Symbol ⌯ – Symmetry, U+232F

Nicknames with symbol (character) , unicode number U+232F.

HTML code: ⌯
CSS code: #css_example:after {  content: "\232F";  } 
BASH code: $ echo -e '\u232F'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ⌯ - Symmetry. Click to copy

TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
373 168
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
152 76
☬Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
132 104
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
78 42
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯✌🏼
78 65
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
76 61
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 48
ᛃⲦⲅᥳᤐᥑⲧ⌯❦遼龍
23 15
•Ɠ͢Ɠ•⌯Ꮓʏɢ Ꮓɑɢ⌁𖣐
18 3
⌯Ⳝ𐱅᧐᧐Ԟ❣︎
15 2
⌯Ⳝ͛𐱅᧐᧐Ԟ❣︎
12 6
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
12 9
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
⌯Ꮪᤐꪱ͛ⲧ❣︎
11 5
⁣ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
11 5
Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔⌯遼龍
11 7
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
10 4
⑆͎͛Ꭼⲅ͟ⲡ⌯ᯭ͚⁑☫
10 4
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
10 5
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
10 6
Ƭ͢Ʀ鬱 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ⌯ Back
10 7
꩟Ⲅᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗ⌯៚
9 2
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
⌯Lᴱ̲ᴳ̳۝ᴬ̳ᶜ̲Y⌯
8 1
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
8 1
⌯ꫝꫀ𐑾ꪫ
8 6
ꫝꫀ𐑾ꪫ⌯
7 5
—͟͟͞͞✯𐌺ᥲᤁ᥆ʀ⌯ꗄ WOW !
6 0
⌯Ⲙ᥊ᥒᤩ➢☢︎ꪶᥱꪇꪱ𐨠
6 0
⌯Ⲙᥲꪇꪱ=ꓖ᥆ᥰᥱ10 likes?:-)
6 0
ᛃ𝐍𝔢𝔩𝔰𝔬𝔫⌯❦遼龍
6 3
⌯Ꭼᴠᴏ⑉ ➫ ᴋᴀʀᴍᴀ
6 3
ᴥ ⌯ᴥ ⌯
6 4
☹⃕ᡳମ𐨯⑉⃗⌯ⲙᥲꪇꪱc
6 4
⌯Sᴘᴀʀᴋʏ⑉
6 5
⌯Ꮩᴧɴᴆᴀ᠘⌯
5 0
࿔ྀુᬊᬁ꥟鬱🉐定㊗蒙㊠㉺梅尔韦 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯
5 1
ƳT⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅp͛⌁ꗄ୰
5 1
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯
5 1
Ꮪƙ𐂡Ƥᥲⲅᥲꪰᥣᥣᥲ᥊⌯糕
5 2
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓ𐂡ྀુl᥉ꫝᥲ᠔᥆ᤐ
5 2
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
5 2
⌯ꇙ𐱅
5 5
ꪶ⃗⃗❥ꫂꪸⲘꪩ᥉ⲧꫀⲅꪩ⌯⻨ꪹ⌁☪
4 0
Ⴚʟⲭʏ⋆𐭘͟ⳙꪱⳟ͞ⲩ⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
‎⌯𐭘ⳙıⳟⲩ_ᴀɢᴀʀ⌯
4 0
Ⴚʟⲭʏ⋆Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
4 0
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
4 0
𐂂௶འཥ⌯ᎷⲓⲡⲦ
4 0
⌯Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘_ᴀɢᴀʀ⌯
4 1
꩟Ⲅᥱᥲᥣꪱꪲᝨꪗ⌯៚
4 1
ᛃᏃᥲᥙ̃ⲅᥙᩛ⌯㊠
4 1
⌯ʑྂꪫꪫꪕ
4 2
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓ𐂡ྀુl᥉ꫝᥲ᠔᥆ᤐ𐀚
4 3
Oisi๖ۣۜƮ͢͢x★ Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔⌯遼龍
3 0
─͟͞͞⃝⃘⃞͙Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⌯ᯭ͚⁑☫
3 0
⃟⃝⌯͙⃗➺ꛯ꛵ꚢꚡᝓⲉᝒꗄᯓ⃝⃘⃞͙ੌ
3 0
ᛃ͙ʟᴏᴡᴋɪ⌯
3 0
𐂂௶འཥ⌯Like if u r cool!
3 0
LUFFY is BEST-⌯ⲙᥲꪇꪱ=ꓖ᥆ᥰᥱ
3 0
Ƭ͢C戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
3 1
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 1
것ŁᎶ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 2
હੋ.Ⲙᥙᩛⲧꤪꤨ𐱅⌯☢➺伝説
3 2
☬Ꮶᴇᴇᴍ⌯⎋
3 2
Thx for name ⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅp͛⌁ꗄ୰
2 0
ᯓᏟᥱⲣ𐱅ᥱꪎ⌯͙⃗Ꭺᧁᥲⲅ
2 0
⌥⁣꙳͙Ƥⲅ᥆͟ꪎꤪꤨ᥆ⲅ⌯❥
2 0
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
2 0
⌯Ꭼᴠᴏ♚☞ᴋᴀʀᴍᴀ御浦
2 0
ภ₮℘ ♜ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 0
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓฬ࿆༙ꙶค࿆༙ʑ࿆༙ⷣε࿆༙ⷨ࿑
2 0
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓ𐂡βคήᎶ
2 0
⌯ꗄꘘͥᒪυͣχͫ
2 0
☢︎ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯𖣴͏⃝𓆸 ​
2 0
ᛃꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯❦遼龍
2 0
꙳͙ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯縉豈୰
2 0
ꓓʀᴇᴀᴍʏ⌯ꗄ
2 0
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
TR戲𓅃ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
Oh and ⌯Ⴢ𐱅ᥲⲅⲣ𖣐⌁ꗄ୰
2 1
ⳝⳟⲗⲅᚒ𐊂ⳑⲓⲧᴢ⌯☢︎
2 1
⌯Ƥ᥆ʟ᥆↣⃟⃝
2 1
ɮɮ͛͢๛⌯Ƥ᥆ʟ᥆↣⃟⃝
2 1
ᛃ𝐌𝔢𝔪𝔢𝔰⌯₁₀₀ᵏ遼龍
2 1
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
𐂂௶འཥ⌯ = WRP
2 1
𐂂௶འཥ⌯Ahmung
2 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓℜѺƔคŁ♛
2 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎 ᯓᏕℴ℧ℒイαⓚℯℛ
2 1
𖣘⃝⃟⃠⃘ⷤ⌯ⲘꪗƬ͢𐒎𐂡࿐𒀭 ᯓℬꫀꪁsϯ
2 1
࿈࿆ 𐑔ᥲꪎ⌯⎋
1 0
丅℘𝔂イ|⌯縉♠ƬIGΛR㉺༻シ
1 0
☬𝕵𝖊𝖋𝖋|清风尐哖|⌯⎋
1 0
⌯⑆𝘌𝘯𝘵𝘦𝘪⑉❂
1 0
♾⃟⃝⌯𝑬𝒏𝒕𝒆𝒊⌯♾⃟⃝
1 0
⌯縉ຮℓӄ༷ℵ♠ƬIGΛR㉺༻シ
1 0
‏⌯͙⃗Sᥣᥱꪀ᠔ᥱⲅ❉⃝⃟
1 0
浳浤➠𝙕⌯♼
1 0

Popularity trends

freefire   41  16
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
13044 3652
PUBG   24  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
7359 2400
fire   15  8
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
1264 405
fire   12  11
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
10583 3481
freefire   17  6
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
3382 1020
freefire   14  4
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
3277 924
PUBG   14  4
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
3895 1012
freefire   11  7
▄︻┻═┳一
1821 687
freefire   15  2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2828 788
FF   15  2
꧁༺nickname༻꧂
5558 1752
Fortnite   14  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
6994 2800
freefire   13  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
6904 2301
PUBG   10  4
꧁༒☬star☬༒꧂
785 176
PUBG   14  0
Hydra. | dynamo
1234 334
Ninja   10  3
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
1977 723
Legend   12  0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
5164 1666
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
3498 919
PUBG   0
๕ۣۜZΞUS™
1873 529
PUBG   0
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
332 59
PUBG   3
MVG•Nム丂ㄒㄚ
1339 403