Symbol Ḽ – L with Circumflex Below, U+1E3C

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+1E3C.

HTML code: Ḽ
CSS code: #css_example:after {  content: "\1E3C";  } 
BASH code: $ echo -e '\u1E3C'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol Ḽ - L with Circumflex Below. Click to copy

◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10907 3421
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2252 720
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
496 122
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
213 49
▄︻̷̿┻̿═━一₭ÏḼḼ℥℟ཌ𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮
133 46
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
104 48
◥꧁དRUSHI༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
76 30
ℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟
69 12
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
66 21
꧁༺✟VЇdสัḼ✟༻꧂
63 27
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
41 14
དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ
38 10
◥꧁ད༒ƏĐĢÃŘ༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
34 9
࿇ ͥ ͣ ͫᏕʜɪᴇ༒Ɗσ؏Ḽ•ᴵᴰ࿇
33 25
꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂
29 10
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
27 4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥R0H!T༒iwari₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
27 19
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ
21 7
◥꧁དNIKHIL༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
17 4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒$Ḽ@¥℥℟ཌ꧂
15 6
꧁ད ͥ ͣ ͫᏕʜɪᴇ_Ɗσ؏Ḽ ཌ꧂
13 3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
11 4
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10 2
◥꧁དNÏ ༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
9 2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
9 2
『⏤͟͟͞͞★ŠᶄłḼḼɀメ
9 2
[ᖫ♕₭ĪÑĞ♕ᖭ]★☠₣ǺĬŚẴḼ☠★
8 0
꧁༒☬ℭⓄᏕᙢÏḼℭ🅐ℑÅ ¥☬༒꧂
8 2
꧁☆☬Ðɑ₦ЇÏḼ☬☆꧂
6 0
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
6 2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
6 2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5 0
◥꧁དMÅ℟ℭĒḼḼØ༒I992ཌ꧂◤
5 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
5 1
꧁༺☆☬Ðɑ₦ЇÏḼ☬☆༻꧂
4 0
꧁✞☬ŤĦĒ༒ḼØ𝕾Ť☬✞꧂
4 1
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
3 0
ℜɛάḼto☢Тo𝓧îc☢
3 1
꧁Üríbę₭ÏḼḼ꧂
3 1
དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ
3 1
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2 1
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2 1
◥꧁དℭ℟ÅℤİB༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
ད℟Ḽཌ
1 0
꧁༒ℬⓘⓢⓗⓐḼ༒꧂
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
༺𝓛𝓶𝓛◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
ℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1 0
Sᗰ😊Ḽē=👍
1 0
◥꧁དℭ₭ÏḼḼ℥℟๖ۣۜßØys꧂
1 1
꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂
1 1
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དJ£RŞŞØŅ☆༒☆₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
λℒλ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒KASAMARAN₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
0 0

Popularity trends

freefire   13  10
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
27262 8239
fire   15  4
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
19514 6690
freefire   12  3
꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂
2982 1098
PUBG   12  2
꧁༒☬sunny☬༒꧂
15117 5062
fire   12  2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
10907 3421
freefire   4
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
9885 3121
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
6612 2265
PUBG   0
SOUL々MORTAL
3485 846
tiktok   3
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
6072 1622
Fortnite   0
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
10007 3925
Fortnite   3
not tfue
4937 1807
freefire   3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
10340 3513
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
6489 1915
PUBG   3
HYDRA | DYNAMO
722 273
tiktok   2
moonlxght
1312 533
Fre   2
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
932 303
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
3802 764
fire   2
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
5171 1658
FF   2
꧁༺nickname༻꧂
10958 3408
Free   3
꧁☬༒Søk༒☬꧂
1755 703