Symbol ᴜ – U, U+1D1C

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D1C.

HTML code: ᴜ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D1C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D1C'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴜ - U. Click to copy

ƝᴏⱤᴜʟᴇƨ✯ҡɦเɠɦƭɱα૨ε
136 35
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː
64 41
ғʀᴜᴛᴏѕ•SHÎ6ÎX9ÎNE༻
42 22
Ƀ͢Ƀ㉺Ṇᴇ͟͞ʛᴜ͢ɪ͒ᴎ黃
39 30
࿏Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː—͟͟͞͞Ⴢꪝꪁꪇ
36 17
ʜ̶̷̲̅ᴜ̶̷̲̅ʀ̶̷̲̅ʀ̶̷̲̅ɪ̶̷̲̅ᴄ̶̷̲̅
32 28
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
27 21
S͠ᴏ͠ɴ✨솥L̶ᴜ̶ꜰ̶ꜰ̶ʏ̶✦
24 2
ᴘᴊᴅ☆ᴛʀᴜᴇ
24 20
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪ
23 13
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
23 14
ຮ❍и✨ʜ̶̷̲̅ᴜ̶̷̲̅ʀ̶̷̲̅ʀ̶̷̲̅ɪ̶̷̲̅ᴄ
22 3
ᬊ᭄𐌱ᥲ𐑔𖣇ʜᴜs㊗︎
22 10
ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴀɴᴏɴʏᴍᴏᴜꜱ
17 3
ຮо͠ɴ✨♜Ṇᴇ͟͞ʛᴜ͢ɪ͒ᴎ黃
17 4
>(ɢʟᴀᴅɪᴀᴛᴏʀ ᴘᴜᴛʀᴀ☠☠
15 5
Ꮹᴏ͡ᴋ͜ᴜꤪꤨ𖢻
14 8
定๏℘͢٭ᴰᴜᴺʛ戀ᶠᵅᵑ
14 10
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
≾兽🅰sᴜᴍᴀ🅿ɪɴᴇ兽≿
13 6
S͠о͠ɴ✨ ƬʜᴇƊᴜᴋᴇ
11 1
ⵕᴜᴀʀᴛᤁ.
11 1
〖Øδ〗 ๖ۣۜ℘ℓᴜ定๏⁹◤
11 6
Pᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪꗄ
11 9
ⵕᴜᴀʀᴛᴢ.
10 1
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ
10 2
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ❈
9 5
⊺ ε ℜ✪V̶ᴜ̶ʟ̶ᴛ̶ᴜ̶ʀ̶ᴇ̶༻♥
9 6
ƁƬƇ ☢Ṇᴇ͟͞ʛᴜ͢ɪ͒ᴎ黃
9 7
≾兽🅿ɪɴᴇ🅰sᴜᴍᴀ兽≿
8 0
δ̵͎ƒ悤 ϺᴀᴎᴜᴇʟƳƬ▶
8 1
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
8 4
ᴊᴜʟɪᴏ٭㍍
7 4
ꙌꙪᝑꙷꪎⷮ⚔︎ʜᴜs
7 4
S͠о͠ɴ✨𝕾ᴜᴘʀᴀ 👀
6 0
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
ᥒꪱⲕᥱʑྂ⚔︎ʜᴜs
6 1
▼ʙʟᴀᴄᴋᴏᴜᴛ
6 2
░Ꭰɤᥲᥴᴜᥧᥲ࿐
6 3
≾兽🅰sᴜᴍᴀ🅿ɪɴᴇ兽≿
6 4
ᬊ᭄𐌱ᥲ𐑔𖣇ʜᴜs㊗︎
6 4
泻ᴋ͟α͜͡ȶᴇ Hᴇʀᴄᴜʟᴇ
5 0
ᴀǭᴜᴀ
5 0
ᵀᴷ㉺ᴀʀᴛᴜᴋʟᴜᴛʀ🎌
5 1
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
﴾͏ƬƘ͏﴿ ᴀʀᴛᴜᴋʟᴜ➢☪︎
5 4
ຮо͠ɴ✨Ṇᴇʛᴜɪ͒ᴎᴳᵒᵒᵈ
4 0
ᴀsᴜʀᴀ
4 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
4 1
ℜŦӃ์ ※ᴋᴀᴜᴄᴛɪᴏɴ※
4 1
Ꮲᴜɴᴄʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
4 1
ΣℓŦ♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
4 1
ʟᴜᴢᴀʀᴅ
4 1
ᴜɴɪᴄᴏʀɴ ʜᴜɴᴛᴇʀ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
4 2
Ƀ͢Ƀ㉺ Ṇᴇ͟͞ʛᴜ͢ɪ͒ᴎ黃
4 2
乙Ŧツ𐌱ᥲ𐑔𖣇ʜᴜsĸy
4 2
FŦI※ ߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
4 3
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ
4 3
㦵☢︎⌁ꜱᴏᴜʟ༻⚡️
4 3
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ✧ʙᴜɪᴋᴀ✧
3 0
ᴀɴᴏɴʏᴍᴏᴜs
3 0
ꗝꤩꤨ꤫Zᴜᴇs⌁ꗃ
3 0
ʟᴜᴢᴢɪᴇ
3 0
Ꮹᴏ͡ᴋ͜ᴜꤪꤨ𖢻
3 1
࿏ːPᴜ͞ɴᴊ͟ᴀʙɪː࿕
3 1
ΣℓŦ♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
3 1
ΣℓŦ♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
3 1
ΣℓŦ♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
3 1
〖ᗩℱǤ〗Cᴜʀsᴇᴅ
3 2
ภ₮℘♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
3 2
٭ :̶͟͞͞☆ᴏʀᴅᴜʟᴜᴛʀ🎌
3 3
𝐁ᴜᴤʜɪ͠ᴅᴏ
2 0
ᴋᴜʀᴅɪꜱᴛᴀɴ
2 0
Σℓ₮ ♚ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
2 0
Ꭺⲥⲓᴅ♞Ꮲᴜɴᴄʜ_Party
2 0
⇱͏ẔǤR͏⇲ ★ ʏᴜɴᴜs ★
2 0
ᴊᴜʟɪᴏ٭㍍
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ꜱᴇɴᴊᴜ-ᴄᴀɴɴᴏɴ
2 0
Zᴜᴇsᤩꗃ
2 0
ᯓᯭKᴀᴍʀᴜ↬₭Ӈ𐌎
2 0
ᯓᯭJᴀɢᴜᴀʀ↬𐌎
2 0
イレส ✘ ﴾燮﴿ Ḟᴜ͖ᵶ͟͠ᴢ͞ʏ鼻
2 0
sɪʀᴜɪs
2 0
ΣℓŦ♜Eᴍᴀɴᴜᴇʟ👻
2 0
ɪɢ sᴜɪᴄɪᴅᴇɴᴏᴛᴇ4
2 0
ꜱᴏᴜʟ
2 0
ஓீ͜͡ŘVǤ╰‿╯V̶ᴜ̶ʟ̶ᴛ̶ᴜ̶ʀ̶ᴇ̶༻♥
2 0
㉺⑉ᛌᗪᴜᴄᴋᴋʏ༻🈯㊧
2 1
ƁƬƇ༻sᴀsǫᴜᴀᴛᴄʜ𒋲
2 1
✶ᏚᴜᴨᚐᎳⲗੋƙⲗ∜
2 1
ᛃZᴜᴇs᪣
2 1
ꙌꙪᝑꙷꪎⷮ⚔︎ʜᴜs
2 1
ˣˣˣZᴜᴇs␚⌁ꗃ
2 2
ˣˣˣZᴜᴇꜱs⑉
2 2
ᴜɴɪᴄᴏʀɴ
2 3
کƬL̶ᴜ̶ꜰ̶ꜰ̶ʏ̶🌺ܓ
1 0
༇ꥎᛃТнᴜɴᴅᴇʀꥎᛃꗃ,
1 0
ꓔⲅᴜⲧⲏ⃝ꓢᴡⲓ͛ғᴛ
1 0
MαภᴜҍaҍyNメicessᴜ⚔
1 0

Popularity trends

freefire   33  5
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3008 774
fire   20  10
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3162 944
GamerS   21  6
꧁༒•TheKing•༒꧂
1868 643
FF   14  7
꧁༺nickname༻꧂
1264 439
freefire   17  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3474 1096
Fortnite   12  5
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4255 1743
fire   12  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1293 371
freefire   13  4
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
868 215
PUBG   11  4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1840 637
PUBG   10  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1934 578
PUBG   6
Shroud
1064 455
ros   12  2
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1185 321
PUBG   14  0
Headhunter
2293 731
freefire   11  3
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2008 624
Legend   5
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3099 1059
ros   6
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2578 806
Fortnite   2
not tfue
1556 612
freefire   2
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1065 313
PUBG   0
DEADPØØL
595 165
fire   0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
618 157