Symbol ᴦ – Small Capital Gamma, U+1D26

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D26.

HTML code: ᴦ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D26";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D26'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴦ - Small Capital Gamma

⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
93 53
꧁れ҈σ҈ϫ҈✇ටි҈σ҈ᴦ҈꧂
39 14
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
31 22
✱Ꮪᴛⲟᴦⲙ..ꗴ⃝⃘⃟あぼᤱ
29 16
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
27 9
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
26 15
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
25 15
❖⑉Ⲥⲓⲣⲏᴇᴦ⇝☠︎
24 10
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
14 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
13 9
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
11 5
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
10 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
9 2
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
8 6
懸命⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ懸命
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
𐍄ᴦ꤯ᴠᴀ
6 3
—͟͟͞͞Ꭲ̶ⲏⲉ ℭᴦⲡ̵ⲥⲕ꙳͙ꗃ
5 0
܍ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ⑉
5 1
𓆩𐌱ᥲ𐑔𓆪ꪾ⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
5 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ⃝
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
Ꮇⲓᵴⲧⲉᴦ✯せがの
4 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
4 0
꒞ᥨƤ͢ᴀ𐂃ᴀ͞ⲏⳙᴦ͟ᴀ
4 3
Ƭ͢Ʀ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
3 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛٤࿆ⷠ༱࿆ⷠ٨࿆ⷠ﴿𖤍
3 1
✎ ঊৣƤ͢ᴦᥱժꫀ†᥆ⲅ ★ ᝨⲅ
3 2
♔Ꮢ𐒈ᩅᩛ➢ੌ𐍄ᴦ꤯ᴀあ
3 2
Ŧﺂℜۼ♚ 🔥ƛʟ͢ᴦƛ🔥
2 0
꧁༒Ꭲ̶ⲏⲉ♧ℭᴦⲡ̵ⲥⲕ꙳͙༒꧂
2 0
Ƭᴦⳙᴛⲏ𐄀ꓔⲓ᧕ⲓ᠔
2 0
Ꮪⲭⲛ♚Ꮪᴡօᴦᴅ⑉
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
𖣦ґꛤᴧᴦ⊏ᴧᴅᴇ
2 1
𖤍ƬⲅʋៜƬ 𖤍⇝Ꮮᴏᴦᴅ܀
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ PRØ
2 1
Ꮪᴛⲟᴦⲙ..ꗴ⃝⃘⃟
1 0
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
1 0
ᎬⲛᎢ ♚ Ꭰᴇⳑⲓᴦⲓⲟⳙᵴ
1 0
图ᴤᴦᴄ图 个 ὅϻɘᴦ⁶³
1 0
ὅʍᴈᴦ ᴃɑɞɑ⁶³
1 0
{͏ᴤᴦᴄ͏} ὅϻɘᴦ⁶³
1 0
Ꮇⲓᵴⲧⲉᴦ❖𐊠ᧁᥲⲅⲓ᥆
1 0
The names of me ❥ꕶꫝᥲᴦⲣ
1 0
Ꮐᴦᴇᴀᴛᴇᵴᴛ数字7 Waka
1 0
᛭ꓚᴦⲗᴢⲩゞ(Name)
1 0
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ➺褐߹͛
1 0
⋆ꓦєᴦᵴᴀⳟє
1 0
ͳᵼᧁᴇᴦ.
1 0
߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈㊓
1 0
߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈☪︎:͙̅ꚞ雷
1 0
߹߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈褐
1 0
߹߬᠖᥆ᴦ᠔ꪱⲧ᥆ᤩ褐
1 0
Ϫ͢Ӄ𐤠悪⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
࿺Ꭲⲟᴦ⍴⍣̤̈́ᴇᴆᴏ
1 0
图{͏ᴤᴦᴄ͏}图 个 ὅᴍᴈᴙ
1 1
爻ܨ•̽ꜝC̶ᴏ̶҇ᴦ𝔇メ༮⚕
0 0
ꓦⳟ̵ⲓᴦтⲓᴨᛧ𐌽ᴏʟʏ
0 0
ꓦⳟ̵ⲓᴦтⲓᴨᛧⲢⲓᴋᴨ̵ᴄʜߎ
0 0
ꓦⳟ̵ⲓᴦтⲓᴨᛧⳞⳟ̵ʟᴛⲓᴄ
0 0
𐍄ᴦʋᴛʜ𐌽ⲓᴛᴦᴏ
0 0
𐍄ᴦʋᴛʜꓙʋᴍʙᴏ
0 0
𐍄ᴦʋᴛʜ𐍃ᴘⳟ̵ᴄᴛᴦⳟ̵
0 0
𐍄ᴦʋᴛʜ𐍃ʏᴦᴏ
0 0
𐍄ᴦʋᴛʜ𐌶ᴏɴⳟ̵ⲭ
0 0
Ꭰᴦ☢︎Ⴚᴏⳑᴅ
0 0
⋆Ꮪᴛⲟᴦⲙ..ꗴ⃝⃘⃟あぼ
0 0
𐀚T𐱅ⳙⲛᴅⲉᴦ
0 0
Ⲃ᷉ᴦⲡ̵ⲭ⋆͙̈ꗄ
0 0
DᴜᴄᴋFᴦᴏᴍHᴇʟʟ
0 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
0 0
㊓ ߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈
0 0
߬Ⴚᴦⳟ̵ⲩ⋆͙̈ꗄ
0 0
ᯓᎬꪎ᥆ⲧꪱсꗄ୰ હᎷᴨ̵ᴦ𐌺⑉顗ꗃ
0 0

Popularity trends

freefire   28  13
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
26934 9601
freefire   29  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
53877 17765
freefire   14  6
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
13095 5274
Fre   14  6
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
3915 1426
freefire   13  7
✞ঔৣ۝Ðivâgar۝ঔৣ✞
3220 1693
freefire   18  2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
14909 4775
freefire   11  4
꧁☆*κɪɴɢ*☆꧂
2754 1286
PUBG   7
꧁༒☬sunny☬༒꧂
25162 9049
freefire   11  4
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
16525 6208
freefire   10  3
꧁༒☬☠Ƚ︎ÙçҜყ☠︎☬༒꧂
6035 2569
freefire   10  3
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
8191 2956
freefire   10  3
꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
2230 951
freefire   5
꧁☬༒ᴹⁱᵍᵘᵉˡ༒☬꧂
3842 1450
freefire   4
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
11237 3848
freefire   4
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
15009 4944
freefire   4
▄︻┻═┳一
10516 4608
freefire   4
꧁§༺₦Ї₦ℑ₳༻§꧂
5319 1880
freefire   2
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
12991 4446
PUBG   2
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
10390 2749
PUBG   3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
17299 4989