Symbol ᵇ – Modifier Small B, U+1D47

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1D47.

HTML code: ᵇ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1D47";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1D47'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᵇ - Modifier Small B. Click to copy

蒙⚡𝓙σʞ𝑒𝓇⚡ᵃʳᵃᵇ
118 38
⋆ᶳᶬ༺㦵Ɫ𝔲𝐚𝐧ᵇʳ༻
57 17
蒙⚡𝓙σʞ𝑒𝓇⚡ᵃʳᵃᵇ
20 11
✩𝕊 ᴵᵗˢ҂ʀʌʛ͢ᴇᵇᶤᵗᶜʰ
15 6
༺҉ᴰᵒᵘᵇ҈ˡᵉˢ҉ᵖˡⁱᵗ⚔
14 8
蒙⚡?σʞ??⚡ᵃʳᵃᵇ
13 0
⋆ᶳᶬ༺㦵MONSTERᵇʳ༻
13 7
๖ۣۜ𝓟𝓡𝜣►_◄𝜣𝓝𝓔ˢʳᵇ⋆㑮 玄 㴀
11 4
Adelᵇᵃᶰᵍ
11 5
⋆ᶳᶬ༺KINGᵇʳ༻
11 9
⚔𝓑ᵘᵇᵇˡᵉᵇᵃˡᶻ⊱游㊣
10 3
⚔𝓑ᵘᵇᵇˡᵉᵇᵃˡᶻ⊱༻游㊣
8 3
₭乙❄ᶥΣvͣoͫ﷼ˢᵃᵇʳ
7 0
えβคήᎶ-ツᵇᵃᶰᵍ
6 3
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
5 4
Řβ 𝕔𝕙𝕚𝕜ᵇᵃᵈ🔥
4 0
༺ ᗰØᑎᗩᵇᵃᵈ🔥༻Řβ
4 0
S͠о͠ɴ✨ʁⱻкᴛ༻⏤🔥ᵇᶤᵗᶜʰ
4 0
ᶜᵒᵇʳᵃ
4 0
Bati☣⌁❥ᵇᵃᵉ
4 0
༺ʝoӄɛʀᵃʳᵃᵇ
4 2
⚔๖ۣۜᵇˡᵃˢᵗ฿฿༻⊱遊㊣
4 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
4 2
〖𐍂ΣĐ〗ΣνḭŁᵇᵃᶰᵍ
4 3
⋆ᶳᶬ↬ˢᵉʳ ᵇᵉʳᵒ⚔
3 0
ᄽᶜᵒᵇʳᵃ 🤗
3 0
𝓩𝑒𝑒Ƭαα✌一ᵇᵉˢᵗ
3 0
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
3 0
★TheBarlympatec★⌁❥ᵇᵃᵉ
3 0
⌁๖яαιηвσω༻⌁❥ᵇᵃᵉ
3 0
⎛Σ𝓍ͣ𝒶ͫ⎞❄ˢᵃʳᵇ
3 1
✈⋉ᴮᵘᵇᵇˡᵉᴮᴬᴸᶻ⋊遊
2 0
⚔𝓑ᵘᵇᵇˡᵉᵇᵃˡᶻ⊱༻游㊣GOOD
2 0
✰ɪwa✰ᵇᵉʳˢᵉʳᵏᵉʳ怒
2 0
【Řβ】ᵇᵃᵈ🔥
2 0
ᵇˡᵒᵒᵈ ᵒᵃᵗʰ
2 0
【Řβ】🅑🅛🅐🅒🅚ᵇᵃᵈ🔥
2 0
𝕮𝖍𝖎𝖗𝖔𝖓❅ᴰᵒᵘᵇˡᵉˢᵖˡⁱᵗ❅
2 0
蒙⚡𝓙σʞ𝑒𝓇⚡ᵃʳᵃᵇ
2 0
愛кяυѕнєя𐂅YTˢᵘᵇ
2 0
ᶠᵇ|Mohammed
2 0
ᶠᵇ|jhovany
2 0
ภ₮℘♜『やΛ个』ˢᵘᵇ
2 0
Baseℓָyzed⌁❥ᵇᵃᵉ
2 0
Basi†yra†es⌁❥ᵇᵃᵉ
2 0
⚡ᵃʳᵃᵇ༺⚡༻ᵃʳᵃᵇ⚡
2 0
𝕐🅾𝖚༒𝓊ᵇє
2 1
⚔๖ۣۜᵇˡᵃˢᵗ฿฿༻⊱㊣
2 1
ˢᵖᵒᶰᵍᵉᵇᵒᵇ
2 1
♣♥♣BaciᏋlyst♣♥♣⌁❥ᵇᵃᵉ
2 1
ᶠᵇ|ƤennyÃgar
2 2
⋆ᶳᶬ↬ˢᵉʳ ᵇᵉʳᵒ⚔
1 0
❅ᴰᵒᵘᵇˡᵉˢᵖˡⁱᵗ❅
1 0
⋆ᶳᶬ༺㦵HUNTERᵇʳ༻
1 0
Aᵇᵃᵗⁱⁿ一#NoSkin
1 0
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
1 0
ᶠᵇ|santiago
1 0
ᶠᵇ|Christopher
1 0
ᵇeͧrͩfͩly
1 0
✰Aelowaℝace✰⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
Bassibeth⚠⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
Baℝty❥⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
⚡฿achrop⚡⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
Bankse☂⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
⚡Aetωelpsa⚡⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
༄💮 TüṜ₭⌁❥ᵇᵃᵉ
1 0
ℬℰℕℕƔƤℜØ❼ᴰᵃᵇʏᴛ
1 0
☷☷𝔽!𝕣𝔼ˢᵉʳᵇ!ᵃ𝕋𝕖𝕒𝕄☷☷
1 1
輰疃∪ηҝσшη👤ᵇˡᵘᵇ
1 1
zY𝒽𝔞Ƒ𝔦sX.V.I༻⊱ˢᵘᵇ
1 1
⋆ᶳᶬ༺㦵ℕOV𝕌㟼❥ᵇʳ༻
0 0
⋆ᶳᶬ㦵ℕeͥץkͣeͫℝᵇʳ
0 0
⋆ᶳᶬ༺㦵Ɫ𝔲𝐚𝐧ᵇʳ༻
0 0
༄Eˡᶤᶻᵃᵇᵉᵗʰ一女ঔ㊚༻
0 0
❥ɀεʍσℜα一龟ᴮᵇʸᴳʳˡ
0 0
༄ᏃꫀꪔꙪⴽꪁ一龟ᴮᵇʸᴳʳˡ
0 0
༺ᏃꍟᄽꂦꋪѦ㊚一ᴮᵇʸᴳʳˡ
0 0
⋆ᶳᶬ༺㦵Ɫ𝔲𝐚𝐧ᵇʳ༻
0 0
༄Zemora㊚一ᴮᵇʸᴳʳˡ
0 0
Zємσяα❥ᵇᵃᵇʸᵍⁱʳˡ
0 0
Đᱬ༄ʑᵉᵐᵇᵉʳ༻❥㋦燮㉺
0 0
▥ᴰᵘᵈᵉᵇᵉˡᵒʷˢᵘᶜᵏˢ?
0 0
ᖘelØήʸᵒᵘᵗᵘᵇᵉʳ💖
0 0
﹄ᴬᵇʳⁱᵍᵃᴬᵇᵇᵃ﹃
0 0
JOSE✌一ᵇᵉˢᵗ
0 0
ᴿᵉᵃTสzeℝᵇʳ🍄
0 0
PELONᵇᶤᵗᶜʰ
0 0
ˢᵖᵒᶰᵍᵉᵇᵒᵇ
0 0
ᴬᵇᵈᵘˡˡᵃʰ ᴼᶜᵃˡᵃⁿ
0 0
ᵇᵘʸᵘᵏ ᵏᵘʳᵈⁱˢᵗᵃⁿ
0 0
✖𝓚𝓨𝓢✖ᵇᴵᵍᴰ
0 0
ƁℓΔZΞ³ᵏ﷼ẔǤ℟ˢᵃʳᵇ
0 0
ηƬ𝔁🎃Σ℣𝓸ˢᵃʳᵇ
0 0
ƁℓΛZΞ⬳ˢᵃʳᵇツ
0 0
ⁱΣ𝔁ͣ𝓪ͫ❄ˢᵃʳᵇ🌹
0 0
₭乙❄ᶥΣvͣoͫ﷼ˢᵃᵇʳ
0 0
Ƀ͢Ƀ㉺丹йǤ㉫Łᵇʳ
0 0
༄𝕂 Ⱳαяισcк一үтᵇᵍ
0 0

Popularity trends

fire   28  7
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3114 926
freefire   23  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2942 758
GamerS   18  5
꧁༒•TheKing•༒꧂
1829 630
fire   10  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1268 363
Fortnite   11  4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4231 1733
PUBG   11  4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1902 567
freefire   10  4
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3438 1088
ros   12  2
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1161 315
GG   13  0
Ɠ͢Ɠ»̶̳͓✧ʎϦ۝ϟʏϩ
56 6
FF   11  2
꧁༺nickname༻꧂
1221 427
fire   11  2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
607 156
Fortnite   10  2
not tfue
1543 608
ros   11  0
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2560 797
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1978 614
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1812 629
ros   2
• ᎶᎻᎧᏕϯ☠️丂卩卄丨几乂ヅ
54 9
Fortnite   0
¯\_(ツ)_/¯
387 147
freefire   2
꧁༒☬Kong_Dom☬༒꧂
254 72
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
504 134