Symbol ᶤ – Modifier Small I with Stroke, U+1DA4

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+1DA4.

HTML code: ᶤ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1DA4";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1DA4'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ᶤ - Modifier Small I with Stroke. Click to copy

ᵖᵃᵖᵃᶜᵒᶰᶠᵉᵗᶤ BR
103 40
ຮо͠ɴ✨𝓢ᵖᶤᵈᵉʳᵐᵃᶰ
91 26
ᵖᵃᵖᵃᶜᵒᶰᶠᵉᵗᶤᶰᵒشُفَق
62 26
๖ۣۜŁᶤᵏᵉ一⚔❥㟼㦵
61 19
✖ƬψƬ☢ᵏᶤˡˡᵉ
47 25
NiͥŇjͣaͫᵏᶤᶰᵍ ━YT
38 23
Risk89ᵏᶤᶰᵍƬƤ
31 0
ŦĦᶤỖ☭Ƭђ尺ۜΔ§ђ√嫠搰
24 3
RNA ᵏᶤᶰᵍ☃
22 12
ᶜᵃᵖᵗᵃᶤᶰ💤🌴🅰🅰
20 8
么JєŦŦ數༻一ᵏᶤˡˡᵉʳ❥
18 6
NiͥŇjͣaͫᵏᶤᶰᵍ ━YT
18 10
★ᶳᶬ ༄𝓑ᶤʳᵈᵐᵃᶰ༻
18 10
?ᶤʳᵈᵐᵃᶰ «ƬψƬ»
16 5
✩𝕊 ᴵᵗˢ҂ʀʌʛ͢ᴇᵇᶤᵗᶜʰ
15 6
ϺӃ ♞ ⁹⁹⁹ ᶄᶤℓℓęᶉ
15 8
قฟαяяï㋡г一Ѿᵏᶤᶰᵍ๛
14 3
²⁵⁰⁷ᶤᶰᵈᵒᶰᵉˢᶤᵃ
14 6
๖ۣΔlpнα一ᵉᵛᶤˡ 👿
14 11
?ᶤʳᵈᵐᵃᶰ
13 2
¢ℓ✬𝓼𝓼𝔂ᶤˢ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
13 4
⋆ᶳᶬ༄𝓑ᶤʳᵈᵐᵃᶰ༻⋆ᶳᶬ༺㦵AͥNDͣYͫ𝓢⚓
12 6
LALAT#Ŵᵃᶰˢʳᶤ✍
12 6
𝓑ᶤʳᵈᵐᵃᶰ «ƬψƬ»
12 7
ᴸʸˢᵐᴮʳᶤ ᵃⁿᶤᵉˡ
11 3
Ֆᕕ₣↬𝓢ᵖᶤᵈᵉʳᵐᵃᶰ
9 3
𝓑ᶤʳᵈᵐᵃᶰ «ƬψƬ»
9 6
🙞ƊᶤᵒẊ✟EͥRIͣCͫK🙜
8 0
Classyᶤᵃᵐᵈᵃᵒᶰᵉ
8 5
ᶤᵍ ๖ۣۜǤнσsτ༻
8 6
ᴿᵉᵃˡ ᴷᶤᶰᵍ
7 1
๖ۣۜSᵒʳᶤᵃƤʳᵒ🉐ƳƬ
6 1
S͠о͠ɴ✨ℭᴌᴧรรƴᴰᴬ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ
5 0
S͠о͠ɴ✨Ꝅᵻʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠о͠ɴ✨𝓑ɇᵴƬ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠о͠ɴ✨𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
S͠о͠ɴ✨𝕯ߎꞩȾ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
5 0
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈-#2
5 2
濾藻 ᵃᵏᶤᵐᶤ☀
5 4
ᴵᵗˢ҂☈ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
5 4
S͠о͠ɴ✨ʁⱻкᴛ༻⏤🔥ᵇᶤᵗᶜʰ
4 0
S͠о͠ɴ✨๖ۣۜ乙єߎȿ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
S͠о͠ɴ✨Ɯᴧᴙᵯ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
S͠о͠ɴ✨ȠᶓṧŦ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
S͠о͠ɴ✨ℜວᵴ࿆Є鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
S͠о͠ɴ✨Ⴚʀ፝֟ᵻᴢ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
4 0
♫༺𐍂𐌄𐍅༻⌁ᵏᶤᶰᵍ
4 0
𐍃ᵒʳᶤᵃ🉐SͥXͣY
4 1
【㟼】𝓢ʷᶤˢʰ✧
4 1
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈▬#10K
4 1
ყᵏᶤᶰᵍ
4 1
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ̽͢͠ʛᴇᵇᶤᵗᶜʰ
4 2
ᴵᵗˢ҂ꭆ͛ᴧ͢͠ʛᴇ̽ᵇᶤᵗᶜʰ
3 0
Ⴚʀ፝֟ɪᴢ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
3 0
【⋆🎀】༄Pickᵏᶤᶰᵍ๛
3 0
ᄽͣͤͥͦͧͪͬͭͮⷣᵃᴮͨᵈᵉᴳʰᶤʲⁱⷦᵐⁿᵒʳˢᵗʷˣ
3 0
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈━ᑭᖇ🤔❓
3 0
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈-
3 0
ტฬ𝐋⍣𝕭ᴇʟᴌ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
3 1
ᴸᵒʳᵈ 𝓢ʷᶤˢʰ
3 1
𝓑ᶤʳᵈᵐᵃᶰ «ƬψƬ»
3 1
Đᵃᶰᶤ𝕷𝖊𝕒𝔩𝖊
2 0
ᕼєρнαєsтυѕᶤᵃᵐᵈᵃᵍᵒᵈ
2 0
๖ۣۜ🅽ᶤᶜʰᵒˡᵃˢ🐲💎🔥鿄𝓢ʷ
2 0
RNA - ᵏᶤᶰᵍ☃[yhiita1]
2 0
๖ۣۜṜᶤᵛᵃˡ🛧一✨|ᑭᒪᗩƳƵ|
2 0
⋆͠ 些 ๖ۣۜ𝔇ᵃᶰᶤᵉˡ
2 1
⋆͠ 些 ๖ۣۜ𝔇ᵃᶰᶤᵉˡ✨
2 1
[Solo]Ɗᶤᵒᶻ✟Jͥ๏rͣgͫ𝔢
2 1
¢ℓ✬𝓼𝓼𝔂ᶤˢ㟼ᵏᶤᶰᵍᄽ🐯ᄿ♚КОРОЛЬ♚
2 1
๖ۣۜŁᶤᵛᵉ一⚔❥㦵㴀
2 1
泻ѾㄖⱤゆ↭长ᶤ₦ᴳ๛
2 1
ᵏᶤᶰᵍ
2 1
Ֆᕕ₣↬𝓢ᵖᶤᵈᵉʳᵐᵃᶰ sity
2 2
ℒᶤᵗ𒅒ㅤ〤Ý𝓐ŜǗỖ (
2 2
ຮℓӄ༷ℵ⊱𝓕ᵒˣᴳᶤʳˡ遊
1 0
[ϟ]一𝓢ᵒʳᶤˣ⋅⋅ヰᴳᴼᴰ
1 0
ᄽPuasaLoᄿᵃᶤˢᵃʰᄽ༻
1 0
✈ʸᵘʳᶤƁ๏ץкค金〖⚜〗
1 0
😎ʲᵃˡᶤƤĹÃƳẸŘ⚽ǤØŤÃ👲✔
1 0
𝔎̸ᶤϞ̶ϑ
1 0
ᶳᵅᶤᶬᵅ❥♠ ₳₴₴Ø ♠༄
1 0
ℌåñµ₥åñʰᶤᶰᵈᵘᶤˢᵐ
1 0
ℌåñµ₥åñʰᶤᶰᵈᵘ
1 0
Ǥσblᶤήs一務益�
1 0
⦕ᶤᶰˢᶤᵍʰᵗ⦖⎛⎝ŘỖŻÃķ⎠⎞
1 0
ᵏᶤᶰᵍRocketᴳᵒᵈ
1 0
ᵏᶤᶰᵍ
1 0
ᴵᵗˢ҂ꭆʌ͢ʛ⃖ᴇᵇᶤᵗ⃮ᶜʰ
1 0
❥ᎮꫀƦƦᎩ鿅༻ᶤᵈᵍᵃᶠ
1 0
ℳӃ ⇆♕⇄  Ƥo℘ᵏᶤᶰᵍ
1 0
ᴮᴿ✨GͥOͣdͫᵏᶤˡˡ
1 0
ᶤᵗˢ㉺Ḟᴜ͖ᵶ͟͠ᴢ͞ʏ鼻ᴳᵒᵈ
1 0
ᶤᶰˢᵗᵃ ᵏᶤᶰᵍᶻ.ˣʸᶻ
1 0
☞҈ฐ៛ᚻ҈ⱥ℟҈ᴷ☜↭ᵐᶤᵐᵃ
1 0
ৡƁʛ❥ムɴтσɴץˡᶤᵈᵉʳ
1 0
Ⴚʀ፝֟ɪᴢ鬱̳ᶤᶦᶦᵉᵍᵅᶦ
1 0
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈▬ŸŤ
1 0
๖ۣۜMᶤʳᵃʸ✈▬#100K
1 0
𝕊ᶰᶤᵖᵉʳ❥一✖♡爱
1 0

Popularity trends

PUBG   31  9
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1874 554
freefire   25  9
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2892 748
freefire   25  4
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3410 1080
FF   21  5
꧁༺nickname༻꧂
1201 419
fire   17  6
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3065 915
fire   16  5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1246 353
Fortnite   12  9
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4199 1725
Legend   17  3
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3075 1044
tiktok   16  4
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
327 93
GamerS   12  8
꧁༒•TheKing•༒꧂
1799 624
PUBG   17  2
Headhunter
2245 724
PUBG   15  3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1793 623
ros   13  5
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1138 310
ros   13  3
𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
2543 793
freefire   11  3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
820 168
PUBG   4
꧁•TBlackShouT•ᴳᵒᵈ꧂
381 84
freefire   3
▄︻┻═┳一
178 57
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
1961 612
freefire   3
☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
1042 309
fire   0
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
621 199