Symbol ᴧ – Small Capital Lamda, U+1D27

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D27.

HTML code: ᴧ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D27";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D27'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴧ - Small Capital Lamda. Click to copy

ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
50 15
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
27 9
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
25 15
ℜŦӃ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
17 6
ℜŦӃ♚๗ͫ͢ᴧͣᴛͭ͢ᴧͣ«
16 1
ᴿᵀᴷ♚ℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ戀
16 5
ຮо͠ɴ✨㉺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ🔥
14 1
ℜŦӃ🐙⁞ℳ⁞ᴧ⁞ᴛ⁞ᴧ
11 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
10 3
ᴿᵀᴷṦϰ͠ᴧฯͥᴛͥ͢เ͡ᴋ
10 3
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
9 2
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
9 2
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
9 6
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ𒅒
7 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
7 4
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥|~𐐠𝛼𝑔𝛼~|
7 6
ᴿᵀᴷℳ͠ᴧͥ͢ᴛͥ͜͡ᴧ變燮
6 0
ℜŦӃ♚ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮
6 0
ℳᴧ̸ᴛ̸ᴧ̸燮ℜŦӃ
6 0
懸命⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ懸命
6 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
6 3
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔 ⑉Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
6 5
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨ƬᵻᴍⱻŦʁᴧꝟᶓᴌ𒁙ᴳˣᴰ
5 0
Ꭺⲥⲓᴅ♚Ꭼᴧɢⳑᴇ⑉
5 0
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
5 0
⌯Ꮩᴧɴᴆᴀ᠘⌯
5 0
ㅨ ᴍᴧʏʜᴇᴍ🐝.
5 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
5 1
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆςᴧℜ๛ʳᵃᵍᵉ
5 1
✪༺҂ʀ֒ᴧ͢͠ʛᴇ֘🔥
5 1
Ɓƴ℮漻 ᴌᴧƶᴣᴿꜿ
5 2
𓆩𐌱ᥲ𐑔𓆪ꪾ⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
5 2
S͠о͠ɴ✨Ɯᴧᴙᵯ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
4 0
ᴤ͟ᵳ› ᴃᵲᴧᵻᴎᴆᴇッ
4 3
➬ᴧsɩɱᴏᴱ3ϒΤ
4 3
҂Ṃ͚ɪ͒Ṧᴧ͢͠ᴇⱠ
3 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬࿆
3 0
Ⳑⲉⲟᴘᴧᴦᴅ.
3 0
ꪇᥙꫀ᥉ⷯ᥉ⷯ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ❥
3 0
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 1
༄𝓔𝕂ᴳᴼᴰֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
3 1
Ꭼᴧɢⳑᴇᴬᶜⁱᴰ
3 2
ᜢᴧꪶ࿋྄ིᤢꫂ𐒖𐒦
3 2
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇϻ༢〞
2 0
༺ﷻᶦᵒⁿ☣ֆςᴧℜ
2 0
Σℓ₮ ♚ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
2 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 0
༄𝓔𝕂ᴳᴱᴼֆȼᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ☬
2 1
Ƀ͢͢Ƀ㉺ヂᴧ͢͠ทۖ͠ʛ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
2 1
𖣦ґꛤᴧᴦ⊏ᴧᴅᴇ
2 1
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ PRØ
2 1
〤ㅤㅤㅤㅤ๖ۣۜS͛ϻᴧᴛɨ〞
1 0
乡·̽ℱɨᴛᴧ̮ᴌᴇ༢〞
1 0
ㅨ ᴍᴧʏʜᴇᴍ🐝
1 0
〝•ℱɨᴧ̮ᴌɨɴ̉ᴏʐʊ༢♡
1 0
冬ㅤㅤㅤㅤㅤ〝ℱɨ̉ᴌᴧ̮ᴌ♡
1 0
CᴧᵾƬʝѳℳ黃IGIL 2
1 0
ɮɮ͛͢๛∂ǝϗᴍ͛☆ƒᴧ͢͠ ϗڳ
1 0
TψT♚ ƬΣ Ꮮᴜⲥᴧ※ᴀʀᴍʏ
1 0
ຮ❍и✨❂๖ۣۜֆʌνᴧԍЄシ⎯⎯⇢:㍿★
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺٭ ˴Ṃᴧ͢͠ᴄ ˴
1 0
G͓̽u͓̽e͓̽s͓̽s͓̽𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
1 0
Ƀ͢͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛ
1 0
⤮Ꮋᴧꪚꫀᥒ⤪
1 0
Ϫ͢Ӄ𐤠悪⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
1 0
VlᴧÐFôX
1 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇVFPŸ
1 0
『长ム乙』ᴀɪʙᴧʀ ♞
1 1
༄𝓔𝕂҂ᴳᴼᴰֆⳟᴧℜ⇝ʳᵃᵍᵉ
1 1
ᱮᴧɦ᳂ᥢ
0 0
ᴵˢᵈᵃ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵐᵒᶰˢᵗᵃ
0 0
𑀷̵⃛ґᴧᴨκ͟y⃡⑉᚜𖣐͛᚛⑉ᛃᏕ̅͢͟ꫝ⌁᷉𒋘͛
0 0
ɮɮ͛͢๛∂ǝϗᴍ͛☆ƒᴧ͢͠ϗڳ
0 0
S͢ᴋᴧᴛᴇ𖣐࿇ۖ᪣
0 0
ꓣ᥊ⲛ𖣔Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺҂Ṃ͚ᴧ͢͠ʛᴄ🔥
0 0
Ⲙᴧʏʜᴇᴍ
0 0
⏉ᴦᴧ4ᴨ⊏ᴇ
0 0
ṃ͚ᴧ͢͠ʛıᴄ※ɢᴀᴍιиg
0 0
βяᴧ͢͠ฬ ʏᴛʁ͋
0 0

Popularity trends

freefire   23  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
14455 4119
fire   20  8
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11470 3782
fire   15  0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
3225 1033
fire   14  0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
6110 1891
fire   12  2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4563 1335
PUBG   4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
8109 2647
fire   12  0
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1622 532
freefire   10  0
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3997 1244
Ninja   4
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
2287 844
fire   2
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1558 480
Fortnite   2
not tfue
3381 1295
PUBG   2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4568 1167
Fortnite   0
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
7331 2920
fire   0
㑮 㴀 ꧁ꪗꪙꪑᤂ꧂ Ŧﺂℜۼ
435 193
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
1905 377
aesthetic   2
johnny johnny yes papa
414 262
fire   2
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
767 237
freefire   2
꧁☆ⓏⒺ༒ⓊⓈ꧂
524 164
fire   0
꧁࿗༒♛𝕾𝖊𝖇𝖆𝖘♛༒࿗꧂
726 267