Symbol ᴛ – T, U+1D1B

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D1B.

HTML code: ᴛ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D1B";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D1B'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴛ - T. Click to copy

™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ]™
554 164
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴍᴀɴɪᴀ ʏᴛ
228 96
༺「Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ]」༻ ༺
190 67
Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ]
181 58
것ɪɴƨᴛᴀ것 ɢɪʙx_89
113 94
Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
102 65
sʟᴇᴘᴇᴛ
55 22
ຮо͠ɴ✨༺✠๖ۣۜ𝔅ᴇᴀsᴛ❥德༻
50 11
๖ۣۜƬ͢x ★๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
48 30
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
47 16
ғʀᴜᴛᴏѕ•SHÎ6ÎX9ÎNE༻
47 22
Ƭ͢Ʀ燕•Ʀɪϫϫᴢ|ʏᴛ
44 40
oηs✓ᴢᴇᴘᴛєᴘɪ
43 21
™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ™Gamer]
38 27
•Ɠ͢Ɠ•ℳᶓṧ͢ᴛ͜͡ʀᶓ〆
32 9
༄𝓔𝕂Pᴏᴛᴀᴛᴏ ㉺
28 1
ѕᴛʀɪκε⁓☢︎➢胆小亲
28 19
⁣ ᬊ᭄ⲕᴀᴛᴀᴛ㊝⃠⁣
27 14
ͲⲅᥙᴛᏂ㉥𐍂جꪎꗃ
25 23
٭:̶͟͞͞☆Öᴢᴋᴀɴᴛʀ🎌
24 14
ᴘᴊᴅ☆ᴛʀᴜᴇ
24 20
•Ɠ͢Ɠ•Ƥɪ͠ɳͥᴛͥ͠岁
22 1
것ɪɢ것 ɪᴀᴍ.sᴛᴀʏ
22 10
✱Ꮪᴛⲟᴦⲙ..ꗴ⃝⃘⃟あぼᤱ
22 16
Yʜɪɪᴛᴀ
20 4
Ƀ͢͢Ƀ㉺Ẑḕᴛḛẋ鼜Ṧᶐᶁ
20 15
Ƭ͜͡͏Ͼ σƶ͜͡ƶy ʏᴛ
19 2
⌥ⲕᴀᴛᴀᴛ
19 6
ε×ᴛธ͢✧ƔǤ۝ℜℜ↯ᶱᶠᶜ
18 8
ℜŦӃ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
17 6
Ł€Ꮆ€ŇĐ Sᴛᴀᴛɪᴋ ␚
17 11
ℜŦӃ♚๗ͫ͢ᴧͣᴛͭ͢ᴧͣ«
16 1
ᴿᵀᴷ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
16 5
것ɪɴsᴛᴀ것۝۝Ɓェɠ ƁȭY
16 11
ຮ❍и✨ᴛͥ🇪ᴙͣᴙͫөᴙᵻᵴᴛᅳ호황
15 2
ຮ❍и✨ꇄN͛ɪɢʜཹᴛ❦一🌟
15 2
>(ɢʟᴀᴅɪᴀᴛᴏʀ ᴘᴜᴛʀᴀ☠☠
15 5
⏤͟͟͞͞★ѕᴛʀɪκεꗄ➺亹佱
15 9
ɢɢ ɢʀɪɴɢᴏ ʏᴛ
14 2
ᴌᴇᴛᴎᴀᴎ㊧Š₳Ðآ₴๛
14 4
🌹ℳӃ♛ₕᴇⁿᴄₐᴛ♛🌹
13 1
⨶ฬ𝐋�ͲⲅᥙᴛᏂ
13 2
ゑ⎛⎝ ɴᴀᴛɪᴏɴ⎠⎞ゑ
13 4
Ꭲ̵ⲏⲉⴽᥱᥲlᴛɪᴛᴀɴ
13 5
•Ɠ͢Ɠ•ᵴᾆ͢ᴎᴛ͠ȱ͢ᵴ
12 0
ຮо͠ɴ✨⏤͟͟͞͞★ѕᴛʀɪκεꗄ➺亹佱
12 1
ຮо͠ɴ✨Ꮤᵻᵰᴛ̷ᶓʀ﴿༻❄🎅
12 1
ຮ❍и✨๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛⏤㈞
12 1
Ƀ͢Ƀ㉺sᴡᴇᴀᴛ💖
12 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 6
•Ɠ͢Ɠ•ℳ͠ɑͥᴛͥ͠岁
11 0
ℜŦӃ🐙⁞ℳ⁞ᴧ⁞ᴛ⁞ᴧ
11 0
ⵕᴜᴀʀᴛᤁ.
11 1
ɪɢ| ᴀsᴛʀᴏ like this if u pro
11 5
『ƬƘ』 ᴏᴢᴋᴀɴᴛʀ 鬱
11 6
ⵕᴜᴀʀᴛᴢ.
10 1
⏤͟͟͞͞★ѕᴛʀɪκεꗄ➺亹佱
10 4
βમ🐙Yʜɪɪᴛα✓ [store]
9 1
ᴿᵀᴷṦϰ͠ᴧฯͥᴛͥ͢เ͡ᴋ
9 3
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ❈
9 5
⊺ ε ℜ✪V̶ᴜ̶ʟ̶ᴛ̶ᴜ̶ʀ̶ᴇ̶༻♥
9 6
ᯓꪚԍꗴ⃝⃒⃟➢ɢᴇᴛᴏᴠᴇʀ
8 0
Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ]
8 2
TнᴇͶᴇххᴛC
8 3
᥉ᥢ͞1᚛ᦣⲕᴀᴛᴀᴛ᭕ᬁ
8 3
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
8 4
ꓟʏᴛʜ ➣ ᎪᏃ
8 5
Iᴛs Kᴀʀᴍᴀᴮᶦᵗᶜʰ
8 5
ʙᴀɪᴛᴇᴅᴺᵀᴾ
8 7
ꇙ᥆ᥣᥲⲅ⚡︎⏤͟͟͞͞★ѕᴛʀɪκεꗄ
7 1
sᴛʏʟᴇ 煤
7 1
ꎇⷯᴀᴛᴇ❂ྀુ‎ࠒꫀԙࠒꪶꫀꪎྀꫀ᠔
7 1
イレส♞๖ۣۜV͢ᴏᴌᴛᴢ͛〆
7 2
S͠ᴏ͠ɴ✨ୡɪ͛ʀ.「R͊ẟ̐ઉꜪꭆᴛ」💖₀₁
6 0
ᴿᵀᴷℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ變燮
6 0
ℜŦӃ♚ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮
6 0
ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮ℜŦӃ
6 0
Ɪᴛs ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
6 0
ε×ᴛ✧ 乙͢͠؏ͤน͠ฐ͐
6 0
™ Ꭰ ᥲʀ κ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ] ™
6 1
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
▼ʙʟᴀᴄᴋᴏᴜᴛ
6 2
Sʜᴀᴅᴏᴡ Yᴛ
6 3
ᴅғɪɴᴇsᴛ
6 4
Ɓƴ℮ ※s͍ʜ͡ᴏ͢ᴛ※
6 4
᥉ᥢ͞ⲓ᚛ᦣⲕᴀᴛᴀᴛ᭕ᬁ
6 4
【ƳᴎᏳ】ᴏᴘᴛɪᴍᴀʟ
6 5
٭:̶͟͞͞☆Öᴢᴋᴀɴᴛʀ🎌
6 6
S͠ᴏ͠ɴ✨ɪཷꞩɵᴌʌᴛⱻᴅ❄
5 0
ⲕᴀᴛᴀᴛ᚛ᦣ
5 0
βમ🐙Yʜɪɪᴛα✓ᗴᖴᛕᗩᑎ♕
5 1
ᵀᴷ㉺ᴀʀᴛᴜᴋʟᴜᴛʀ🎌
5 1
『ƬƘ』ᴅᴀʀᴋᴀɢᴀʀ﹣ʏᴛ
5 2
๖ۣۜᴛʜᴏʀ 🏈༄ƬƤ爱情
5 3
夃Ʀ͢ɏ٨ɳ Ϟ ɴᴛᴘ
5 3
𖣘ᴠᴏʀᴛᴇx..❂๛鿄対
5 3
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
﴾͏ƬƘ͏﴿ ᴀʀᴛᴜᴋʟᴜ➢☪︎
5 4
T͢ɴ市❣Ƨʞʋʌᴚ͛ᴛ.
4 0
Ꭱͥⲉᴀͣʟͫꪱᴛꪗ⌁ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
4 0

Popularity trends

freefire   39  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3416 881
fire   27  9
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3559 1064
FF   26  9
꧁༺nickname༻꧂
1502 516
freefire   25  9
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3729 1197
Legend   20  8
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3288 1110
GamerS   22  6
꧁༒•TheKing•༒꧂
2093 706
Fortnite   18  6
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4447 1808
freefire   17  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
965 205
PUBG   15  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
2177 640
fire   15  4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1508 430
PUBG   12  4
◥꧁དJong-Taཌ꧂◤
133 31
Fortnite   6
not tfue
1685 658
fire   11  4
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
732 192
fire   4
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
779 246
PUBG   4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1981 679
freefire   4
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1489 510
ros   12  0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2678 822
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
599 172
PUBG   3
Headhunter
2431 775
tiktok   3
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
554 155