Symbol ᴧ – Small Capital Lamda, U+1D27

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D27.

HTML code: ᴧ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D27";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D27'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴧ - Small Capital Lamda. Click to copy

ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
42 14
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
27 9
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
25 15
ℜŦӃ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
17 6
ℜŦӃ♚๗ͫ͢ᴧͣᴛͭ͢ᴧͣ«
16 1
ᴿᵀᴷ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
16 5
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
12 1
ℜŦӃ🐙⁞ℳ⁞ᴧ⁞ᴛ⁞ᴧ
11 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
10 3
ᴿᵀᴷṦϰ͠ᴧฯͥᴛͥ͢เ͡ᴋ
9 3
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
9 8
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
8 2
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
7 2
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
7 3
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥|~𐐠𝛼𝑔𝛼~|
7 6
ᴿᵀᴷℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ變燮
6 0
ℜŦӃ♚ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮
6 0
ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮ℜŦӃ
6 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔 ⑉Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
6 5
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
Ꭺⲥⲓᴅ♚Ꭼᴧɢⳑᴇ⑉
5 0
⌯Ꮩᴧɴᴆᴀ᠘⌯
5 0
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ𒅒
5 1
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ๛ʳᵃᵍᵉ
5 1
懸命⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ懸命
5 1
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
5 1
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
𓆩𐌱ᥲ𐑔𓆪ꪾ⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
5 2
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
5 4
S͠о͠ɴ✨Ɯᴧᴙᵯ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
ㅨ ᴍᴧʏʜᴇᴍ🐝.
4 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
4 1
ᴤ͟ᵳ› ᴃᵲᴧᵻᴎᴆᴇッ
4 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
4 2
➬ᴧsɩɱᴏᴱ3ϒΤ
4 3
๖ۣۜム༻ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬
4 4
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
3 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
3 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
3 0
Ꭼᴧɢⳑᴇᴬᶜⁱᴰ
3 2
ᜢᴧꪶ࿋྄ིᤢꫂ𐒖𐒦
3 2
Σℓ₮ ♚ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
2 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬
2 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
2 1
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
2 1
Ƀ͢͢Ƀ㉺ヂᴧ͢͠ทۖ͠ʛ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
𖣦ґꛤᴧᴦ⊏ᴧᴅᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ PRØ
2 1
ꕒⵎᴧɴɴᴏ⳰ɴ⳱ꔅ
2 2
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
1 0
CᴧᵾƬʝѳℳ黃IGIL 2
1 0
ɮɮ͛͢๛∂ǝϗᴍ͛☆ƒᴧ͢͠ ϗڳ
1 0
༺ﷻᶦᵒⁿ☣ֆςᴧℜ
1 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬࿆
1 0
TψT♚ ƬΣ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
1 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
1 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
1 0
ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺٭ ˴Ṃᴧ͢͠ᴄ ˴
1 0
G͓̽u͓̽e͓̽s͓̽s͓̽𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛ
1 0
⤮Ꮋᴧꪚꫀᥒ⤪
1 0
Ϫ͢Ӄ𐤠悪⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
VlᴧÐFôX
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇVFPŸ
1 0
ℳ͟͞ᴧм͢ᵁᵀ↝變
1 1
『长ム乙』ᴀɪʙᴧʀ ♞
1 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 2
ɮɮ͛͢๛∂ǝϗᴍ͛☆ƒᴧ͢͠ϗڳ
0 0
S͢ᴋᴧᴛᴇ𖣐࿇ۖ᪣
0 0
ꓣ᥊ⲛ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛᴄ🔥
0 0
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
0 0
ṃ͚ᴧ͢͠ʛıᴄ※ɢᴀᴍιиg
0 0
βяᴧ͢͠ฬ ʏᴛʁ͋
0 0

Popularity trends

freefire   29  11
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2900 750
PUBG   28  6
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1877 554
freefire   28  5
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3415 1081
fire   18  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3068 916
fire   17  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1250 353
FF   18  4
꧁༺nickname༻꧂
1202 420
tiktok   18  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
330 93
PUBG   19  2
Headhunter
2247 724
ros   16  5
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1141 310
Fortnite   12  8
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4200 1725
PUBG   17  3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1795 623
GamerS   12  7
꧁༒•TheKing•༒꧂
1800 624
ros   15  3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2545 793
Legend   15  2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3076 1045
freefire   13  2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
823 168
PUBG   11  2
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
384 84
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1962 612
freefire   3
▄︻┻═┳一
178 57
PUBG   3
MVG•Nム丂ㄒㄚ
554 181
PUBG   0
Shroud
1032 442