Symbol ᴧ – Small Capital Lamda, U+1D27

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D27.

HTML code: ᴧ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D27";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D27'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴧ - Small Capital Lamda

ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
60 18
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
27 9
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
26 15
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
25 15
ℜŦӃ♚๗ͫ͢ᴧͣᴛͭ͢ᴧͣ«
18 2
ℜŦӃ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
18 6
ᴿᵀᴷ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
17 6
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
17 8
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
16 3
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
13 3
ℜŦӃ🐙⁞ℳ⁞ᴧ⁞ᴛ⁞ᴧ
12 0
ᴿᵀᴷṦϰ͠ᴧฯͥᴛͥ͢เ͡ᴋ
11 3
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ𒅒
10 2
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
10 2
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
10 3
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
10 7
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
9 2
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
9 2
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
8 0
ℜŦӃ♚ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮
8 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
8 6
Ꭺⲥⲓᴅ♚Ꭼᴧɢⳑᴇ⑉
7 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
7 1
ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮ℜŦӃ
7 1
ᴿᵀᴷℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ變燮
7 2
懸命⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ懸命
7 2
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥|~𐐠𝛼𝑔𝛼~|
7 6
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔 ⑉Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
6 5
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇϻ༢〞
5 0
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬࿆
5 0
⌯Ꮩᴧɴᴆᴀ᠘⌯
5 0
ㅨ ᴍᴧʏʜᴇᴍ🐝.
5 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
5 1
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ๛ʳᵃᵍᵉ
5 2
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
𓆩𐌱ᥲ𐑔𓆪ꪾ⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
5 2
ᴤ͟ᵳ› ᴃᵲᴧᵻᴎᴆᴇッ
5 3
S͠о͠ɴ✨Ɯᴧᴙᵯ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
Σℓ₮ ♚ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
4 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
4 0
༺ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ҂ℳ͢ⱥϗۖɪส戀༻
4 1
Ꭼᴧɢⳑᴇᴬᶜⁱᴰ
4 2
➬ᴧsɩɱᴏᴱ3ϒΤ
4 3
⚜ㅤㅤㅤȻ̶ᴧʟʟʏॐᴆɨᴇϻ
3 0
TψT♚ ƬΣ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
3 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
3 0
༺ﷻᶦᵒⁿ☣ֆςᴧℜ
3 2
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 2
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 2
ᜢᴧꪶ࿋྄ིᤢꫂ𐒖𐒦
3 2
⤮Ꮋᴧꪚꫀᥒ⤪
3 2
🕊E͛ϻɨᴄᴧᴛᴌ
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛᴄ🔥
2 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 0
『长ム乙』ᴀɪʙᴧʀ ♞
2 1
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬
2 1
Ƀ͢͢Ƀ㉺ヂᴧ͢͠ทۖ͠ʛ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
𖣦ґꛤᴧᴦ⊏ᴧᴅᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ PRØ
2 1
Jᴜᴧn ✦₆⁶₆
1 0
C͙ᴧʟʟʏㅤ❄♡
1 0
〤ㅤㅤㅤㅤ๖ۣۜS͛ϻᴧᴛɨ〞
1 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
1 0
ㅨ ᴍᴧʏʜᴇᴍ🐝
1 0
〝•ℱɨᴧ̮ᴌɨɴ̉ᴏʐʊ༢♡
1 0
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ〝ℱɨ̉ᴌᴧ̮ᴌ♡
1 0
𑀷̵⃛ґᴧᴨκ͟y⃡⑉᚜𖣐͛᚛⑉ᛃᏕ̅͢͟ꫝ⌁᷉𒋘͛
1 0
ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
1 0
G͓̽u͓̽e͓̽s͓̽s͓̽𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
1 0
Ϫ͢Ӄ𐤠悪⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
Jᴜᴧn ₆⁶₆
0 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
0 0
➳ ᅠᅠᅠᒚᴉᴙᴧᴉỵᴧ
0 0
✦ Ṏᴚʟᴧɴᴅᴏ
0 0
➳ ᅠᅠᅠᒚᴉᴙᴧᴉỵᴧ,
0 0
ᱮᴧɦ᳂ᥢ
0 0
ꓣ᥊ⲛ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
0 0

Popularity trends

GamerS   14  5
꧁༒•TheKing•༒꧂
13177 4619
PUBG   13  2
Sㄚ 么 乙 ツ
6366 2250
PUBG   4
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
10082 2656
Legend   10  2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
10673 3360
Fortnite   4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
14502 5700
Fre   5
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
3724 1360
PUBG   0
꧁༒☬sunny☬༒꧂
24756 8895
PUBG   0
꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂
4418 1072
Alex   3
꧁༒☬Alexৡ☬༒꧂
4161 1691
Killer   2
꧁☠︎₭iℒℒℰℛ☠︎꧂
388 118
ML   2
꧁༺ ₦Ї₦ℑ₳ ƤℜɆĐ₳₮Øℜ ༻꧂
4720 1410
PUBG   0
J҉O҉K҉E҉R҉
588 209
Ninja   0
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
10612 3638
ros   2
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
6145 1871
Simbol   0
『ᴹᵛᴸ』•Ҟモれ乙Ö࿐
1223 304
PUBG   0
SOUL々MORTAL
8413 2382
PUBG   0
ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒
2691 690
PUBG   0
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
17018 4903
PUBG   0
☁✨爱Sηιρєz爱✨☁
2134 667
Simbol   0
『ṨᎢᏩ』༒Ѵιཌཇའ༒
695 230