Symbol ᴠ – V, U+1D20

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D20.

HTML code: ᴠ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D20";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D20'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴠ - V. Click to copy

Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
1450 747
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
255 115
꧁༺ɴᵉᵛᵉʳ_ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ༻꧂
242 79
ᴺᴸ꧁sᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ꧂
160 73
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠƬ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜Ƭ͢Ʀ鬱ᴏ⇜
72 21
〖ᴀᴄᴇ〗Sɪʟᴠᴇʀ
69 39
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
50 21
Ƭ͢x  ͜͡ ㉱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
47 31
Sɪʟᴠᴇʀ
45 25
ʜᴇʀᴍᴇs ᴏᴠᴇʀᴋɪʟʟ
43 14
ᴀϙᴜᴀ㊌ᴠᴇɴᴏᴍ
39 14
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
34 9
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
29 6
ʙᴀᴅᴸᵒⁿᵍ❥𝕩𝕏𝕩✟ᴸⁱᵛᵉᴠɪʙᴇꜱ
25 2
ਗ਼ੈ㉿𝐁𝐁↬ᴅᴇᴠᴀ╰‿╯
23 15
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
20 11
Ꭼᴠᴏ✎⌁ꓖ᥆ᥰᥱ.⃟⃝
19 10
S͠ᴏ͠ɴ✨ ৡJ̶ᴇཷྶʜུᴏྤཷᴠྲᴀཷྤ
17 3
ᶻᵍʳ 戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ
17 13
ᴛʜᴇʀᴇs ɴᴏ ᴘᴏɪɴᴛ ɪɴ ʟɪᴠɪɴɢ.
14 0
S͠о͠ɴ✨ ๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
13 1
ɪʏɪ 戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ
13 9
ꓠᴏᴠᴀ❈Ɗᴀᴠᴏ⇜
12 7
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
12 9
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ❈
11 5
걜⋆Ꭼᴠᴏ❊⃝ Ꭼᴠᴏʟᴜᴛɪᴏᴨ𓊗 Ꭼᴠᴏᴌᴜᴛᵼᴏᴨ𓊗
10 5
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
10 5
⦕rsv⦖戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ 戀
9 0
戀 ᴇᴠɪʟᴾᴿᴼ
9 0
ᯓꪚԍꗴ⃝⃒⃟➢ɢᴇᴛᴏᴠᴇʀ
9 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
9 3
ꣁꪎⷰᥒⷦ|𓃰ᴅᴇᴠᴀ❣︎
9 6
⦕rsv⦖戀 ᴇ̶ᴠ̶ɪ̶ʟᴾᴿᴼ戀
8 0
⦕rsv⦖戀 ᴇ̶ᴠ̶ɪ̶ʟᴾ̶ᴿ̵ᴼ̶戀
8 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
8 0
ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ
8 6
ᴅᴱᴠᴬ ᴮᴱᴿᵀᴬᴹᵁ :v
8 6
ɴᴇᴠᴇʀ ᴇɴᴏᴜɢʜ :)
7 0
〖ƝƁƘ〗 sᴋʏᴅɪᴠᴇʀ
7 2
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ チームをしたい
7 4
烎ᴅᴇᴠᴀ VS ᴹᴬᴰᴬᴿᴬ
7 4
S͠ᴏ͠ɴ✨ Ⴝᴇᴠɪ͋ᴍ ✧
7 5
𒅒ᴠɪꜱʜɴᴜ ʏᴛ ⚔螿ツ⇝
6 1
ɑ͢ƦƘ𐂡ᴅᴏɴᴛ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ
6 1
ɴᴏᴠᴀ
6 2
것ɪɢ|ᴇᴠɪʟ
6 3
𐍄ᴦ꤯ᴠᴀ
6 3
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
6 3
𐊦ⲛᴠᵼᴄᴛᴜᵴ
6 3
𖣘ᴠᴏʀᴛᴇx..❂๛鿄対
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
6 4
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
6 4
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
6 4
ĸ͢ис๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
5 3
Ƭ͢鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
5 3
ᴅᴋ ✪ᴇᴠɪᴀᴛᴏʀ❦
5 5
ʙʙᴀᴅᴠɪʙᴇs
4 0
ᛃ⑉𐊦ⲛᴠᴀʟᵼᴅ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
4 0
𖣘ᴠᴏʀᴛᴇx..❂๛鿄対
4 1
Ꭼᴠᴏ✎⌁ꓖ᥆ᥰᥱ.⃟⃝ Boiiiiiiiii
4 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
4 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Ƭ͢Ʀ祝๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
4 3
✎Oδℳ͢✍๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
4 3
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
3 0
ᴱˣᵗˢ→๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
3 0
ཽ重ཽ༨N̠ᴇᴛʜᴇʀɪʟᴠܓ
3 0
ᯓ𐌱ᥲꪱ͛ⲧ⑉₁ ꓠᴏᴠᴀ
3 0
﴾͏ṤɎ͏﴿鬱Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ
3 0
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
3 0
ภ₮℘♞ɢ ʀ ᴀ ᴠ ᴇ 戀
3 0
ƬxC♚↭♞sℜᴠ۝ʟʟᴋะ♞
3 1
ᴠᴏʀ+ᴛᴇx
3 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ภ₮℘ ア
3 1
๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜ Ƭ͢Ʀ祝圔
3 1
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
3 1
Ṧ ԟ ʏ ᴅ ɪ ᴠ ᴇ ʀ
3 2
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠi⇜
3 2
ᴠɪsʜᴜ
2 0
ᴰˢ⁻ᴠᴇᴋᴛᴏʀ
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ⇜
2 0
【Řβ】Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
2 0
๖ۣۜŘßƬ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠᴏ
2 0
...ꓠᴏᴠᴀ❈Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋ...
2 0
⌥ᴠ͢ɪʞɪ͜͡ϰʛ笭⇌
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
2 0
⌯Ꭼᴠᴏ♚☞ᴋᴀʀᴍᴀ御浦
2 0
Ƭ͢ʀᴠ؟Rʏᴢᴇ:—萝莉
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜ꓠⲡ̵ᴠⲉ
2 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♜߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
Hi it’s ߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
2 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛๖ۣۜƊᴀᴠe⇜
2 0
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
2 1
Ɍᴇ͢ᴠᴏᴋ
2 1
Lυ¢ку ☘️ ᴄʟᴏᴠᴇʀ
1 0
⎝⎝✧ᴠeeto✧⎠⎠
1 0
Ƭ͢Ʀ鬱๛機Ǥʊᴇᴠᴀʀᴀ遊⇜
1 0

Popularity trends

fire   13  8
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19337 6609
freefire   14  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27015 8160
freefire   2
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
2896 1066
PUBG   5
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
10215 2773
PUBG   10  0
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
3523 871
fire   2
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2201 706
PUBG   4
SOUL々MORTAL
3407 830
PUBG   3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
14969 5022
fire   0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10804 3389
fire   2
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
5388 1759
fire   2
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5084 1640
PUBG   0
꧁༒☬star☬༒꧂
2706 670
PUBG   4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
6549 2242
freefire   3
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9788 3091
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
3753 750
freefire   2
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
4054 1313
PUBG   0
ĐàŔkツCÀMPER
1844 482
fire   3
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
3092 928
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
6435 1898
PUBG   0
Hydra. | dynamo
4640 1432