Symbol ͙ – Combining Asterisk Below, U+0359

Collection of nicknames with symbol (character) ͙, unicode number U+0359.

HTML code: ͙
CSS code: #css_example:after {  content: "\0359";  } 
BASH code: $ echo -e '\u0359'
Do you like this symbol?:
  0      0

Nicknames with symbol ͙ - Combining Asterisk Below. Click to copy

̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
271 82
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
92 53
N̢͎͈̻̣̬̬̭̞͉̗B̹͓̩̞̼̩̻K̢̺͎͙̝̗̺͓̼
90 26
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
76 61
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
66 48
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
55 19
𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
37 21
〖Øδ〗࿔ྀુ❂ ᝨⱺꪎꪱ͛c͙ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
29 13
⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
27 16
T͢ɴ豈߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
27 21
ᎢʜᴇᏒᴇᴀʟᏞᴜɪsᛃ͙⁶♔
26 15
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
22 8
乙Ŧツテ͙⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜
17 5
๖ۣۜƮ͢メ͙★SสŇtØ$
17 13
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
16 2
⃝⃘⃞͙ੌᬊᬁ𓆩Brax𓆪ꪶ࿋྄ིᤢꫂ
16 10
⑉ⴽⲡ̵ᴢ͙ᴏᴦ܍
16 15
๖ۣۜƮ͢メ͙★SAntA😋
14 3
ꖬ⌁Ꮩꪱ᧐ᥣᥱⲧᛃ͙𖤐
14 4
ຮо͠ɴ✨㉺Ṗ͙ʟ͢ɪ͠ᴄ͟ԟ쮧
13 1
T͢ɴ登߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
13 3
꙳͙けぼ➵𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ୰
13 3
ꕶⲓⲅ -͙͙͛Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕-͙͙ͦ
13 7
ຮо͠ɴ✨ⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
12 0
❄K̷͛ɪ͙͛и̷͙ʛ̷❄
12 1
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
12 4
〖ᗩℱ⃝ͥᏩ〗ᛃ͙Ꮪᴛⲟͣᴦͫⲙᛃ͙
12 6
⃝⃘⃞͙ੌꓙⲉᵴⳙᵴ⋆褐߹͛
12 8
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭺ͞᥉ⲧⲅ͟᥆ꤪꤨ᧕ꗄ
12 11
꙳͙Ɫε᥆ήᯓ縉豈୰
11 3
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ßεภʛΐε
11 4
߹߬ꓡᴇsʟⲓᴇ⋆͙̈ꗄ
11 4
﴾͏AƵΣ͏﴿ᯓ⃝⃘⃞͙Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк⋆褐߹͛
11 6
↜!͙̊⃠⃟↝
11 6
蒙ᵗ͢͠ⁿ㉺ ༺ ᴋ̽ɪ͙
11 9
˜͙ᵀᵂ྅ཱི 𝕮𝖚ͥ𝖇𝖔ͣ𝖘ͫ
10 0
̩T̙͓͓̲̣͇͝h̪e̱͙
10 1
⨶ฬ𝐋�⮑˟ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑ᴳᵒᵈ
10 2
⃟⃝Ⴚᥒ⌯͙⃗➺Ꭲ̶ꪱ᧗ꪱ𐑔ꗄ
10 5
߹߬Ꭲ̶ᴜᴦⲃᴏ⋆͙̈ꗄ
10 5
๖ۣۜƮ͢メ͙★NⱥtiØŇ
10 10
Ꮎṅͤͫ̇ͩͩͣΞ࿐k͙i⃜ℒℒ࿓.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜.⃜
9 2
❄R̷͛ᴇ͙͛ĸ̷͙т̷❄
9 3
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
9 5
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
9 7
⁣ᛃ͙Ꭲⲩⲅ͞ⲉⲭ⁣𐬠⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
9 7
߹߬ꓡᴇᵴᴌꪱᴇ⋆͙̈ꗄ
8 0
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛Ǥ
8 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧⲅ᥆ꤪꤨ᧕⌯縉豈୰
8 0
คŁβคภเค Ǥнσs͙͙τ♛
8 2
﴾͏AƵΣ͏﴿𐌑ⲅ-͙͙͛Ꭲ̶ⲅꪱ͛ᥴк-͙͙ͦ
8 3
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰ ⮑˟ᗩ͛
8 5
⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ↰
8 6
弔͟Ǫ͙戸٭Hïệų欧
7 0
Ƭ͢Ʀ鬱 ꙳͙ᚱꪁꪩꫀ𐂅縉
7 1
͛ ⃝⃘⃞͙ੌTᑌᖇKEY褐߹͛
7 1
ᴿᵀӃᶬᵅᵗᵅ̶͙͟͞ 🍒
7 2
̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷
7 2
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
7 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉𖣐
7 3
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ 𐂡͙⌁͆ ̹͗ͅℳͥᤂͣηͫ၊ส
7 4
̴̧͉͎̼̜̲͍̪̣̤̘̱̗̥͖͈͈̼̜̺ͅs̸̺͙̼̪̦͚
7 6
ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫᴳᴼᴰ
7 6
๖ۣۜƮ͢メ͙★ZαⷮyꚞƖⷯҽꙶaⷭђ
6 1
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
⃝⃘⃞͙ੌꕶꫝᥲᴦⲣꗄ
6 2
ᛃ͙ꕶꫝᥲⲅⲣ⑉𖣐
6 3
ᛃ͙Ꭺⲧ᥆ⲙ𐬠ꪱ͛⁣⁣⋆͙̈⁣⁣⑉
6 3
⃝⃘⃞͙ੌⴽⲡ̵͞ᴢ͙ᴏ͟ᴦ⋆褐߹͛
6 3
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈
6 4
乙Ŧツ テ͙⊗͙及ぃ͢长
6 4
⮑˟ᗩ͓͛Ǥ☞ℋ͙͌ͥᎽ͓ͯ͠ᑭ͓͋ͣ͜ᗴͯͫ⮑˟ᗩ͓͛
6 5
S͠о͠ɴ✨̷H̷͛ᴀ͛ɪ͙ᴅ͙ᴇ̷ʀ̷ᴴʸᵖᵉꜝ
5 0
ᯓᎠᎡᎪKᎬN∞⃝⃘⃞͙ᴳᵒᵈ
5 0
W̵̙̲͔̫̣͑͛̅́̈̈̇̄̉̆̐̈̚͝r̸̫̟͙͓͗̓i
5 0
๖ۣۜƮ͢メ͙★ ๛ᴴᴱᴹᴬ ᴮᴿ
5 0
߹߰ρσωєя⋆͙̈ꗄ
5 1
❄Q̷̽ʋᴇ͙̽ᴇ̷͙и̷❄
5 1
𐑖ꫀ᥉ᥣꪱꫀ⌁͙マソと
5 1
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ雷
5 3
ภ ₮ ℘ ⊗͙及ぃ͢长 镞͙ㄻ͙镜ᬊᬁꣁꪎⷰᥒⷦ #tr
5 3
ᛃ͙ꕶꫝᥲᴦⲣ⑉
5 4
♏̵̨̛̯͎͇͙̘͙̈́̐̂̑̌̐̀̈́⌚̴̦́͆̎͂̾̏̋̐͘
4 0
Ẇ̶̰͙͕̯̟͍̲̖͒̏̔̂̀͊̀̽͜͠Ỏ̶̉̀̍̌͑̔
4 0
ຮо͠ɴ✨m̵͖̠͎͍͙͉̭̜̭̊̈́̋̄̉̕͜ͅy̷͆̕͠͝
4 0
꙳͙Ꭺ᥉ⲧ
4 0
S͙͇͈̥ͯͤ̋̚c̈̋ä͉̝̹̺̥̮͛̂͂̅ͣ̓ͅr͙͉
4 0
S͠о͠ɴ✨❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
4 0
༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫࿆࿂࿆鬰
4 0
‎#𐭘ⳙıⳟⲩ⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0
#Ꮩᴀɴᴆᴀ᠘⋆ⲣʟⲡ̵ⲩᴢ͙
4 0
Ẕۣۜẳ͢c͙ᴳºᵈ
4 0
漻 Ɓƴ℮ ร͢͡ɦ͜๏͙͡Ƭ
4 0
弔͟Ǫ͙戸 ٭͢ꗄᏦ᥆ᥙꪀⲟᩛ🖕🏿欧
4 1
❅Ɓ̷̽ᴀ͙̽ʜ̷͙ɪ̷❅
4 1
߹߬ꓠⲡ̵ᴠⲉ⋆͙̈褐
4 1
Im ᗯᗩᖇᗪ♜ᕼƳᑭᗴᖇ༻ ⮑˟ᗩ͓͛ℱ͓͌͢Ǥ☞ℋ͙
4 1
〖Øδ〗༄̡̧̖ͩλ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱ༲࿆༫
4 2
Zone ⃝⃘⃞͙ੌᏢꪱⲙⲣꪱꪀ⋆褐߹͛
4 2
⋆͙̈Ꭺᴦⲗ☪︎:͙̅ꚞ⃝
4 2

Popularity trends

PUBG   19  8
꧁༒☬sunny☬༒꧂
3577 1108
freefire   17  5
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4888 1250
PUBG   15  5
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
1045 265
PUBG   15  2
ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
220 54
Fortnite   12  4
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
5292 2116
GamerS   10  5
꧁༒•TheKing•༒꧂
3039 997
freefire   12  2
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
4926 1610
freefire   11  2
꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
1444 322
fire   12  0
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2560 766
Fortnite   2
not tfue
2156 851
fire   10  0
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
1544 430
freefire   2
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2910 900
freefire   3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
1239 335
PUBG   2
DEADPØØL
1030 286
freefire   2
꧁༒Sa̶d̶B∆Y༒꧂
1831 623
PUBG   2
Sㄚ 么 乙 ツ
615 169
Legend   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3829 1274
PUBG   0
๕ۣۜZΞUS™
875 260
FF   2
꧁༺nickname༻꧂
2519 832