Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
413 150
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
110 45
꧁l͙ℨԄꪁɩོꪁꪀꤪꤨ꧂
108 32
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
103 31
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
93 53
⛃⃟⋆͙̈ḟäüẓï࿐ཽ༵⛁⃟⋆͙̈🇱🇹
87 23
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
79 62
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
67 50
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
63 19
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
44 16
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
42 18
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
39 21
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
37 9
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
31 22
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
27 14
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
24 9
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
24 15
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
23 3
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
23 6
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
21 3
⛃⃟⋆͙̈ÁŁĐø࿐ཽ༵
20 2
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
20 9
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
20 10
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
20 11
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
20 13
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 6
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
16 3
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
15 3
弔͟Ǫ͙戸 ✨𝔇𝔯𝔞ͥ𝔤ͣ𝔬ͫ𝔫囪ᶠᵃᶯ
14 0
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
14 2
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
14 4
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
14 7
弔͟Ǫ͙戸♛ ℳΔŞŦΣℜ
13 2
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
13 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
13 9
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
弔͟Ǫ͙戸⦓𝐋σsτ✨⦔
12 1
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
12 2
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
12 5
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
12 6
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ ɦµɠσꗄ欧
11 1
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
11 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
11 3
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
11 5
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
11 5
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
11 6
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
11 8
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
11 8
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
11 10
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
10 0
弔͟Ǫ͙戸𐂡Ꭺᥱ𐑾ꪱᥲᥣ➢糕
10 1
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
10 2
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
9 2
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
9 2
ᛃ͙𝐃𝐚𝐫𝐤𖥔𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𖣐
9 3
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 4
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
9 5
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
9 5
ś̶̛̖͍͙͗̀̐͠à̸͉̘̠̟̦͈̎̐̓̉̍̂̔͗͘͝
9 7
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
8 0
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
8 1
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
8 2
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 2
弔͟Ǫ͙戸᪣ȼℓąɲ❥ƳT
7 0
c͙r͙a͙z͙y͙ g͙a͙m͙e͙r͙#21
7 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
7 1
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ꗄᏦ᥆ᥙꪀⲟᩛ🖕🏿欧
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
7 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
7 4
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
6 0
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
6 0
S͠о͠ɴ✨❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
6 1
༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫࿆࿂࿆鬰
6 1
⃟⃝⌯͙⃗➺ꛯ꛵ꚢꚡᝓⲉᝒꗄᯓ⃝⃘⃞͙ੌ
6 1
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
6 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
❖ρσωєя⋆͙̈
6 4
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 5
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
5 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
5 0
߹߬ꓝⳟ̵ⲅⲥʜⲟ⋆͙̈ꗄ
5 0

Popularity trends

Raros   20  2
solo presiona en el signo mas:
1748 228
PUBG   16  3
꧁༒☬sunny☬༒꧂
23811 8496
PUBG   10  2
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
16426 4705
Fortnite   10  2
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
14086 5539
Ninja   2
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
9868 3378
Clan   0
️꧁️☠️Շѧмѯ_️θѵэя☠️꧂
2090 615
PUBG   0
Sㄚ 么 乙 ツ
6143 2162
Clan   0
♔〘Ł€Ꮆ€ŇĐ〙♔
3783 1269
aesthetic   0
🌻sunflower🌻
6461 1349
Chester   2
꧁༺𝕮𝖍𝖊𝖘𝖙𝖊𝖗༻꧂
16 6
ML   2
꧁༺ ₦Ї₦ℑ₳ ƤℜɆĐ₳₮Øℜ ༻꧂
4308 1275
Fre   0
꧁࿇The༒Killer࿇꧂
3376 1208
tiktok   3
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
9879 2751
PUBG   0
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
5144 1202
PUBG   0
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
9401 2459
TK   2
『ƬƘ』 ƬƦΘレ乇メ
4775 1609
KING   0
꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
2177 638
PUBG   0
BŁΛCKŠTØŔM
1124 320
Clan   0
✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞
644 170
MobileLegends   0
꧁༒Ɩɛɠɛŋɖʂ༒꧂
3522 1185