Symbol ᴌ – L with Stroke, U+1D0C

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D0C.

HTML code: ᴌ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D0C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D0C'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴌ - L with Stroke. Click to copy

Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
106 67
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
48 30
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
40 15
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓꧁Ḅṙ͢ṓᴌƴ꧂⁩⁩
37 13
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ ρяσ
24 5
ຮ❍и✨𝒮͜ɱȋᴌ͡ɛツ
23 0
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
19 8
ຮо͠ɴ✨ֆꝕɐꭆӄᴌᶓ 🎇
17 0
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
16 4
ᴌᴇᴛᴎᴀᴎ㊧Š₳Ðآ₴๛
16 6
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧Ḅṙ͢ṓᴌƴ๛
13 0
ຮ❍и✨๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛⏤㈞
12 1
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
12 2
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
11 1
ტฬ𝐋�Êνєᴌĺ⅁
10 4
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
10 5
长圞 Ƈᴌจนฐ圞
9 4
💉ꩰ    ໖ɪᴌɢꬲꭆ⁰⁵
9 5
『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ Ƽȣ
9 5
ƬǤ♜ ᴌ͢ᴇ͜͡ᴏ̶
8 1
ℭʌʟᴌ𝔐ᶓꝒꝛӫ
8 5
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
7 1
ᎶᏕᎿ ㅨƇ͢ᴌȫʋ͠ᴆ٭蟊ツ
7 2
丝ɪɢ丝 αяτυᴋᴌυ.ισ
7 5
ℳac͢㉶ 玄ᴌเԏє ์㕙
7 6
S͠ᴏ͠ɴ✨ɪཷꞩɵᴌʌᴛⱻᴅ❄
6 0
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
S͠о͠ɴ✨Ꝅᵻʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠о͠ɴ✨𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ʛ͍ȫ͢ᴌ⃖ᴅⷤ🔱
5 0
ゑ༺λʀτυκᴌυ༻☪︎
5 2
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
乡.•S͛ᴏᴏᴌᶄɨɴɢ༢♡
4 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇϻ༢〞
4 0
〝•ℱɨᴆᴀཽᴌɨɴở༙༢♡
4 0
𝔉өᴌʟӫⱳɎøᵿꝛⱮᶓᵯⱻᵴ
4 0
๖ۣۜঔৣℰℭỬ❥ ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
4 0
ⲦⲏᥱⴽᥱⲗᴌⲦᴏⲭⲓᴄ
4 1
༄『ƬƘ』Ƭᴏᴌɢᴀ ། ཏ8
4 1
ტฬ𝐋⍣𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 2
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ.•E͛ϻᴛʊᴌ🌷
3 0
༒ᴍᴀᴌᴄᴚɪᴀᴆᴏ༒
3 0
㜷 ᴍᴏᴙᴇᴌ✦
3 0
Ɓƴ℮漻Ṕ͢ᴌɑȶɨᴎʊʍ
3 1
イレส✘ ๖ۣۜBᴌᴀᵴᵴ〆イレส✘ۣۜฝสℜ๔͢やสℜ
3 1
י₡ᴀ₰ɨᴌᴀ༢・🌸
2 0
🕊ㅤㅤㅤㅤㅤㅤܢE͠ẋ₰ɨᴌ༆
2 0
乡๖ۣۜE͛ϻᴄᴛᴌ⌁ᴳᵒᵈꦼ
2 0
🕊E͛ϻɨᴄᴧᴛᴌ
2 0
IG:ɠɡʗᴌɑɳᴏᵳʗ
2 0
T͢ɴ豈ꓡᴇᵴᴌꪱᴇけぼ➵
2 0
ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
2 0
笭⇌ᴀ͜͡ᴆᴀɴ͜͡ᴀᴌɪ⇋笭
2 0
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
2 0
V͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
2 1
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛⇜
2 1
ℜѶǤ웃Gⓤᴌ͢ıβᴌ͢Ǝ
2 2
多๖ۣۜȻ͛ԑʍɨᴌᴀ⚜一#⁷ᴷ
1 0
〝•Z͛ᴇᴄᴛᴘʀʏᴀᴌ༢♡
1 0
多๖ۣۜ₡ᴀ₰ɨᴌᴀ⚜一#⁷ᴷ
1 0
多₡ᴀ₰ɨᴌᴀ⚜一#¹.⁷ᴷ
1 0
⚜ㅤㅤㅤㅤㅤㅤי₡ᴀ₰ɨᴌᴀ༢
1 0
乡๖ۣۜE͛ϻᴄᴛᴌ....⚔
1 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
1 0
〝•ℱɨᴧ̮ᴌɨɴ̉ᴏʐʊ༢♡
1 0
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ〝ℱɨ̉ᴌᴧ̮ᴌ♡
1 0
ℱɨᴆᴀཽᴌㅤㅤㅤㅤㅤ¹.⁷ᴷ
1 0
ƬǤ♞ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 0
༄Hᴇᴌᴌ⋰ᅠ K͛ᴏᴛᴩ..
1 0
༄H͛ᴇᴌᴌ⋰ᅠᅠZ͛ᴇᴛᴀ⚡
1 0
{F͢s͠ }⇝长ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
{F͢s͠ }⇝๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆⇜
1 0
Ꭲⲏⳟ̵ⴽᴇᴀᴌⴽᴇᴠⲟᴋ
1 0
๖ۣۜƦ͢ƉƘ♚ Ƈᴌจนฐ就
1 0
ȾᶓʌᵯƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 1
ȾᶓʌᵯɪƗɕʌᴎꝒσꝕᵴꝑᴌᵻᴛ
1 1
Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
1 1
ຮо͠ɴ✨ֆꝕɐꭆӄᴌᶓ 🎇
0 0
埃耳ツᎠєᴌᵻƈᴀтє​⇀埃家
0 0
༇ᴆᴙᴏɛᴌᴏɛ一愛❣鑫֎༻
0 0
ℐᴀұᴌᴀ𒄳❥㉺ᴰᶤᵒˢ神
0 0
-ıIВᴌᴀᴢᵼпПIıプップ
0 0
-ıIВᴌᴀᴢᵼпПIı プップ
0 0
༄它ƈᴌᵻ℘᥉ꦍ㉽一❣︎愛☢༻
0 0
༄ʛɪ͋ᴙᴌ♥愛➳𐤠ⲛძⲅⲉᥲ
0 0
lfe Ṕ͢ᴌɑȶɨᴎʊʍ
0 0
ʛ͢ɴƊ卐ɢ͢ᴏ͠ᴙӏᴌᴀ彡
0 0
Ⲧⲏᥱⴽᥱⲗᴌ྄
0 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
0 0
ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
0 0
Ɗ͢яĸ ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ
0 0
MGL Ϻ͞ᴀ͟ϰʊ͠ᴇᴌ͢ธ
0 0
Ⲧⲏᥱⴽᥱⲗᴌꪜℯꪎᤩ
0 0
᭨᭳ⲡ̵ᴢᴌⲡ̵ᴨ✣⃝⃟⃘᭟༴
0 0
イレส♞IGR OFICIALイレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
0 0

Popularity trends

freefire   20  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
28342 8568
fire   14  11
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
20258 6951
fire   14  4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5523 1770
fire   11  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
11297 3554
PUBG   15  0
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15769 5308
PUBG   11  2
Sㄚ 么 乙 ツ
4035 1335
fire   3
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
3264 985
freefire   2
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
10389 3276
tiktok   11  0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6355 1711
FF   3
꧁༺nickname༻꧂
11397 3567
PUBG   10  0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10872 2972
fire   5
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
7997 2378
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
8732 2934
fire   3
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
2360 872
PUBG   3
꧁༒☬star☬༒꧂
2921 735
Raros   0
solo presiona en el signo mas:
829 101
aesthetic   2
🌻sunflower🌻
3999 801
Fortnite   3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
10234 4010
TK   0
『ƬƘ』 ƬƦΘレ乇メ
2277 802
aesthetic   0
𝔸𝕝𝕞𝕠𝕟𝕕 𝕄𝕚𝕝𝕜 ✩ッ
1903 309