Symbol ⎞ – Right Parenthesis Upper Hook, U+239E

Collection of nicknames with symbol (character) , unicode number U+239E.

HTML code: ⎞
CSS code: #css_example:after {  content: "\239E";  } 
BASH code: $ echo -e '\u239E'
Do you like this symbol?:
  0      1

Nicknames with symbol ⎞ - Right Parenthesis Upper Hook. Click to copy

ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
705 167
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
671 237
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
337 148
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
135 31
ゑ⎛⎝RiizkyǤǤ⎠⎞(HARD)
76 28
⎛⅌Ʀ⧲⎞꧁ֆť𝕬Ɍ꧂▶☢◀
52 24
๖ۣۜBlaze༻⎛-_-⎞一�:緑
51 12
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞[01blz]
48 20
ᴬᵂᵂゑ⎛⎝GiLangǤǤ⎠⎞
32 15
⎛⎝༄๖ۣۜ♛𝓪𝓵𝓭𝓮♕༻⎠⎞👿1
31 13
⎛⎝༄๖ۣۜ♛JỮÃŇ♕༻⎠⎞👿
27 8
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
26 6
Řußïnн⊕⛪⎞
24 6
artis⎛⎝[girl]⎠⎞BATAK
23 2
ゑ⎛⎝ 𝖘𝖘𝕾𝖘𝖘[𝕭]⎠⎞ゑ
22 2
ᴬᵂᵂゑ⎛⎝BimzǤǤ⎠⎞
21 9
⎛⎝ԲᏨƘ⎠ℜeaℓ ♏Ʌℜℓ㊗⎞
20 4
⎛⎝ک͠𝔭ყ⎠⎞
18 5
⎛Ձට①⑦⎞
18 8
꧁⎛尺卂乙乇尺⎞꧂⧸└͠ᴘჯ⧹
16 8
⎛₭ΘĐ♛╔ZD╗⇒ҳҲҳ⇐ツ⎞
15 2
⎛☠ﻏ̣̐ضّب☠⎞
14 4
⎛鬰𝕊𝕆𝕃𝕆༻❥㍿⎞[B7]
13 2
๖ۣۜRNAゑ⎛⎝King⎠⎞(ΘƓƑ)
12 1
⎛⎝⪻Delfΐñ⪼⎠⎞
12 5
⎛⎝ GGFadiL⎠⎞
11 0
ゑ⎛⎝ ɴᴀᴛɪᴏɴ⎠⎞ゑ
11 4
⎛♛ ℜƓ☠G̷HD̷B☹ ⎞
10 2
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
10 3
⎛Blaze⎞ :(
10 8
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
9 2
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
9 3
❅K☢lͥΐbͣrͫΐkΐŇg❅⎛⎝AdiToek๖ۣۜ⎠⎞
9 4
⎛๖ۣۜ㊗༺βσŁÐ一✈�⎞
9 8
⎛⎝⎝ℕ𝕚𝕋ℝ𝕆ℤ𝔼𝕌𝕊⎠⎠⎞
8 0
⎛⎛⎛█▬█⎞⎞⎞
8 0
⎛⎛⎛█▀▀█▬█▀▀█⎞⎞⎞
8 0
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
8 1
๖ۣۜRNAゑ⎛⎝Mario⎠⎞(ΘƓƑ)
8 1
⎛T҉A҉N҉K҉⎞
8 2
๖ۣۜRNAゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
7 1
VLΛDFOX⎛🐺-_-🐨⎞ZR
7 2
⎝໒ཞརຮ⎠一⎛ΛⱣṂ⎞
7 2
ゑ⎛⎝๖ۣۜZøö¢Ќ༻一∞⎠⎞
6 0
⎛⎝༄๖ۣۜ♛𝓪𝓵𝓭𝓮♕༻⎠⎞👿
6 0
꧁⎝𒅒⎛Hi⎞𒅒⎠꧂⁣
6 3
Ǫυα∂|Ƀ͢͢͢ᙀшɴя⎞
5 1
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ) Andri
5 1
⎛鬰𝕊𝕆𝕃𝕆༻❥㍿⎞[B7]02
5 1
✯⎛⎝đội♛𝓥𝓷⎠⎞☺♥
5 2
⎳᠁╲⧹⎝⎛ᑈ⍩⎞⎠⧸╱᠁ ⎲
5 3
【Řβ】⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
4 0
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
4 0
⎛๖ۣۜℭVLΛDFØX⎞kìñg
4 0
⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
4 0
⎛๖ۣۜᗑω爱⎞
4 0
ゑ⎛⎝𝓐𝓟𝓘𝓢ǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
4 1
ঈৄῳąཞʂ↬ ⎛༄ۣۜZaky⎞❥瓙鎴
4 2
௵⦖𐌾𐍈𐍂𐍃𐍅⎛⎞
4 2
vFPŸ-⎛🐺-_-🐨⎞𝓩ℜ
4 2
✪ ⎛༄ƤΘΓƧ▬ĈℍᏋ⎞:㊙
3 0
⎛ΣℜŦ⎞😎ZΞUS☠༻🐲
3 0
⎛!ᴴᴾヅ₮ắℬÖ₮シᵀᴹ⎞
3 0
⎛⎝█▬█ █ ▀█▀⎠⎞
3 0
⎛ander king⎞ 惹 90ᵏ
3 0
⎛ ꧁SムĐ夃のΨ꧂⎞
3 0
⎛Σ𝓍ͣ𝒶ͫ⎞❄ˢᵃʳᵇ
3 1
ゑ⎛⎝༄Ƭємρєѕт༻一☢ ƬψƬ⎠⎞一☢ ƬψƬ
3 2
𝔰𝔲𝔭𝔢𝔯⎛RANDA⎞ [kai]
2 0
⎛⎝ṂⱢ⎠⎞ [GalaxyZPM]
2 0
⎛༄ۣۜǺ♑❡❡↕Ķ¹Ŵ⎞
2 0
⎛༄ۣۜǺ♑❡❡↕Ķ¹Ŵ⎞ϟ₪
2 0
༄ۣۜǺ♑❡❡↕Ķ¹Ŵ⎞ϟ₪
2 0
⎛Ardepantie⎞
2 0
Ƀ͢Ƀ㉺ ℳศฏเสツ🐲ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
2 0
ゑ⎛⎝༄Ƭємρєѕт༻⎠⎞一☢ ƬψƬ
2 0
⎛ΣℜŦ⎞ - 😎🔥⎛𝓚 ℜ 𝕷⎞👌♛
2 0
ゑ⎛⎝FⱥบzⱥnǤǤ⎠⎞(ΘƓƑ)
2 0
vF-⎛🐺-_-🐨⎞ZR
2 0
vF-⎛-_-⎞ZeeTaa
2 0
vF-zR⎛-_-⎞VFPŸ ZR
2 0
⎛VlAD FOx ψƬ⎞
2 0
【Řβ】⎛๖ۣۜℭℌɨՇɧԾ└͠ᴘჯ⎞
1 0
⎛ຮℓӄ༷ℵ⎝ᗪєVɨℓǤǤ⎠⎞
1 0
⎛ৡึⅯ⚔𝓈𝓉༻⎞༒
1 0
⎛ΣℜŦ⎞😎Nℴℴℬ☠༻🐲
1 0
artis⎛⎝[Boys]⎠⎞BATAK
1 0
ᴬᵂᵂゑ⎛⎝卂ЯiƧǤǤ⎠⎞
1 0
artis⎛⎝[Boys]⎠⎞PL҉G҉
1 0
༄ۣۜZaky⎞❥瓙鎴 [sasa]
1 0
⎛⎝๖ۣۜⷤ𝕡ͥ𝕣ͣ𝕠ͫ ⷤ៚⎠⎞
1 0
⎝⎛ɮƗG ⎞⎠➳♥Rama
1 0
๖ۣۜRNAゑ⎛⎝Mario⎠⎞(ΘƓƑ)
1 0
⦕ᶤᶰˢᶤᵍʰᵗ⦖⎛⎝ŘỖŻÃķ⎠⎞
1 0
๖ۣۜBOL༻⎛_⎞一�:緑
1 0
Realゑ⎛⎝LedyǤǤ⎠⎞(HARD)
1 0
⎛⎞█▬█ █ ▀█▀⎛⎞
1 0
鬰๖ۣŦhۼ~Ɠ☢d鬰⎛ΣℜŦ⎞
1 0
⎛ΣℜŦ⎞ -⎛⎝ⱥgส٭࿆ιη⎠⎞
1 0
⎛ΣℜŦ⎞ - ๖ۣᗪΣ√ノ₰ۖ๖ۣ益
1 0

Popularity trends

Fortnite   18  3
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
4223 1729
fire   21  0
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
3090 919
PUBG   13  5
꧁༒☬sunny☬༒꧂
1893 563
freefire   14  3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
3432 1084
freefire   15  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
2922 753
fire   5
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1261 359
PUBG   3
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
1807 628
Fortnite   2
not tfue
1535 606
fire   11  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
599 154
tiktok   2
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
342 96
FF   5
꧁༺nickname༻꧂
1210 425
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
837 207
GamerS   2
꧁༒•TheKing•༒꧂
1813 626
ros   3
ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
1151 313
freefire   3
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
830 172
PUBG   0
Headhunter
2260 726
PUBG   2
Shroud
1037 445
PUBG   3
DEADPØØL
581 163
freefire   0
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
500 134