяτυᴋᴌυ.ισ
6 5
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
S͠о͠ɴ✨Ꝅᵻʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠о͠ɴ✨𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ɪཷꞩɵᴌʌᴛⱻᴅ❄
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ʛ͍ȫ͢ᴌ⃖ᴅⷤ🔱
5 0
ゑ༺λʀτυκᴌυ༻☪︎
5 2
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
๖ۣۜঔৣℰℭỬ❥ ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
4 0
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
4 1
༄『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ ། ཏ8
4 1
长圞 Ƈᴌจนฐ圞
4 3
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
3 0
ტฬ𝐋⍣𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
3 1
イレส✘ ๖ۣۜBᴌᴀᵴᵴ〆イレส✘ۣۜฝสℜ๔͢やสℜ
3 1
㜷 ᴍᴏᴙᴇᴌ✦
2 0
T͢ɴ豈ꓡᴇᵴᴌꪱᴇけぼ➵
2 0
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
2 0
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
2 0
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
2 1
༒       ✘ᴌɪ̶ʙʀ̶ᴀ✘
2 1
Ɓƴ℮漻Ṕ͢ᴌɑȶɨᴎʊʍ
2 1
Ɗ͢яĸ ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
2 1
V͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
2 1
ℜѶǤ웃Gⓤᴌ͢ıβᴌ͢Ǝ
2 2
༄Hᴇᴌᴌ
1 0
ƬǤ♞ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
༄Hᴇᴌᴌ⋰ᅠ K͛ᴏᴛᴩ..
1 0
༄H͛ᴇᴌᴌ⋰ᅠᅠZ͛ᴇᴛᴀ⚡
1 0
ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
1 0
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
{F͢s͠ }⇝๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
Ꭲⲏⳟ̵ⴽᴇᴀᴌⴽᴇᴠⲟᴋ
1 0
๖ۣۜƦ͢ƉƘ♚ Ƈᴌจนฐ就
1 0
ȾᶓʌᵯƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 1
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 1
༄Hᴇᴌᴌ⋰ᅠᅠN͛ᴄᴙ..⚡
1 1
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛⇜
1 1
Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
1 1
-ıIВᴌᴀᴢᵼпПIıプップ
0 0
-ıIВᴌᴀᴢᵼпПIı プップ
0 0
༄它ƈᴌᵻ℘᥉ꦍ㉽一❣︎愛☢༻
0 0
༄它ƈᴌᵻ℘᥉ꦍ㉽一❣︎愛☢༻
0 0
𐌱ᥲ𐑔 ʛɪ͋ᴙᴌ♥
0 0
༄ʛɪ͋ᴙᴌ♥愛➳𐤠ⲛძⲅⲉᥲ
0 0
lfe Ṕ͢ᴌɑȶɨᴎʊʍ
0 0
༆࿋鬱๛๖ۣۜƊᴀᴌɪᴀɴ鬱?
0 0
ʛ͢ɴƊ卐ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
0 0
༄ˢʷⁱʳᴸ⊱㉿คүᴌค♡❥༻ᴰᶤᵒˢ
0 0
Ⲧⲏᥱⴽᥱⲗᴌ྄
0 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
0 0
ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
0 0
Ɗ͢яĸ ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
0 0
MGL Ϻ͞ᴀ͟ϰʊ͠ᴇᴌ͢ธ
0 0
Ⲧⲏᥱⴽᥱⲗᴌꪜℯꪎᤩ
0 0
᭨᭳ⲡ̵ᴢᴌⲡ̵ᴨ✣⃝⃟⃘᭟༴
0 0
イレส♞IGR OFICIALイレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
0 0

Popularity trends

freefire   40  12
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13628 3827
freefire   19  6
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3653 1114
fire   18  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10926 3603
PUBG   20  4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7657 2507
FF   18  4
꧁༺nickname༻꧂
5774 1817
GamerS   19  2
꧁༒•TheKing•༒꧂
5328 1804
FF   14  6
★๖ۣۜƤriͥภcͣeͫss★
1292 323
FF   11  4
꧁༺ᴷᴺᶜ°dhꍏ№ꍏ༻꧂
1007 270
freefire   13  2
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
2223 679
freefire   6
▄︻┻═┳一
1931 745
freefire   5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
5269 1582
PUBG   4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4124 1066
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2927 818
fire   2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4323 1254
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3394 969
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
7034 2355
FF   0
꧁ ༺ HM•GAMING ༻ ꧂
651 152
fire   4
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
3062 976
Ninja   3
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2104 786