Symbol ᵁ – Modifier Capital U, U+1D41

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D41.

HTML code: ᵁ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D41";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D41'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᵁ - Modifier Capital U. Click to copy

Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
268 142
ˢᵁ•꧁Sa̶ľľêH꧂
200 94
ミ〔ᴰᴿ.ˢᵁᴺᶠᴸᴼᵂᴱᴿ 🌻™
192 33
【ƑƑ】 Ƒᵁᴿᶐᴀᴫ
109 42
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
73 39
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛.
28 17
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
22 11
ℳӃ ♛ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
21 19
ℜŦӃ์♜Ɓᵁ﴾S﴿ᵀƳ
20 4
ᬊ᭄Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛〆
20 7
𓆩Ꭰᵁ̼᚜𖤍᚛ᴺ̼Ꮶ𓆪
18 12
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
16 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
16 10
Ꮥ͛ᴸ̱ꫀ⃝⃟⃠⃘ᵁ̱Ꭲ͛
15 7
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
15 8
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛ Is a
15 10
ຮ❍и✨Ɓᵁ﴾S﴿ᵀƳ🌟
13 1
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴺᴳ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ
12 10
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
11 2
乃ѺĐ ͏สᴿτᵁк͏ᴸυゑ
10 6
ᴅᴱᴠᴬ ᴮᴱᴿᵀᴬᴹᵁ :v
8 6
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽
7 2
﴾͏ƬƘ͏﴿ ͏สᴿτᵁк͏ᴸυ➢☪︎
6 0
Ꭲ͛ᴿི̲̲ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝ᴾ̲̲⃔ᴿྀ̲̲Ꮎ͛
6 1
ˢᵁᴺᶜᴵ√Lhärÿ☼
6 2
ᗋƓℱ苏❥Bangℛιzεᵀᵁᴮᴱ༻❦
5 2
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
4 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε🌈⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
4 0
༄Ɓℓαzε⇀❥ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
4 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽
4 1
I Am Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ
4 2
ᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
4 3
ᵁ ᴹᴬᴰᴱ ᴹᴱ ℳᎯⅅ
3 0
ᴷᵁᴿᴰ
3 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
3 0
ᯓ𐌑ⲅ.𖤐ᴷᵁᴿᴰ➺𓃲
3 1
✩ᵛᶤᵖ ᴾᴸᵁᵀᴼᴺᴵᴼ🎩
3 1
ᵁ ᴹᴬᴰᴱ ᴹᴱ ℳᎯⅅ⇠⇶
3 1
ƬǤ♜ 彡※ᴳᵁᴵ※彡
3 1
Pᵁ̲﴾ɴ͎͛﴿ᶜ̲H
3 1
ᶜ ᴵ ᴸ ᵁ ᴾ ᵁᵖ🌔
2 0
Ꮓ͛ᴼ̠ꫀ⃝⃟⃠⃘ᴺ̠Ꭼ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃
2 0
༺ ρɹ̤ɹ̇ċ ɺІ͛一ֆ☫ᴿᵁᴺ
2 0
Ꮋᵁ̼̽ᴺ̽
2 0
ƬǤ♜ 彡※ᴳᵁᴵ※彡
2 0
⊥ḯ⊥∀η||ᴴᵁᴺᵀᴱᴿ
2 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ
2 0
ƬψƬ ☢ ⚔ψîdᵁᴿᴬ⚔༻爱
2 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
2 2
ᴿᵞᵁᶻᴬᴷᴵ
1 0
-ᶠᵁᶜᴷ ᵞᴼᵁ-
1 0
來|❥ƊƛƝƝƳ|❥ᴾᴱᴿᵁ✔ᴸᴵᴰᴱᴿ👌🏻
1 0
꧁༒☬ᤂᶠᵁᶜᴷᴵᴺᴳれ口口乃ㄚৡ☬༒꧂
1 0
ᶠᵁᴿᵀ
1 0
ˢᵁ•꧁Sa̶ľľêH꧂
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ᴬᴹᴾᵁᴺσм
1 0
ᴿᵁᴵᴺˢᎪᏟ•Ꭼ
1 0
[Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̽] ๖ۣۣۜIeͥgeͣnͫĐ
1 0
ˢᵟᵁᵁᴿᵀ
1 0
ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝ᴾ̲̲⃔ᴿྀ̲̲Ꮎ͛
1 0
ᚹᵁ̲﴾ɴ͎͛﴿ᶜ̲ᚺ
1 0
🗿🚬ᴬᴸᶠᴬ🎆ᵀᵁᴿᴷ
1 0
ᵀᴿᵁᵀᴴ
1 0
ᴵᴿᴷᵁᴷ𓅃
1 0
Ꮮ͛ᴼ̱✇⃟⃝⃠ᴿ̱Ꭰ͛ Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛
1 0
ℳӃ ♛ ᴷᴵᴿᴷᵁᴷ
1 0
ˣˣˣƁℓα͢ᶻε⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ🐰
1 0
Ɓℓα͢ᶻε♕⇀ᴮᴿᵁᵀᴬᴸ💣
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽࿌⃝⃠⃟⃚ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
1 0
ᴺᴳᵁ
1 0
๖ۣۜ ㄚ卂几ᗪ丨ჯᴮᴿᵁᵀᴬᴸ
1 0
ᵂᴬᴴᵞᵁ
1 1
ʸᴼᵁ
0 0
K•HTM√ᴿᵁᴰᴴᴵ
0 0
ꆰᵁᴱᴱᴺ 🇿​🇮​🇦​
0 0
꧁ᴵᴸᵒᵛᵉᵁᴾᵃᵒˡᵒ꧂
0 0
❅ᴵᴸᵒᵛᵉᵁᴾᵃᵒˡᵒ❅
0 0
ᴴᴬᴿᵁᴷᴼ㋦
0 0
༄Đᱬ⊱Sᴬᴹᵁᵀᴼ❥性别༻?
0 0
Đᱬ༄Ƴᴼᴳᵁᴿᵀ燮𒄳༻
0 0
ᵁ̲̲⃕࿋⃟⃝
0 0
ᴱᶻ ᴷᵁᴿᴰᵁᴹ
0 0
ᴷᵁᴿᴰᴼ
0 0
🚬ᴬᴸᶠᴬ🎆ᵀᵁᴿᴷ
0 0
Ꮋ͛ᵁ̼̽ᴺ̼̽᚜ᚸ⃝⃘⃟⃠̰̃᚛ᵀ̼̽ᴱ̼̽Ꮢ͛
0 0
Y!⌁ᵀᴴᴱ ᴮᵁᴮᴸᴬ ᴷᴵᴺᴳ
0 0

Popularity trends

freefire   32  12
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
14545 4147
PUBG   29  7
꧁༒☬sunny☬༒꧂
8173 2665
PUBG   25  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4622 1183
FF   20  4
꧁༺nickname༻꧂
6122 1932
PUBG   18  5
Hydra. | dynamo
1574 447
freefire   18  4
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
4042 1254
freefire   17  5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
5503 1651
PUBG   12  6
Sㄚ 么 乙 ツ
1524 459
PUBG   13  4
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
579 98
PUBG   12  4
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
194 42
fire   12  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11511 3797
PUBG   14  0
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
3960 1295
Legend   10  3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5375 1736
freefire   5
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3607 1033
fire   4
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1654 542
fire   12  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4596 1340
FF   3
°ᴮᴸᴰ°нυsᴎιツ
418 133
PUBG   3
Headhunter
4302 1418
freefire   5
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3851 1039
FF   2
『ηя』丂°Ծscαг
963 247