Symbol ₀ – Subscript Zero, U+2080

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+2080.

HTML code: ₀
CSS code: #css_example:after {  content: "\2080";  } 
BASH code: $ echo -e '\u2080'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ₀ - Subscript Zero. Click to copy

ภ₮℘♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
428 217
☢优𝓒ℓαssy☢༻₃₀
142 42
ภ₮℘♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
112 55
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻₁₀₀ᵏ
108 46
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻₁₀₀ᵏ
60 29
ຮ❍и✨ωσℓƒ༻₄₀к🐺
33 5
☢优𝓒ℓαssy☢༻₃₀k
33 15
༩ⷬ༮|ֆť𝕬Ɍ🌈❥❥₂₀ᵏ
32 11
ภ₮℘♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
23 14
⨀⃝⃟⃞ ༄ⓦĐ𐌀ⓝι𐌄ℓ₁₀₀ᵏ༻
22 11
乡๖ۣۜM.GAMES༻₅₀ᵏ
19 5
レイ乙 ΒοΜβ ₄₀ᴋ𓃰憃
17 5
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻₁₀₀ᵏ
14 9
㍿Ԕԕ؄ 👽AƵͥιƵͥ₁₀₀ᵏ𝓪ͣ͢͢͢𝔁
13 1
ᴬˢˢᵘᵐᵃᶜᶜ₁₀₀₀ᵏ
12 2
☢ჯ☯〖ᗩǤ〗☯ჯ☢ ₁₀₀ᵏ
11 6
〖ᗩǤ〗Nεgατίνε₁₀₀ᵏ
11 8
₂₀ᵏ牛↠ℳỉՇɧỉ↞牛₂₀ᵏ
10 0
Βค✧༺ωσℓƒ༻₄₀к♘
10 2
ຮо͠ɴ✨σηє★ฐђสัℜӃ₄₀ᴋ一✖爱
9 0
⨶ฬ𝐋�𐌁𐌄𐌀𐍃𐌕一诶₁₀₀ᵏ
9 0
⨶ฬ𝐋�Nεgατίνε₁₀₀ᵏ
9 1
solo德⌁ᴳᵒᵈ🗝#₂₀ᵏ
9 2
༄ⓦ⊱ɮŁσσ∂༻₁₀₀ᵏ
9 4
ภ₮℘♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
9 5
⚜鿆N̠ᴇᴛʜᴇ𐍂㊙⊱提₂₀ᵏ experimental
8 0
『來❥ ༼𐍃ᵖ𝔢ͤᵉ𝔡༽ ₁₀₀ᵏ👑
8 3
Michi德ᴳᵒᵈ🗝#₂₀ᵏ
8 5
✮𝕔𝕖𝕤𝕒𝕣✮₁₀₀ᵏ√
8 6
Βค✧༺ωσℓƒ༻₄₀к♘
7 0
σηє★ฐђสัℜӃ₄₀ᴋ一✖爱
7 3
☢优𝓒ℓαssy☢༻₃₀
7 5
S͠ᴏ͠ɴ✨ୡɪ͛ʀ.「R͊ẟ̐ઉꜪꭆᴛ」💖₀₁
6 1
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻₁₀₀ᵏ
5 0
ᎮᏒΘ | 妥源益₀₂
5 1
ѦƤ⌁sσλκιπɢss₁₀ᵏ
5 1
ᎮᏒΘ | 妥源益₀₃
5 2
《IG96❥妥》?₁₀₀ᵏ?
5 2
LB⨀⃝⃟⃞ ༄ⓦĐ𐌀ⓝι𐌄ℓ₁₀₀ᵏ༻
4 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♕𒀱ꪳ꧁ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ꧂𒀱ꪳ
4 0
༒๖̶̶Ƥ₳₦₮€Ɽ₳ ₄₀ᴋ
4 1
≾ĐαяҜ ♡ Ƭяσxx👽-༻₁₀₀ᵏ
4 1
๖ۣۣۜP۝ᑭ𝕊𐌛꒒ℐᏆ₁₀ᴳͦᵒᵈ
4 1
༄ⓦ⊱ƬIGΛR༻₁₀₀ᵏ
4 1
⚜鿆N̠ᴇᴛʜᴇ𐍂㊙⊱提₂₀ᵏ
4 1
〖ᗩǤ〗Nεgατίνε₁₀₀ᵏ〖ᗩǤ〗Nεgατίε₁₀
4 1
气レイ乙♖气۝₄₀ᴋ憃۝
4 2
⚜鿆N̠ᴇᴛʜᴇ𐍂㊙⊱提₂₀ᵏ experimental
4 3
Aรτ𝓜✶ ✨ΞБŁM ʲ₀₅₅₅⁻₅₇ᵃᵇ
3 0
Aรτ𝓜✶ ђÐ ₁₀₀₅₄₆ Ⴆ🌑
3 0
ภͥ₮ⷣ℘ⷨ♕༆꧁ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ꧂
3 0
꧁ཌฟ₀Ɫ𐌅𐌆Ƹ⌁ᴳᵒᵈད꧂
3 0
☢优𝓒ℓαssy☢༻₃₀
3 0
-๖ۣۜ鲲-༻❥ᴸᵉᵍᵉⁿᵈ₁₀ᵏ
3 0
-๖ۣۜ鲲-༻❥ᴸᵉᵍᵉⁿᵈ₁₀ᵏ⎝ᴿᵏ⎠
3 1
๖ۣᴿᵒᶰHUARI₁₀₀ᵏ
3 2
༄ⓦ⊱ŁĨ☪И༻🦁🐯₁₀₀ᵏ
3 2
[?]༄Ⓐ𝚃𝚃༭🌺ᴸᴵᴺᴰᴬ₂₀ᵏ⽜[?]
2 0
Ꮶ𐌼 妥源蒙₀₂
2 0
ຮо͠ɴ✨ DΘGΣ⇜₁₀₀ᵏ
2 0
㍿Ԕԕ؄ 👽AƵͥιƵͥ₁₀₀ᵏ𝓪ͣ͢͢͢𝔁
2 0
ฐђสัℜӃ₄₀ᴋ
2 0
⚜๖鿆N̠ᴇᴛʜᴇ𐍂⊱㊙一提₂₀ᵏ
2 0
₁₀₀ᵏ
2 0
Βค✧༺ωσℓƒ༻₄₀к♘
2 0
GEGE₀₀₀,₀%
2 1
ᛃ𝐌𝔢𝔪𝔢𝔰⌯₁₀₀ᵏ遼龍
2 1
༄ⓦ⊱DRΛGON༻₁₀₀ᵏ
2 1
〖ᗩǤ〗Nεgατίνε₁₀₀ᵏ〖ᗩǤ〗Nεgατίνε₁₀
2 1
〖ᗩǤ〗Nεgατίνε₁₀₀ᵏ
2 1
ภ₮℘♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
2 2
Dzidane₁₀₀ᵏ
1 0
Skills♖๛ྂฐђสัℜӃ₄₀ᴋ𓃰
1 0
asdᴬˢˢᵘᵐᵃᶜᶜ₁₀₀₀ᵏ
1 0
Ꮶ𐌼 妥源蒙₀₄
1 0
Ꮶ𐌼 妥源蒙₀₃
1 0
Ꮶ𐌼 妥源蒙₀₁
1 0
༄𐤠ຖ໓૨ⲉค—❥슿德༻₀₀₇
1 0
ภ₮℘♖๛VRS₄₀ᴋ𓃰
1 0
𝐘𝓞𝐋𝓞𝕟𝕠𝕠𝕓₁₀₀ᵏ
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉GUCCI₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉WOOBS₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉CRAZZY₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉PUMBA₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉SILVER₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉SKILLS₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉GALAXY₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉NORZY₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉ℬ∪ℕℕᎥ₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉ᏕᏒ₸ΣƳ₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉Fʊʑℴ₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉丅ᔕᑌᑭᚸ₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉GUCCI₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉WOOBS₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉CRAZZY₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉PUMBA₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉SILVER₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉SKILLS₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉GALAXY₀
1 0
⍟ᏃᏒᏦ⑉NORZY₀
1 0

Popularity trends

freefire   31  7
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
14446 4117
fire   18  7
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
11464 3780
fire   12  2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
4559 1334
fire   12  2
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
3219 1033
PUBG   4
꧁༒☬sunny☬༒꧂
8108 2647
fire   13  0
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1619 532
Fortnite   11  2
not tfue
3380 1295
fire   11  2
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
6102 1891
Fortnite   11  0
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
7330 2920
freefire   2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
7204 2416
PUBG   2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4567 1167
fire   3
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
767 237
freefire   2
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3991 1244
fire   2
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
1557 480
fire   2
꧁▪ÐɑʀҟƑîʀɛ☆꧂
691 228
fire   2
꧁༒☬Ꭾ۝ᏝᏝ۝☬༒꧂
602 239
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
5522 1858
aesthetic   2
𝔸𝕝𝕞𝕠𝕟𝕕 𝕄𝕚𝕝𝕜 ✩ッ
576 70
freefire   2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3840 1027