Symbol ᴘ – P, U+1D18

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D18.

HTML code: ᴘ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D18";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D18'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴘ - P. Click to copy

⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
671 237
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
337 148
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
135 31
Ƭ͜͡Ͼ ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ╬
66 25
sʟᴇᴘᴇᴛ
55 21
oηs✓ᴢᴇᴘᴛєᴘɪ
39 20
㊧ᴘʀᴏ➳₠᚜⌁࿎࿎
27 19
ᴘᴊᴅ☆ᴛʀᴜᴇ
24 20
ᴘʀᴏ➳͜͡Fʊʑʑʏツ
23 9
╬Ƭ͜͡Ͼ ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ
21 1
ঊᴘᾰɴᴅυℏ
21 6
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
16 6
꧁⎛尺卂乙乇尺⎞꧂⧸└͠ᴘჯ⧹
16 8
๖ۣۜsᴘᴀʀᴋʏ-ᶠᴬᴷᴱ
15 4
>(ɢʟᴀᴅɪᴀᴛᴏʀ ᴘᴜᴛʀᴀ☠☠
15 5
ɪɢ|ᴅᴇᴀɴᴘғᴇɪғғᴇʀ
15 10
ຮо͠ɴ✨๖ۣۜℭℌɨՇɧԾᅳ└͠ᴘჯ
14 0
ᴘᴊᴅ☆ᴄʀɪᴍᴤᴏɴ
14 4
ᴘ࿆࿆ʀ࿆࿆ᴏ࿆࿆෴蒙西么起
10 3
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
10 3
ტฬ𝐋⍣𝕮ʏᴘʜᴇʀ✦
9 3
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
9 3
⇝TĨταñ Vɪᴘ⇜
9 4
S͠ᴏ͠ɴ✨ᴇᴍᴘᴇʀᴏʀ
8 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ ৡᐯı͠ᴘᴇᖇ☆
8 0
⌯Ꭼᴠᴏ Sᴘᴀʀᴋʏ⑉
7 8
S͠о͠ɴ✨𝕾ᴜᴘʀᴀ 👀
6 0
S͠ᴏ͠ɴ✨ᴘᴇᴘɪ̶Ϩ̶
6 0
ʟᴏʟsᴘᴇᴇᴅ遊㊣
6 0
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
ℨℜ ๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ.
6 4
【ƳᴎᏳ】ᴏᴘᴛɪᴍᴀʟ
6 5
ᴘᴊᴅ☆
5 2
夃Ʀ͢ɏ٨ɳ Ϟ ɴᴛᴘ
5 3
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
【Řβ】⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
4 0
ຮ❍и✨ᴇᴍᴘᴇʀᴏʀ
4 0
๖ۣۜsᴘᴀʀᴋʏ-ᴷᴵᴺᴳ
4 0
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
4 0
(╯‵□′)۝ᴏᴍᴇɢᴀ ᴘʟᴀʏᴇʀ(´ε` )
4 1
ᴜɴɪᴄᴏʀɴ ʜᴜɴᴛᴇʀ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
4 2
𝑔ᴀ𝓈ᴘ⇁𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔
4 2
※ꢻʜᴀͥ͜ʀͫᴘ͛༻✵❃
4 3
ƁƬƇ ☢ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ
4 4
2ᴇᴢ4ᴘᴢ
3 0
ᎷᴇᎷ♚Ⲗⳑᴘⲓⲛᴇ
3 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
3 0
๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘ ❥✘
3 1
SᴘᴀʀᴋʏSᴘᴀʀᴋʏSᴘᴀʀᴋʏSᴘᴀʀᴋʏSᴘᴀʀᴋʏ
3 1
ƊΞ╮ TʏᴘᴇAGAR
3 1
ᴘᴊᴅ☆ᴘᴊᴅ☆
3 2
𖣘⊱ムӄ ᴘᴀɴᴅᴀ
3 2
ᴀᴘᴇx
2 0
ᴀʟᴘʜᴀᴏɴᴛʜᴇᴡᴀʏJAYASH
2 0
『ƬƘ』Ꮪᴄᴇᴘᴛᴇʀᴳᴼᴰ
2 0
ƬǤ♚ ᴘ͢ᴀᴘ͟͞ᴀ҂
2 0
ঊ҉ѕ҉҉҉ɪ҉ʀ҉✦҉ᴘ҉ʀ҉ɪ҉ɴ҉ɢ҉ʟ҉ᴇ҉
2 0
Ꭶᴄᴇᴘᴛᴇʀ↯ K͢ӀԵ.
2 0
ꪜ乙➺ ᴛᴇ͛͢ᴍᴘ͍͞ᴇ͞s͎ᴛ
2 0
ᴅᴀᴛᴇ ᴘᴏʟɪᴄᴇ☢️
2 1
Sʜᴀʀᴘ√
2 1
ᛕϒᔕ༒ ᴛᴇ͛͢ᴍᴘ͍͞ᴇ͞s͎ᴛ
2 1
ɪɢ|ɪᴀᴍ.ʙᴀᴘᴇ
2 1
ᴘᴊᴅ☆criminal
2 2
Sꜱɴɪᴘᴇʀ🌹
2 3
【Řβ】⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
1 0
匚ʜᴀᴍᴘ☆|
1 0
Ꭲ̶ⲏⲉⴽⲉⲡ̵͞ⳑSᴇ͞ɴᴘ͟ᴀᴏ愛
1 0
❂ىᴄᴇᴘᴛᴇʀ¬_¬
1 0
ɪ ᴀᴍ ᴘʀᴏ
1 0
⟬🗿⟭ꜱ͠ʀᴘᴋɪɴᴊᴀཷ⚓
1 0
ໂꪸᎢ̵ꫀ͟ꪎ 𓆩𖣘𓆪 Ꭱᴇ͟ɪᴘꪰᴇʀໃꪳ
1 0
Ꭲ̵ꫀꪎ𖣘Ꭱᴇ͟ɪᴘᴇʀ◥豈⃠⃟⃝⃘◤
1 0
𓊈Ṃɪ͟͠ᴇʟ༨㍭✦ᴘʀᴏ﷽
1 0
Aʟᴘʜɴxᴱᴺᵀ
1 0
ᎬⲛᎢ ♚ Aʟᴘʜɴx
1 0
吾弗诶㊍ ᴘᴀɴᴅᴀ
1 0
♖xᴘᴇʀᴛᴳᵒᵈ
1 0
シxᴘᴇʀᴛ⇝☢︎
1 0
➺Cᴇᴘʜᴇx⌯⃟⃝
1 0
Scͥotͣtͫˢᵒˡᵒᴘʀᴏ#𝟚ᵏ
1 0
༺☯ᴀᴘʏHℽקeאָ
1 0
༺☯ᴀᴘʏᴳᵒᵈ✘
1 0
༺☯ᴀᴘʏᴳᵒᵈ≫₀,₂ᶄ✌
1 0
ᴍʀs ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ
1 1
Sʜᴀʀᴘ
1 1
⇑∟ᎴᏒ⇑۞ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ۞⓶⓶
1 1
I leak prjct clan ᴘʀᴊᴄᴛ
1 1
ᴘʀᴊᴄᴛ
1 1
₰͟͞ᴀ͟͞ᴘ͟͞ᴀ͟͞ʀ]
1 1
ᴘʀᴏᴛᴏᴛʏᴘᴇ.
1 1
ʍ͢ɛʀιᴄӄᴘʟสyᵶᴳᵒᵈ
0 0
ʍ͢ɛʀιᴄӄᴘʟส൮ᵶ
0 0
ᴘʀᴏxʏ ᴍᴏᴅᴢ
0 0
ᴘʜᴀɴᴛᴏᴍ☬Heяø
0 0
Ƭ͢Ʀ鬱 Ꭶᴄᴇᴘᴛᴇʀ🍁
0 0
sᴘᴀᴄᴇ༄ˢʷⁱʳᴸ
0 0
ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ
0 0
定ᴘɪᴄ〆
0 0
❅ʜʏᴘᴇʀ❅
0 0

Popularity trends

fire   21  2
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3090 920
Fortnite   18  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4223 1729
PUBG   13  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1893 563
freefire   15  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2922 753
freefire   14  3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3432 1084
fire   5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1261 359
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1807 628
fire   11  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
599 154
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
342 96
Fortnite   2
not tfue
1535 606
ros   3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1152 313
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
837 207
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1813 626
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1210 425
ros   4
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2550 797
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
830 172
PUBG   2
Shroud
1037 445
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
501 134
PUBG   0
Headhunter
2260 726
PUBG   3
DEADPØØL
581 163