Symbol ᵁ – Modifier Capital U, U+1D41

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D41.

HTML code: ᵁ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D41";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D41'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᵁ - Modifier Capital U. Click to copy

Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
267 139
ミ〔ᴰᴿ.ˢᵁᴺᶠᴸᴼᵂᴱᴿ 🌻™
74 10
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
69 38
【ƑƑ】 Ƒᵁᴿᶐᴀᴫ
23 5
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
21 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
21 11
ℜŦӃ์♜Ɓᵁ﴾S﴿ᵀƳ
20 4
ℳӃ ♛ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
20 19
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
19 7
𓆩Ꭰᵁ̼᚜𖤍᚛ᴺ̼Ꮶ𓆪
17 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
15 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 9
Ꮥ͛ᴸ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᵁ̱Ꭲ͛
14 7
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
14 8
ຮ❍и✨Ɓᵁ﴾S﴿ᵀƳ🌟
13 0
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ
12 10
乃ѺĐ ͏สᴿτᵁк͏ᴸυゑ
9 5
ᴅᴱᴠᴬ ᴮᴱᴿᵀᴬᴹᵁ :v
8 6
﴾͏ƬƘ͏﴿ ͏สᴿτᵁк͏ᴸυ➢☪︎
6 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
6 1
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽
6 1
Ꭲ͛ᴿི̲̲ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝ᴾ̲̲⃔ᴿྀ̲̲Ꮎ͛
5 1
ᗋƓℱ苏❥Bangℛιzεᵀᵁᴮᴱ༻❦
5 2
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
4 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε🌈⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
4 0
༄Ɓℓαzε⇀❥ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
4 0
I Am Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ
4 2
ᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
4 3
ᴷᵁᴿᴰ
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽
3 1
Pᵁ̲﴾ɴ͎͛﴿ᶜ̲H
3 1
í Ӏօѵҽ ᵞᴼᵁ
3 2
Ꮋᵁ̼̽ᴺ̽
2 0
⊥ḯ⊥∀η||ᴴᵁᴺᵀᴱᴿ
2 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 0
ƬψƬ ☢ ⚔ψîdᵁᴿᴬ⚔༻爱
2 0
ˢᵁᴺᶜᴵ√Lhärÿ☼
2 1
ƬǤ♜ 彡※ᴳᵁᴵ※彡
2 1
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 1
ᴳᴼᴷᵁ ᴮᴵᴳ ᶠᴬᴺ⚡︎
1 0
ˢᵟᵁᵁᴿᵀ
1 0
ƬǤ♜ 彡※ᴳᵁᴵ※彡
1 0
ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝ᴾ̲̲⃔ᴿྀ̲̲Ꮎ͛
1 0
ᚹᵁ̲﴾ɴ͎͛﴿ᶜ̲ᚺ
1 0
🗿🚬ᴬᴸᶠᴬ🎆ᵀᵁᴿᴷ
1 0
ᵀᴿᵁᵀᴴ
1 0
ᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
1 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ
1 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ🐰
1 0
Ɓℓα͢ᶻε♕⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ💣
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ᴺᴳᵁ
1 0
๖ۣۜ ㄚ卂几ᗪ丨ჯᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
1 0
⋆ᶳᶬ༺≪INF๖ۣۜℜคⲘᵁN𝔇🅾≫
1 1
ˢᵟᵁᴵᴿᵀ
1 1
ℳ͟͞ᴧм͢ᵁᵀ↝變
1 1
MGᎻ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 2
ᴴᴬᴿᵁᴷᴼ㋦
0 0
༄Đᱬ⊱Sᴬᴹᵁᵀᴼ❥性别༻?
0 0
Đᱬ༄Ƴᴼᴳᵁᴿᵀ燮𒄳༻
0 0
ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝
0 0
ᴱᶻ ᴷᵁᴿᴰᵁᴹ
0 0
ᴷᵁᴿᴰᴼ
0 0
🚬ᴬᴸᶠᴬ🎆ᵀᵁᴿᴷ
0 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
0 0
ᬊᬁᎪ̲Ꮓ̾ꫀ⃝⃟⃠⃘ Ꭲ͛ᴿི̲̲ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝ᴾ̲̲⃔
0 0
Y!⌁ᵀᴴᴱ ᴮᵁᴮᴸᴬ ᴷᴵᴺᴳ
0 0
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ
0 0
ℳӃ ♛ᴷᴵᴺᴳ ᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
0 1

Popularity trends

freefire   27  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2907 751
PUBG   22  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1880 558
freefire   25  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3418 1081
Fortnite   14  9
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4205 1726
PUBG   20  3
Headhunter
2254 725
tiktok   15  5
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
333 94
fire   17  2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1253 354
GamerS   14  5
꧁༒•TheKing•༒꧂
1805 624
ros   16  3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1144 310
fire   12  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3069 918
PUBG   14  4
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1798 625
FF   13  3
꧁༺nickname༻꧂
1205 420
PUBG   12  3
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
388 85
freefire   13  2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
826 169
ros   12  3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2546 793
Legend   3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3076 1046
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1966 612
freefire   2
▄︻┻═┳一
181 57
PUBG   2
Shroud
1033 443
PUBG   0
Sㄚ 么 乙 ツ
249 77