Symbol ᴠ – V, U+1D20

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D20.

HTML code: ᴠ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D20";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D20'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴠ - V. Click to copy

Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
1028 570
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
221 111
〖ᴀᴄᴇ〗Sɪʟᴠᴇʀ
53 30
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
46 20
Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
46 30
Sɪʟᴠᴇʀ
40 23
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
26 4
ਗ਼ੈ㉿𝐁𝐁↬ᴅᴇᴠᴀ╰‿╯
22 15
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
21 6
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠƬ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜Ƭ͢Ʀ鬱ᴏ⇜
20 6
Ꭼᴠᴏ✎⌁ꓖ᥆ᥰᥱ.⃟⃝
19 10
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
18 8
ᶻᵍʳ 戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ
16 12
S͠ᴏ͠ɴ✨ ৡJ̶ᴇཷྶʜུᴏྤཷᴠྲᴀཷྤ
12 1
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
12 9
ɪʏɪ 戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ
12 9
ꓠᴏᴠᴀ❈Ɗᴀᴠᴏ⇜
11 6
S͠о͠ɴ✨ ๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
9 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
9 4
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ❈
9 5
ᯓꪚԍꗴ⃝⃒⃟➢ɢᴇᴛᴏᴠᴇʀ
8 0
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
8 4
ꣁꪎⷰᥒⷦ|𓃰ᴅᴇᴠᴀ❣︎
8 5
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ᴅᴱᴠᴬ ᴮᴱᴿᵀᴬᴹᵁ :v
8 6
〖ƝƁƘ〗 sᴋʏᴅɪᴠᴇʀ
7 2
烎ᴅᴇᴠᴀ VS ᴹᴬᴰᴬᴿᴬ
7 4
⌯Ꭼᴠᴏ Sᴘᴀʀᴋʏ⑉
7 8
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
S͠ᴏ͠ɴ✨ Ⴝᴇᴠɪ͋ᴍ ✧
6 3
𐍄ᴦ꤯ᴠᴀ
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
6 4
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
5 3
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
5 3
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
5 3
Ƭ͢鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
5 3
𖣘ᴠᴏʀᴛᴇx..❂๛鿄対
5 3
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠxʏᴢ
5 4
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
4 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ
4 2
것ɪɢ|ᴇᴠɪʟ
4 3
Ƭ͢Ʀ祝๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
4 3
ᴅᴋ ✪ᴇᴠɪᴀᴛᴏʀ❦
4 3
ᯓ𐌱ᥲꪱ͛ⲧ⑉₁ ꓠᴏᴠᴀ
3 0
﴾͏ṤɎ͏﴿鬱Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ
3 0
ᛃ⑉𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
3 0
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
3 0
ภ₮℘♞ɢ ʀ ᴀ ᴠ ᴇ 戀
3 0
ᴠᴏʀ+ᴛᴇx
3 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
3 1
𖣘ᴠᴏʀᴛᴇx..❂๛鿄対
3 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ภ₮℘ ア
3 1
Єᴠɪʟॐ๖MELO雅⚔☠א
3 2
Ṧ ԟ ʏ ᴅ ɪ ᴠ ᴇ ʀ
3 2
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠi⇜
3 2
ĸ͢ис๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
3 3
ཽ重ཽ༨N̠ᴇᴛʜᴇʀɪʟᴠܓ
2 0
...ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ...
2 0
⌥ᴠ͢ɪʞɪ͜͡ϰʛ笭⇌
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
2 0
Ƭ͢ʀᴠ؟Rʏᴢᴇ:—萝莉
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜ꓠⲡ̵ᴠⲉ
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠe⇜
2 0
Ꭼᴠᴏ✎⌁ꓖ᥆ᥰᥱ.⃟⃝ Boiiiiiiiii
2 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 1
Ɍᴇ͢ᴠᴏᴋ
2 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
2 1
✎Oδℳ͢✍๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
2 1
ℜivαℓ۝sᴋʏᴅɪᴠᴇʀ
2 2
ᴠɪʀᴀʟ:Name here
1 0
ᴠɪᴛʀᴏx❥
1 0
🎮ᴠɪᴛʀᴏx
1 0
ㅤㅤㅤ⋆L͛ɪɢʜ♱...ᴠ🌹
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
1 0
𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ☢︎Flare
1 0
𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ♛Falcon
1 0
𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ♛
1 0
𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ☢︎Soar
1 0
𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ☢︎Deranged
1 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
1 0
Ƭ͢F鬱๛GM๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜exp
1 0
⑉ ꓠᴏᴠᴀ❈Ꭱᴏᴄᴋᴇᴛᴛ
1 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
1 0
Ꭲⲏⳟ̵ⴽᴇᴀᴌⴽᴇᴠⲟᴋ
1 0
⌯Ꭼᴠᴏ♚☞ᴋᴀʀᴍᴀ御浦
1 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
1 0
Ƭ͢ʀᴠ؟Kɪɴɢᴅxx
1 0
Ƭ͢ʀᴠ؟ ғι∂εℓ.
1 0
Ƭ͢ʀᴠ؟
1 0
Hi it’s ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐 ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
1 0

Popularity trends

fire   21  2
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3090 920
Fortnite   18  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4223 1729
PUBG   13  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1893 563
freefire   15  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2922 753
freefire   14  3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3432 1084
fire   5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1261 359
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1807 628
fire   11  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
599 154
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
342 96
Fortnite   2
not tfue
1535 606
ros   3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1152 313
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
837 207
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1813 626
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1210 425
ros   4
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2550 797
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
830 172
PUBG   2
Shroud
1037 445
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
501 134
PUBG   0
Headhunter
2260 726
PUBG   3
DEADPØØL
581 163