Symbol ᴺ – Modifier Capital N, U+1D3A

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D3A.

HTML code: ᴺ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D3A";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D3A'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᴺ - Modifier Capital N. Click to copy

Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
1293 648
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
1262 475
ภ₮℘ ♜ アสัアสัᶠᴬᴺ
699 164
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
317 105
Ž⁰۞ᴺÊ
267 120
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
267 139
Ƀ͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
262 119
Ž⁰ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺÊ
175 98
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
163 56
ᴳᴱᴺᴱᴿᴬᴸк◎к◎⚔
143 63
ᴺᵛzχυαимℓ
124 37
ۣŦﺂℜۼ ᴺᴬᵛᴵᴰᴬ͢͢Ɗ
110 46
ۣŦﺂℜۼ ᴺᴬᵛᴵᴰᴬ͢͢Ɗ
105 56
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
103 66
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
98 32
ᴳᴱᴺᴱᴿᴬᴸ⚔⚔
89 22
๖ۣۜRNA ✨-ᴷᴵᴺᴳ
82 24
『ƬƘ』國 ₳ᴰศᴺสᴸไ 鬱
82 54
๖ۣۜRNA ✨-ᴷᴵᴺᴳ
78 20
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬ෴⏣ᴺᴵᴬ🌈
77 50
ミ〔ᴰᴿ.ˢᵁᴺᶠᴸᴼᵂᴱᴿ 🌻™
71 10
ᴺᵛ|αῠrʀᴏʀᴀ
70 32
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
69 38
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ 這
63 38
ᴳᴱᴺᴱᴿᴬᴸ
58 15
Ƀۖ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
53 22
乙Ŧ ツ ᴹᴬᴺᴵᴬ 👾
52 6
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛
45 37
๖ۣۜꘘꪽʀyᯓ☢︎Ꮓ̶͛ᴼ̱𖣐ᴺ̱
44 25
Žᴼ̠❂ᴺ̠Ê
41 25
I LOVE Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
40 24
ɮɮ͛͢๛ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
39 16
꧁Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛꧂
38 31
๖ۣۜRNA _ᴷᴵᴺᴳ龙
37 17
Ꮓ͛ᴼ̠࿌⃝⃠⃟⃚ᴺ̠Ꭼ͛
36 19
PAPAᴺᵀᴾ
35 21
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
29 10
๖ۣۜ PopSplit_ᴷᴵᴺᴳ龙
28 9
ℜŦӃ์♜Sᴬᴺ۝ᴰᴿO
27 9
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
27 11
ຮо͠ɴ✨ℭᴙᕕᵶ൮༻🎇ᴰᴱᴹᴼᴺ
26 5
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
26 17
Ꮓ͛ᴼ̠❂ᴺ̠Ꭼ͛ (Copy it)😉
23 10
๖ۣۜRNA ✨-ᴷᴵᴺᴳ.
23 10
ƬψƬ ☢๖ۣۜRNA ✨-ᴷᴵᴺᴳ
22 3
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
21 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
21 11
ᬊᬁᎪᏃ⚜️Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
21 17
๖ۣۜTROLL ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
20 8
ℳӃ ♛ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
20 19
POPSPLIT ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
19 6
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
19 7
👑SNΞDDY👑ᴷᴵᴺᴳ👑
19 13
✜ ᴺᵛ zχимl
18 9
POPSPLIT ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
17 3
𖤍 Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛, ꫀ⃝⃟⃠ᎪᏃ
17 5
Ƙ͢δ戀 ♚ 𓆩ᴸᴬᴺᴰᴿᵞ𓆪ꪾ
17 7
𓆩Ꭰᵁ̼᚜𖤍᚛ᴺ̼Ꮶ𓆪
17 10
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
16 8
Ꮓᴼ̠ᴺ̠Ꭼ๛『YT』
16 9
Ŧﺂℜۼ ᴰᴏᴹɪᴺɪᶜ
16 12
ᶻᴼᴺᴱ
16 12
ᴵᴺรᵀᴬ ƑiℓiƤ
16 13
[TW]一➹ཌྷᴷᴵᴺᴳ新⇜
16 14
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
15 6
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
15 7
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 9
Ƭ͢Łะانيمى Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
15 9
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
14 2
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ 𖣘 A Z
14 4
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
定๏℘͢٭ᴰᴜᴺʛ戀ᶠᵅᵑ
14 10
ƊЄSƬɌOƳЄɌᴷᴵᴺᴳ
13 5
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
13 6
ຮо͠ɴ✨ꭆ͠ⲉ͠νⲉᴎʛⲉᅳ🗡ᴷᴵᴺᴳ
12 1
ᴷᴵᴺᴳ
12 3
ภ₮℘♜ヂน๊ڰϊ⊕ɳᴷᴵᴺᴳ
12 3
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ UNAMMED PRO
12 5
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ ᴹᴬᴺᴵᴬ 🌈
12 6
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ
12 10
ภ₮℘ SムÐ夃⊗Ѱ ᴺᵀᴾ
11 4
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
11 6
๖ۣۜRNA⚔-ᴷᴵᴺᴳ
11 6
ภ₮℘ ♜ アสัアสัᶠᴬᴺ
11 9
﴾Ęνи茨﴿ Ꮓ̶͛ᴼ̱𖣐ᴺ̱E͛
11 10
⨶ฬ𝐋�Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
10 0
ƊЄSƬɌOƳЄɌᴷᴵᴺᴳ
10 2
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ
10 2
Ꮓ͛ᴼ̠࿌⃝⃠⃟⃚ᴺ̠Ꭼ͛࿌⃝⃠⃟⃚Ꮓ͛ᴼ̠࿌⃝⃠⃟⃚ᴺ̠
10 6
๖ۣۜ Dαnτe⚔-ᴷᴵᴺᴳ
10 7
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛
10 8
⨶ฬ𝐋�𐌁𐌏𐌏ᴺᴵᴳᴴᵀᴹᴬᴿᴱ!
9 0
༺ﷻᴵᴼᴺ☣ Ꮆϻℜツ
9 3
๖ۣۜRNA ⚔-ᴷᴵᴺᴳ LOVE
9 4
༺ﷻᴵᴼᴺ☣
9 4
✪.D҉E҉V҉Aᵂᴬᴺᵀᴱᴰ
9 6
ᴷᴵᴺᴳ№━⚔Ᵽ????™
8 0
๖ۣۜΛĐΣᴷᴵᴺᴳ༻
8 2
๖ۣۜꘘꪽʀyᯓ☢︎Ꮓ̶͛ᴼ̱𖣐ᴺ̱E͛
8 2

Popularity trends

fire   18  9
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
2866 844
Fortnite   16  8
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4084 1679
freefire   17  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2718 695
GamerS   17  2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1675 579
freefire   14  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
781 157
fire   11  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1121 301
freefire   6
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1314 453
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3258 1028
PUBG   2
Shroud
983 423
Legend   3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2969 1010
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1717 594
FF   4
꧁༺nickname༻꧂
1080 374
PUBG   3
Headhunter
2157 691
PUBG   0
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1738 510
PUBG   3
๕ۣۜZΞUS™
365 108
freefire   3
꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
212 57
GamerS   0
ℛ€X🐲
224 82
GamerS   0
Ella te amará :v
229 79
freefire   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
806 201
fire   0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
561 181