Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
371 141
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
95 28
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
77 62
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 49
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
60 19
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
56 23
꧁l͙ℨԄꪁɩོꪁꪀꤪꤨ꧂
49 10
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
38 21
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
35 14
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
30 21
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
23 9
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
19 4
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
19 11
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
18 2
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
18 3
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
18 10
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 5
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
17 8
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
17 13
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
16 15
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
15 7
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
14 0
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
14 1
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
14 3
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
13 4
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
13 7
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
13 7
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
12 3
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
12 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 8
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
蒙ᵗ͢͠ⁿ㉺ ༺ ᴋ̽ɪ͙
12 11
弔͟Ǫ͙戸 ✨𝔇𝔯𝔞ͥ𝔤ͣ𝔬ͫ𝔫囪ᶠᵃᶯ
11 0
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
11 2
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
11 5
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
11 5
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
11 10
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ ɦµɠσꗄ欧
10 0
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
10 1
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 2
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
10 7
弔͟Ǫ͙戸♛ ℳΔŞŦΣℜ
9 0
弔͟Ǫ͙戸⦓𝐋σsτ✨⦔
9 0
弔͟Ǫ͙戸★͢⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ
9 0
弔͟Ǫ͙戸𐂡Ꭺᥱ𐑾ꪱᥲᥣ➢糕
9 1
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
9 1
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
9 2
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
9 2
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
9 5
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
8 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
8 4
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 7
弔͟Ǫ͙戸᪣ȼℓąɲ❥ƳT
7 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
7 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
7 4
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
6 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
⃝⃘⃞͙ੌᎷꪱᥣ᧐⋆褐߹͛
6 1
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
6 2
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
5 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
5 0
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ๛ᴴᴱᴹᴬ ᴮᴿ
5 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
5 1
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
5 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ⃝
5 2
❄Q̷̽ʋᴇ͙̽ᴇ̷͙и̷❄
5 2
Šüñﷻ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
5 2
ś̶̛̖͍͙͗̀̐͠à̸͉̘̠̟̦͈̎̐̓̉̍̂̔͗͘͝
5 3
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
5 3
ภ ₮ ℘ ⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜ᬊᬁꣁꪎⷰᥒⷦ #tr
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
꙳͙Ꭺ᥉ⲧ
4 0

Popularity trends

freefire   19  6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
19131 5645
fire   14  3
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
14311 4806
fire   11  2
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
5681 1679
PUBG   6
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
7232 1891
Ninja   3
꧁⁣༒𓆩₦ł₦ℑ₳𓆪༒꧂
3250 1126
tiktok   10  0
𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
4078 1082
Fortnite   0
not tfue
4177 1548
PUBG   0
★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
1413 327
freefire   2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
8287 2767
fire   4
◥꧁☠︎Sofia☠︎꧂◤
699 329
fire   0
◥꧁དŤĦĒℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
1147 343
GamerS   0
꧁༒•TheKing•༒꧂
6628 2213
freefire   0
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
6716 1992
freefire   2
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3858 1094
PUBG   2
◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
1422 262
freefire   0
꧁༺₦༏₦ℑ₳༻꧂
1463 425
freefire   0
꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
6135 1942
freefire   2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
5078 1383
Fortnite   2
𝕊𝕠𝕣𝕣𝕪 𝕀 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕐𝕠𝕦
1111 328